23.8 C
Bratislava
nedeľa, 16 júna, 2024

Fakty a mýty: Mŕtvica

Mŕtvica alebo cievna mozgová príhoda vás môže ohroziť na živote. Pri podozrení na mŕtvicu preto neváhajte a hneď volajte rýchlu zdravotnú pomoc. V roku 2019 bola podľa WHO mŕtvica druhou najčastejšou príčinou úmrtia na celom svete (hneď za ischemickou chorobou srdca).

Celkovo rozpoznávame tri typy mŕtvice

 1. Ischemická cievna mozgová príhoda – tepna, ktorou krv dodáva kyslík mozgu sa zablokuje zrazeninou
 2. Hemoragická mozgová príhoda – prasknutie cievy v mozgu a následné poškodenie tkaniva
 3. Prechodný ischemický záchvat – prietok krvi do mozgu sa dočasne zablokuje (nie na dlhšie ako na 5 minút).

Aj napriek množstvu prípadov cievnych mozgových príhod, sa stále okolo nich môžete stretnúť s množstvom mýtov a „zaručených poloprávd“. Ako to s mŕtvicou naozaj je?

Fakty a mýty

Mŕtvica je problém srdca

Mŕtvicu často ľudia spájajú s problémami so srdcom. Pravdou je, že faktory, ktoré zvyšujú riziko infarktu zvyšujú aj riziko mŕtvice, tu ale podobnosť končí. Mŕtvica je porucha prietoku krvi v cievach v mozgu. Infarkt je porucha prietoku krvi do srdca.

Príznaky mŕtvice je ťažké rozpoznať

Príznaky mŕtvice sa dajú rozpoznať. V anglickej terminológii sa na rozpoznanie príznakov používa slovíčko F.A.S.T (rýchlo)

F (face – tvár) – znecitlivenie alebo slabosť jednej strany tváre, nerovnomerný úsmev

A (arm – rameno) – slabosť, necitlivosť v ruke alebo nohe, neschopnosť udržať ruku zdvihnutú

S (speech – reč) – nezrozumiteľná reč

T (time – čas) – čas volať rýchlu pomoc

Ďalšie príznaky mŕtvice môžu byť problémy so zrakom, strata rovnováhy a koordinácie, bolesť hlavy a ďalšie.

Prechodný ischemický záchvat, teda zablokovanie prietoku krvi do mozgu na krátky čas sa často prehliada. Príde sa na to až keď pacient podstúpi MR vyšetrenie.

Každá mŕtvica má rovnaké príznaky

Nie. Výskumy potvrdili, že je aj mŕtvica bez príznakov, ktorej sa hovorí aj tichá mŕtvica. Je dokonca častejšia než mŕtvica s príznakmi.

Podľa jednej štúdii bolo z viac ako 11 miliónov prípadov cievnych mozgových príhod len 770 000 s príznakmi. Zvyšných (takmer 11 miliónov) bolo tichých.

Náhla bolesť hlavy, tváre, tras, problém so zrakom, chôdzou, … ak to behom chvíle prejde ľudia majú tendenciu príznaky podceňovať. To, že prekonali tichú mŕtvicu sa zistí až náhodným vyšetrení magnetickou rezonanciou.

Malá mŕtvica nie je závažná

Pod pojmom malá mŕtvica sa skrýva prechodný ischemický záchvat (atak), kedy dochádza k dočasnému zablokovaniu priechodu krvi do mozgu. Pravdou je, že aj malá mŕtvica je závažná a je varovným signálom pred veľkou mŕtvicou.

Ktorýkoľvek príznak mŕtvice (dočasný aj pretrvávajúci) si vyžaduje rýchle lekárske vyšetrenie. Aj keď príznaky mozgovej príhody rýchlo odznejú mali by ste čo najskôr vyhľadať svojho lekára.

Následkom mŕtvice je ochrnutie

Nie vždy. Aj keď zníženú hybnosť má po prekonaní mŕtvice viac než 50% pacientov, paralýza nie je typickým následkom mozgovej príhody. Dopady mŕtvice sa líšia v závislosti od oblasti a veľkosti poškodenia mozgového tkaniva.

Ak mŕtvica postihne pravú stranu mozgu môže dôjsť k

 • paralýze ľavej časti tela
 • problémom so zrakom
 • k zmene správania – rýchle, zbrklé,…
 • strate pamäti

Ak mŕtvica postihne ľavú stranu mozgu môže dôjsť k

 • paralýze pravej strany tela
 • problémom s rečou
 • zmena správania – opatrné, pomalé
 • strata pamäti

Mŕtvica postihuje len starších ľudí

Pravdou je, že s pribúdajúcim vekom sa riziko mŕtvice zvyšuje. Môže sa ale vyskytnúť aj u ľudí mladších ako 65 rokov a dokonca aj u detí. Mladší ľudia majú tendenciu príznaky mŕtvice ignorovať a pokiaľ rýchlo prejdú nevenujú im žiadnu pozornosť.

Viac ako 30% mozgových príhod sa vyskytuje u ľudí mladších ako 65 rokov. Približne 15% „malých mŕtvic“ sa vyskytlo u dospievajúcich a mladých ľudí.

Mŕtvica sa nedá liečiť

Mŕtvica, spôsobená upchatím cievy krvnou zrazeninou sa dá liečiť. Injekčne sa podajú lieky, ktoré zrazeninu rozbijú, čím sa obnoví priechod krvi do mozgu. Veľkú úlohu to ale zohráva čas. Čím dlhšie príznaky trvajú tým je pravdepodobnosť vyliečenia nižšia.

Ak sa poskytne liečba do 3 hodín od prvých prejavov príznakov je postihnutie po 3 mesiacov menšie než keď sa liečba poskytne neskôr.

Mozgovej príhode sa dá predísť užitím aspirínu/acylpyrínu

Nie. Aspirín je síce nápomocný pri rozbíjaní krvných zrazenín pri srdcovom infarkte ale v prípade mozgovej príhody môže narobiť viac problémov než osohu.

Keďže pacient nevie rozpoznať aký typ mŕtvice ho práve postihol mal by sa svojvoľnému užitiu akýchkoľvek liekov vyhnúť. Aspirín môže byť škodlivý ak je mozgová príhoda spôsobená krvácaním do mozgu (hemoragická cievna mozgová príhoda).

ZDROJ

gnrchospitals.com/blogs/myths-facts-about-stroke

who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

medicalnewstoday.com/articles/

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY