26.1 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024

Paralýza – keď ruky a nohy prestanú poslúchať

Ochrnutie

(alebo inak povedané paralýza) je stav, kedy dochádza k úplnej alebo čiastočnej neschopnosti samostatne ovládať jeden sval, skupinu svalov alebo končatín. Človek ich nedokáže ovládať, zároveň s tým obvykle prichádza aj stráta citu v postihnutom mieste.

V závislosti od pôvodu ochrnutia môže byť tento stav lokálny, úplný, čiastočný, trvalý alebo dočasný.

Dôvodom ochrnutia je porucha nervových vlákien, miechy alebo poškodenie mozgu. Najčastejšie ochrnutie spôsobuje mozgová mŕtvica či úraz, ale môže zaň aj otrava či iné zdravotné komplikácie.

V niektorých prípadoch, ešte skôr než dôjde k paralýze, môže pacient cítiť mravčenie, brnenie alebo znecitlivenie v mieste postihnutia. Tieto pocity sú jasným znakom toho, že s nervami nie je niečo v poriadku.

Motorické ochrnutie

K poškodeniu nervov došlo v mieche alebo v mozgu – ochrnutie postihuje končatiny.

Paralýza končatín

V nervovom vlákne, ktoré ovláda končatiny došlo k prerušeniu a signál z mozgu sa nedostáva do končatiny. V závislosti od toho, kde došlo k poškodeniu miechy, či mozgu hovoríme o

Monoplégia – ochrnutie jednej končatiny (ruka, alebo noha). Môžu ju spôsobiť iné zdrav. Problémy – obrna, psychické problémy (psychogénna obrna).

Paraplégia – ochrnutie obidvoch nôh – k porušeniu nervových vlákien došlo v oblasti hrudníka a nižšie.

Diplégia – ochrnutie oboch rúk, nôh, alebo oboch strán tváre.

Hemiplégia – ochrnutie ruky a nohy na jednej strane tela. Vzniká pri poškodení mozgu – mozgová mŕtvica, úraz, nádor v mozgu,, krvácanie, roztrúsená skleróza,… Ochrnuté môžu byť len končatiny, ale aj časť trupu a tváre.

Tetraplégia (kvadruplégia) – ochrnutie všetkých končatín (rúk aj nôh) – k porušeniu miechy prišlo v krčnej oblasti medzi 4 – tým a 6 – tym stavcom. Ak došlo k prerušeniu v oblasti 7 – meho stavca môže pacient hýbať ramenami a mierne aj rukami.

Zablokovaný syndróm – ide o najzávažnejšiu a aj najvzácnejšiu formu ochrnutia. Pacient má ochrnuté všetky svaly v tele. Môže len žmurkať a pohybovať očami. Je pri vedomí, vníma okolie a má zachované všetky kognitívne funkcie. V prípade, že pacient nie je schopný dýchať sa môže zdať, že je mŕtvy. Tento stav je podobný chorobám . mozgová smrť, nádory v mozgovom kmeni, hlboká kóma.. Môže trvať aj niekoľko mesiacov než sa potvrdí či je pacient len úplne paralyzovaný, alebo  má iné komplikácie.

Ak dôjde k poškodeniu miechy na 4 – tom stavci a nad ním dochádza k paralýze dýchania čo má smrteľné následky.

Paréza

Pri paralýze sa môžete stretnúť aj s pojmom paréza – monoparéza, hemiparéza, … v tomto prípade ide o čiastočnú neschopnosť samostatne ovládať sval, či skupinu svalov. Pacient nemá v končatinách dostatok síl, ale môže ich mierne ovládať a aj cítiť.

Ochrnutie má príčinu v prerušení nervových vlákien. K ich prerušeniu môže dôjsť aj mimo mozgu či miechy, alebo môže byť postihnutý len jeden konkrétny nerv. Vtedy hovoríme o periférnom ochrnutí.

Periférne ochrnutie

K prerušeniu nervového vlákna došlo:

 • pri jeho výstupe z miechy – úraz,
 • na mieste, kde v mieche vlákno vzniklo – poliomyelitída.

V závislosti od svalov hovoríme o:

 • ochabnutej paralýze – v postihnutom mieste chýba svalové napnutie. Svaly ochabujú, zmenšujú sa, rozpadajú až sa úplne stratia.
 • spastickej paralýze – svaly sú napnuté, pevné a tvrdé. Tento stav môže často viesť ku zášklbom svalov až kŕčom.

Senzorické ochrnutie

Pacient stratil schopnosť vnímať zmyslové podnety. Chlad, teplo, dotyk, boles… cíti čiastočne alebo vôbec v niektorých častiach tela. Senzorické ochrnutie môže, ale nemusí byť súčasťou motorického ochrnutia. Spôsobujú ho ochorenia centrálneho alebo periférneho nervového systému.

Paralýza tváre

Najčastejšie postihuje ľudí nad 60 rokov. Dochádza k nej pri poškodení tvárového nervu. Paralýzu tváre môžu spôsobiť:

 • znížený prietok krvi (hypertenzia, ateroskleróza),
 • zranenie,
 • infekcia (mumps, záškrt),
 • onkologické ochorenie,
 • zápal v mozgu,
 • podchladenie.

Príznaky tvárovej paralýzy:

 • bolesť ucha,
 • strata citu v tvári,
 • neschopnosť zavrieť oko (ak bola postihnutá časť tváre),
 • neschopnosť ovládať svaly na tvári (alebo jej časti) – výraz tváre na postihnutej časti je nedostatočný (napr. úsmev).

Ochrnutie spôsobené chorobami

Demyelizačné choroby

– ochranný povlak okolo nervových buniek – myelín sa poškodí. Následkom toho slabne schopnosť neurónov vysielať signály ďalej do organizmu až dôjde k ochrnutiu. Najznámejšou chorobou tohto typu je roztrúsená skleróza.

Choroby motorických neurónov – existujú dva druhy motorických neurónov horné (prenášajú signály z mozgu do miechy) a dolné (prenášajú signály z miechy do svalov). Najčastejšie ochorenia tohto typu sú – primárna laterálna skleróza (choroba horných neurónov), spinálna svalová atrofia (choroba dolných neurónov) alebo amyotropná laterálna skleróza (postihuje oba typy neurónov).

Periodická paralýza – ide o tzv. náhodné záchvaty ochrnutia, ktoré po čase prejdú. Pravdepodobne tieto záchvaty môže vyvolávať istá zložka v strave, ktorá to je sa presne nevie. Tento typ ochrnutia má pôvod v génoch.

Toddove ochrnutie – postihuje často ľudí s epilepsiou. Po epileptickom záchvate dochádza na krátky čas k ochrnutiu polovice časti tela.

Lymska borelióza – kliešte môžu prenášať túto bakteriálnu infekciu. Borelióza môže spôsobiť ochrnutie tváre, nôh a aj rúk.

Svalová dystrofia – svaly slabnú až sa postupne rozpadnú čo vedie k paralýze. Pre zvrátenie tohto stavu potrebujú svaly pravidelný prísun konkrétnej bielkoviny, ktorá ich udrží zdravé a chráni ich pred poškodením.

Spánková paralýza

Tento stav v podstate zažívame všetci. Počas spánku, keď sa náš organizmus regeneruje mozog produkuje látky glycín a kyselinu gama-aminomaslovú. Tieto látky spôsobia to, že sa nedokážeme ani pohnúť. Môžeme len dýchať a hýbať očami. Vďaka tomu v posteli ležíme a aj keď sa nám snívajú tie najhoršie nočné mory my sa ani nepohneme. V podstate je to preto, aby sme v noci spali a nevyskakovali z postele. Tieto látky sa uvoľňujú počas spánku keď sme vo fáze REM – najhlbší spánok. Ak dôjde k poruche vylučovania týchto zložiek, alebo sa uprostred fázy REM zobudíme sme úplne ochrnutí a nemôžeme sa pohnúť, ale naše zmysly môžu fungovať perfektne (uvedomujeme si, že sa nemôžeme pohnúť).

 • Spánková paralýza vás môže postihnúť pár krát za život – trvá len chvíľu – okolo 1 minúty a môže, ale nemusí byť doprevádzaná rôznymi zrakovými a sluchovými halucináciami (stretnutie s mimozemšťanmi, strašidlá, bosorky..)
 • Spánková paralýza sa môže aj opakovať a vtedy ide o chronický stav. Nie je sprevádzaná žiadnymi halucináciami ale môže trvať dlhšiu dobu – pokojne aj 1 hodinu a viac.

Liečba ochrnutia

Podľa toho, čo ochrnutie spôsobilo, závisí liečba. Aj keď tento zdravotný stav je väčšinou neliečiteľný (ak došlo k poškodeniu mozgu alebo miechy) vhodnou liečbou sa kvalita života pacientov s paralýzou môže výrazne zlepšiť.

Možné liečebné postupy:

 • fyzikálna terapia,
 • ergoterapia,
 • chirurgický zákrok,
 • zdravotné pomôcky,
 • lieky, ktoré uvoľňujú napätie svalov alebo zabraňujú ich rozkladu, potláčajú infekcie a pod.
 • experimentálne liečby s kmeňovými bunkami,
 • liečba elektrickými impulzmi.

Zdroje

[1] https://www.webmd.com/

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY