Reklama

V spolupráci s našou redakciou pre vás radi spracujeme rôzne reklamné formáty. Okrem obsahových (PR, či natívny článok) aj video relácie alebo náš podcast Prevencia od A po Z.

  • Uverejnenie vášho PR článku
    vami dodaný článok musí pozostávať z min. 700 slov, jeho obsah musí byť unikátny (nebol predtým publikovaný inde na internete), k článku je potrebné doložiť aj 2 obrázky/fotografie.
  • Uverejnenie reklamného banneru 
    vami dodaný banner o veľkosti 300 x 250px bude zverejnený po dobu 1 mesiaca v pravom stĺpci webu pod vyhľadávaním

Štatistika návštevnosti

Náš portál navštívi približne 50 000 návštevníkov mesačne.
Reklama u nás sa vám jednoznačne oplatí.

V prípade záujmu sa nám ozvite na email redakcia@nazdravie.sk alebo využite ktorýkoľvek obchodný kontakt.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!