25.8 C
Bratislava
pondelok, 27 mája, 2024

Magnetická rezonancia – všetko čo o nej potrebujete vedieť

Možno sa vám nedávno zdôveril niekto známy, že „ide na emerko“. Ak ste medicínsky erudovaný, iste ste rýchlo dešifrovali, o čo sa jedná. Ak nie, tak zrejme nasledovalo pár minút vysvetľovania, možno aj s pomocou dobrého priateľa Google.

Čo sa skrýva za touto skratkou a prečo lekárom nestačí obyčajné CT z okresnej nemocnice a posielajú pacientov na tieto špecializované vyšetrenia do rádiologických centier?

Existuje niekoľko vyšetrení, vďaka ktorým môžu lekári nahliadnuť do vnútra ľudského organizmu bez toho, aby museli siahnuť po skalpely. Tradične sa používajú na určovanie diagnózy. Každé takéto vyšetrenie je vhodné na niečo iné.

Röntgen (RTG)

výsledným záznamom röntgenu je snímka – negatív. Röntgenové žiarenie prejde cez časť organizmu. Žiarenie prejde cez mäkké tkanivá a na snímke sa zobrazujú ako tmavé miesta. Svetlé miesta sú tkanivá, cez ktoré lúče neprešli – kosti, kov. Táto metóda je vhodná na zobrazovanie kostí, alebo zubov. Röntgen sa používa aj pri mamografii – vyšetrenie prsníkov.

Zo snímky nie je jasné či sú poranené, alebo poškodené mäkké tkanivá ani ako hlboko je poranená kosť. Ak chce lekár vidieť aj cievy, močové cesty, alebo črevá musí sa pacientovi podať jódová kontrastná látka, ktorá môže spôsobiť vážne alergické reakcie.

CT

Počítačová tomografia je kombinácia röntgenového žiarenia a počítačového vyhodnocovacieho systému. Telo pacienta sa sníma pomocou röntgenového žiarenie po milimetroch a počítačový systém vytvorí priestorovú rekonštrukciu. CT zobrazí aj mäkšie tkanivá ako sú kosti či zuby. Tzv „tvrdé tkanivá“ sa v závislosti od hustoty zobrazujú v rôznych odtieňoch sivej. Kosti sú vo výsledku biele a čím je zvyšné tkanivo redšie tým je sivšie až tmavé.

CT sa používa na vyšetrenie mozgu, lebky, chrbtice, panvových, hrudných a brušných orgánov. Touto vyšetrovacou metódou sa dajú odhaliť aj následky úrazov, nádory či krvácanie do mozgu.

Zjednodušene povedané – CT je ideálne na „tvrdé tkanivá“ – kosti, orgány hrudníka a brušnej dutiny, rýchlu diagnostiku cievnej mozgovej príhody, zatiaľ čo MR sa hodí skôr na jemnú prácu – odhalí detailnejšie jemné štrukturálne odchýlky v tkanive mozgu, ciev, kĺbov, chrbtice či medzistavcových platničiek.

Magnetická rezonancia (MR)

Magnetická rezonancia je zobrazovacie vyšetrenie laickému oku nie príliš odlišné od CT. Spoločným menovateľom je pomerne klaustrofobicky pôsobiaci tunel, do ktorého je pacient počas oboch vyšetrení vsunutý, ostatné charakteristiky týchto zobrazovacích metód sú však odlišné.

Magnetická rezonancia pri svojej práci nevyužíva röntgenové žiarenie ako CT, ale mimoriadne silné magnety, ktoré vytvárajú magnetické pole a interagujú s protónmi vodíka v tkanivách ľudského tela.

Využitie magnetického poľa predstavuje obmedzenie pre určitú skupinu pacientov, preto treba lekára vždy upovedomiť, ak máte implantovaný kardiostimulátor, nervové stimulátory, kovové náhrady umelých chlopní, prípadne kovové fragmenty po úrazoch (autonehode či po strelnom poranení). Niektoré druhy farieb na tetovanie, najmä tie používané v minulosti, obsahovali v svojom zložení drobné častice kovov, preto aj u tetovaných pacientov treba zvážiť vhodnosť MR vyšetrenia.

Zatiaľ čo prístroj získava vysoko kvalitné obrazy vášho tela, môžete vy ako pacient počas MR vyšetrenie zažívať značný diskomfort. MR počas svojej práce vydáva zvuky, ktoré pacienti vnímajú ako nepríjemné – dajú sa najpriliehavejšie opísať ako búchanie. Pacienti tak do MR tunela vstupujú vybavení slúchadlami, vhodné je tiež sa poradiť so svojim lekárom o možnosti sedácie, ak máte z vyšetrenia veľké obavy.

Využitie magnetickej rezonancie

Magnetická rezonancia zobrazuje mäkké tkanivá. Na toto vyšetrenie vás môže odoslať len lekár – špecialista (kardiológ, endokrinológ, ortopéd, urológ,…). Pomocou MR sa vykonávajú rôzne vyšetrenia:

 – mozgu – odhalia sa choroby mozgu, nádory, a aj to najmenšie krvácanie do mozgu.

  – krku – hlavne mäkkých tkanív ako svaly, šľachy, cievy.

 – chrbtice – poranenie miechy.

 – kĺbov – bedrových, kolena, zápästia.. chrupavky, väzivové časti, svaly.

 – orgánov brušnej, panvovej a hrudnej dutiny (problémy so srdcom, obličkami, močovými cestami).

  – žlčových ciest

  – prsníkov

 – ciev – krčných, mozgových, obličkových, aorty.

MR sa tiež využíva na vyšetrenie pacientov, ktorým CT z dôvodu alergie na kontrastné látky nevyhovuje. Aj v MR sa používa kontrastná látka, je však založená na inej báze než látka používaná pri CT. O tom či vám ju podajú rozhodne lekár. Podáva sa hlavne v prípade keď chce lekár lepšie vidieť cievy a prekrvenie jednotlivých orgánov.

Magnetická rezonancia sa používa aj na diferenciálnu diagnostiku (rozpoznanie a presné stanovenie diagnózy pri chorobách, ktoré majú podobné príznaky).

Magnetická rezonancia má mnoho výhod oproti iným zobrazovacím metódam v medicíne. Toto vyšetrenie odhalí ochorenia, na ktorých potvrdenie by bola potrebná operácia či iný invazívny zásah do organizmu človeka. Ide zatiaľ o jedinú metódu, vďaka ktorej sa dá jednoznačne potvrdiť skleróza multiplex (chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy), dokáže zobraziť natrhnuté väzy v kĺboch aj nálezy v kostnej dreni. Najpresnejšie zobrazí centrálny nervový systém a s jej pomocou môžu lekári diagnostikovať infekcie mozgu, chrbtice či kĺbov bez nutnosti  invazívneho zásahu do organizmu.

MR a tehotenstvo

MR vyšetrenie je pre človeka bezpečné. Nevyužívajú sa tu röntgenové lúče ani iné žiarenie, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na pacienta. Aj napriek tomu nie je odporúčané, aby toto vyšetrenie podstupovali tehotné ženy v prvom trimestri a to z dôvodu nedostatku výskumov a testov.

Čo ste o MR netušili

Hlavný magnet v MR môže vytvoriť až 4000x silnejšie magnetické pole než je magnetické pole Zeme.

Magnetická rezonancia sa ako vyšetrovacia metóda používa už od 80. rokov minulého storočia. Na Slovensku sa používa už 20 rokov.

MR dokáže rozlíšiť v mozgu bielu a sivú hmotu čo umožňuje presnú diagnostiku aneuryziem a nádorov.

Príprava pred vyšetrením na MR

Na samotné vyšetrenie sa nemusíte nijak zvlášť pripravovať. Odporúča sa aspoň 3 hodiny pred vyšetrením nejesť a mať dostatočný príjem tekutín.

Ďalšia príprava záleží od toho, ktorú časť organizmu bude MR skenovať. Ak idete na vyšetrenie panvy je dobré mať plný mechúr (vyšší príjem tekutín), ak na vyšetrenie hlavy je dobré prísť bez make – upu (môže obsahovať drobné kovové čiastočky).

O tom ako sa pripraviť na vyšetrenie vás bude informovať zdravotný personál. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť skreslené, alebo zlé zobrazenie výsledkov z MR.

Priebeh vyšetrenia na MR

Hlavným problémom pri magnetickej rezonancii je klaustrofobický pocit, ktorý toto vyšetrenie môže spôsobiť. Vyšetrenie trvá 15 až 45 minút, pokiaľ ale nevydržíte ležať v kľude získané výsledky nie sú ostré.

Nová – otvorená konštrukcia MR poskytuje pacientom väčší komfort pri vyšetrení. Pacient tak nie je vsunutý do tunela, ale snímacie zariadenie sa posúva nad pacientom. Po bokoch sú otvory, čím sa výrazne znižuje možnosť vyvolanie nepríjemných pocitov. Tento typ zariadenia je vhodný na vyšetrenie ľudí trpiacich klaustrofóbiou, ale aj pre malé deti, ktoré pri tomto vyšetrení môže držať matka za ruku a upokojovať.

Diagnostika pohybového aparátu

Pre získanie najlepších výsledkov je možné zariadenie polohovať. Pacient počas vyšetrenia môže stáť. Bohužiaľ takéto zariadenie sa nachádza len v Piešťanoch, kde ho používajú na diagnostikovanie chorôb pohybového aparátu. Na pacienta pri vyšetrovaní v stoji vplýva gravitácia (jeho hmotnosť, držanie tela) tá pôsobí na choré časti pohybového aparátu – výsledkom je presnejšia diagnóza, odhalenie príčin problémov a stanovenie kvalitnejšej a účinnejšej liečby (chrbtica, kĺby, bedrá viac bolia keď človek stojí).

Magnetická rezonancia a rakovina

Nové prístroje MR vytvárajú silnejšie magnetické pole a robia tenšie „rezy“. Vďaka tomu sa v organizme dokáže odhaliť aj ten najmenší rakovinový nádor (do veľkosti 5 mm). Pomocou MR sa tak môžu odhaliť nádory (mozgu, prsníka, prostaty, pečene..) v rannom štádiu, čím sa zvyšuje úspešnosť liečby.

Malé nádory je ťažké odhaliť pohmatom. Na zistenie či ide o rakovinový, alebo nezhubný nádor sú potrebné ďalšie vyšetrenia. Ak sa pri MR odhalí nádor sú potrebné ďalšie vyšetrenia aby sa zistilo či ide o zhubný, alebo nezhubný nádor. Pomocou biopsie sa dá najlepšie zistiť o aký typ nádoru ide. Nedávne pokroky a výskumy v MR umožňujú vykonať biopsiu prsníka priamo počas MR (ešte vo vnútri zariadenia, počas vyšetrenia). Týmto spôsobom sa najrýchlejšie stanoví presná diagnóza a zaháji sa včasná adekvátna liečba.

Na univerzite Suothwestern sa vyvíja nová technológia MR. Pomocou špeciálneho diagnostického algoritmu, ktorý sa zameriava na obličky, Lekár získa presnú informáciu o nádore (o jeho zložení, agresivite, o tom či je benígny alebo malígny).  Táto metóda nenahradí biopsiu, ale môže znížiť počet zbytočných biopsií a aj potvrdiť nutnosť vykonať biopsiu u pacientov, ktorí by ju inak nepodstúpili.

Vývoj MR v tomto smere je len v začiatkoch, ale výrazne napreduje. Už teraz dokáže odhaliť zhubný nádor v obličkách s presnosťou na 80%.

V oblasti výskumu a testov je aj ďalšie využitie MR v oblasti liečby rakoviny – hlavne ohľadom nádorov, ktoré sa nedajú operovať (mozog, chrbtica). Zmagnetizovaná špeciálna látka ničiaca rakovinové bunky sa vpichne do organizmu a pomocou magnetov v zariadení sa dopraví priamo do nádoru.

Magnetická rezonancia a duševné poruchy

Magnetická rezonancia vie zobraziť aj elektrickú aktivitu mozgu. Táto skutočnosť sa dá využiť pri určovaní psychických porúch – konkrétne pre depresie. Depresia sa prejavuje rôznymi príznakmi. Každý pacient má iné. Určiť depresiu ako diagnózu trvá mesiace aj roky. Ďalší čas zaberie hľadanie účinného liečebného postupu. Vedci zistili, že u ľudí s depresiou mozgová aktivita mala istý vzor. Ich vonkajšie príznaky boli rôzne, ale aktivita a prekrvovanie mozgu bolo podobné až rovnaké. S ohľadom na menšie rozdiely v depresívnom vzorci mozgovej aktivity sa dajú rozoznať podtypy depresie ako napríklad pocit úzkosti, alebo bipolárna afektívna porucha. Pri podávaní liekov proti depresii sa aktivita mozgu zmenila.

Magnetická rezonancia nedokáže zistiť či a akou psychickou poruchou trpíte, môže ale výrazne prispieť k určeniu presnejšej diagnózy a nasadeniu správnej liečby. Pre tento výskum sú ale potrebné ďalšie štúdie a testy.

ADRESÁR KONTAKTOV

Magnetická rezonancia v Bratislave

Radiológia s.r.o
Adresa: Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava
Web: www.iradiologia.sk/bratislava-ct-a-mr-vysetrenie

Vyšetrenie: hlavy, mozgu, chrbtice, hrudnej, brušnej a panvovej dutiny, muskuloskeletálneho systému.

Objednať na vyšetrenie sa môžete aj na tel. 02/686 737 60. Čakacia doba je okolo 1 mesiaca.


Pro Diagnostic Group, a.s.
Dr. MAGNET s.r.o.

1. Pracovisko Kramáre
Adresa: Limbová 5, 833 05 Bratislava
Web: magnetickarezonancia.sk/bratislava-kramare/

Vyšetrenie: mozgu, chrbtice, hrudnej brušnej a panvovej dutiny, muskuloskeletálneho systému, cievneho systému.

Objednávky – tel. č.: 02/326 612 51.

2. Pracovisko Ružinov
Adresa: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Web: magnetickarezonancia.sk/bratislava-ruzinov/

Vyšetrenie: hlavy, mozgu, chrbtice, muskuloskeletárneho systému, cievneho systému, brušnej a panvovej dutiny.

Kontakt: tel. č.: 02/436 367 16


Sport Clinic s.r.o.
Adresa: Černyševského 14, 851 01 Bratislava
Web: www.sportclinic.sk/o-nas

Vyšetrenie: muskuloskeletárny systém – kĺby, svaly, šľachy.

Tel. č. 02/622 475 92.


Clinica Orthopedica, s.r.o.
Adresa: Nevädzova 6, 821 01 Bratislava – Ružinov
Web: clinicaorthopedica.sk/

Vyšetrenie: muskuloskeletárny systém – meniskus, svaly, kosti, šľachy.

Objednať sa môžete telefonicky na čísle: 0918 620 620 alebo 0918 649 850. Podľa informácií na ich stránke vyšetrenie magnetickou rezonanciou vykonajú do 24 hodín.


Poliklinika ProCare
Adresa: Betliarska 3776/17, 851 07 Bratislava
Web: www.procare.sk/poliklinika/procare-betliarska/

Vyšetrenie: angiografia, muskuloskeletárny systému, mozgu, brušnej a panvovej dutiny.

Tel. č. 0907 888 999.


Magnetická rezonancia v Žiline

Pro Diagnostic Group, a.s
Adresa: Magnetická rezonancia Žilina, Areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Vojtecha Spanyola 1739/43, 010 01 Žilina
Web: magnetickarezonancia.sk/zilina/

Vyšetrenie: mozgu, chrbtice, muskuloskeletálneho systému, cievneho systému, brušnej, hrudnej a panvovej dutiny.

Tel. 041 700 21 90. Na vyšetrenie sa môžete objednať aj prostredníctvom on-line žiadanky na webovej stránke.


Žilpo. s.r.o. neštátne zdravotnícke zariadenie
Adresa: Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina – Vlčince
Web: www.zilpo.sk/

Vyšetrenie: chrbtice, svalov, krku, kĺbov, angiografia extra a intrakraniálnych mozgových ciev.

Tel. 041/562 70 11.


Magnetická rezonancia v Trenčíne

Alfamedia
Adresa: Budova Vojenskej polikliniky, Partizánska 3731, 911 01 Trenčín
Web: www.magnetct-tn.sk/

Vyšetrenie: chrbtice, mozgu, krku, brušnej a panvovej dutiny, prsníkov, angiografia intra a extrakraniálnych mozgových ciev.

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky 032/642 31 05.


Futurum
Adresa: Areál Fakultnej nemocnice Trenčín – onkologický pavilón, Legionárska 641/28, 911 01 Trenčín
Web: www.futurum.sk/

Vyšetrenie: hlavy a krku, chrbtice, brušná a panvová dutina, angiografia, muskuloskeletárny systém, enterografia – tenké črevo, žlčové cesty.

Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne, alebo telefonicky 032/658 30 80


Magnetická rezonancia v Nitre

Jessenius – diagnostické centrum a.s
Adresa: Areál fakultnej nemocnice, Špitálska 588/6, 949 01 Nitra
Web: www.jessenius.com/

Objednať sa môžete telefonicky na čísle 037/285 04 19.


Poliklinika ProCare Nitra
Adresa: Fatranská 5, 949 01 Nitra
Web: www.procare.sk/poliklinika/procare-nitra/

Vyšetrenie: chrbtice, muskuloskeletárnho systému, hlavy, ciev.


Magnetická rezonancia v Trnave

Medican s.r.o.
Adresa: Budova Fakultnej nemocnice, chirurgický pavilón, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava
Web: www.medican.sk/magneticka-rezonancia

Vyšetrenie: mozgu, hlavových nervov, intra a extrakraniálnych artérií, chrbtice a miechy, brušnej a panvovej dutiny.


Magnetická rezonancia v Košiciach

Železničná nemocnica s poliklinikou
Adresa: Masarykova 1632/9, 040 01 Košice
Web: www.zzke.sk/pre-pacientov/

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky 055/229 58 93.


Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa: Pavilón III, Rastislavova 785/43, 040 01 Košice
Web: www.unlp.sk/

Vyšetrenia: hlavy a krku, kĺbov, brucha, chrbtice, mäkkých častí končatín (horných aj dolných), angiografia intrakraniálnych tepien mozgu.

Pacienti sa objednávajú na vyšetrenie osobne priamo na oddelení alebo poštou.


Pro Magnet, s.r.o.
Adresa: Rastislavova 785/43, 040 01 Košice
Web: magnetickarezonancia.sk/info/
Tel. č.: 055/729 71 01

Vyšetrenie: centrálneho nervového systému, muskoskeletárneho systému, cievneho systému, orgánov brušnej a panvovej dutiny (pankreas, obličky, pečeň, hrubého aj tenkého čreva, vaječníkov, pošvy, močového mechúra, prostaty), krku a hrudníka, prsníkov.


I.Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód
Adresa: Mestská časť Západ, 040 01 Košice
Web: www.fnlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=112

Na vyšetrenie sa musíte objednať osobne na základe odporúčacieho lístku od lekára. Objednať sa môžete aj poštou.


Nemocnica s poliklinikou Košice – Šaca
Adresa: Lúčna 57, 040 15 Šaca
Web: www.nemocnicasaca.sk

Objednať sa na vyšetrenie môžete aj telefonicky na čísle 055/723 45 64.

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY