26.1 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024

ADHD – ako zvládnuť dieťa z poruchou pozornosti

ADHD, alebo aj Attention Deficit Hyperactivity Disorder (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je geneticky podmienená neurovývojová porucha, ktorá sa najčastejšie spája s deťmi, môžu ňou ale trpieť aj dospelí ľudia.

ADHD – nevychovanosť alebo choroba

Príznaky poruchy pozornosti s hyperaktivitou na prvý pohľad ani nezbadáte. Prvé čo vás napadne ak zbadáte dieťa s ADHD je zlá, alebo nedostatočná výchova. Deti s ADHD sú hyperaktívne, neobsedia dlho na mieste, musia stále niečo robiť, nedokážu sa sústrediť, majú problém s koncentráciou,… Deti, ktoré sa takto správajú môžu mať ADHD. Pravdou ale je aj to, že rodičia, ktorí nezvládajú výchovu vlastných detí ich neváhajú označiť ako hyperaktívne s ADHD. Rozoznať či ide len o zanedbanú výchovu alebo naozaj o neurovývojové ochorenie môže najpresnejšie lekár.

Vznik ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou je spôsobená nerovnováhou medzi neurotransmitermi (prenášače vzruchov) a oneskoreným vývojom mozgu. Kým jedna štúdia odhalila spojitosť ADHD so zníženou hladinou dopamínu, druhá štúdia naznačuje rozdiely v mozgu. Ľudia s ADHD majú, podľa týchto zistení menší objem šedej kôry mozgovej v oblastiach mozgu, ktoré súvisia s

 • rečou
 • ovládaním svalov
 • sebaovládaním
 • rozhodovaním

Faktory, súvisiace so vznikom ADHD sú doteraz neznáme. Nevie sa presne čo túto poruchu spôsobuje. Štúdie ale naznačujú, že dôležitú úlohu tu môže zohrávať genetika (až 75%). Medzi ďalšie rizikové faktory, ktoré môžu mať na vznik ADHD vplyv patria

 • poškodenie mozgu (zranenie)
 • vystavenie enviromentálnym faktorom počas tehotenstva alebo v mladosti
 • užívanie alkoholických nápojov a fajčenie počas tehotenstva
 • nízka pôrodná hmotnosť
 • predčasný pôrod
 • sociálna deprivácia alebo zanedbávanie v prvých mesiacoch života

Možno ste sa už stretli s tvrdením, že za vznikom ADHD je vysoká konzumácia cukru, sledovanie TV alebo hranie počítačových hier. Nie, toto naozaj nie je pravda. Je pravdou, že konzumácia sladkostí dodáva deťom energiu, ktorú potrebujú niekde vybiť, ale nespôsobuje to ADHD. Hneď ako deti minú energiu, ktorú získali konzumáciou cukru vráti sa ich energia zas do normálu.

Symptómy ADHD

Pre toto ochorenie je typických niekoľko príznakov. Deti často

 • vyzerajú stále zasnené, pohybujú sa pomalšie
 • často zabúdajú alebo strácajú veci
 • neustále sa vrtia, točia, …. sú stále v pohybe
 • veľa a rýchlo hovoria
 • nepostupujú podľa pokynov
 • rýchlo a ľahko sa rozptýlia
 • vyhýbajú sa úlohám, pri ktorých je dôležitá pozornosť a sústredenie

Príznakov ADHD môže byť viac. V prevažnej väčšine ide o bežné správanie detí. Z tohto správania ale deti časom vyrastú. V škole by už mali zvládať obsedieť na hodine bez vrtenia a aj sa sústrediť na vyučovaní. Preto sa porucha pozornosti často diagnostikuje až vo veku, keď dieťa začne chodiť do školy.

Typy ADHD

V závislosti od prevládajúcich symptómov poznáme tri typy ADHD

 1. Prevažne nepozorný

Deti s týmto typom ADHD majú problém so sústredením. Je pre nich ťažké dokončiť úlohu, postupovať podľa pokynov či venovať pozornosť detailom. Ľahko sa rozptýlia a zdá sa, akoby nepočúvali či snívali s otvorenými očami. Typický je pre ne pomalý pohyb, pomalšie spracovávanie a učenie nových informácií.

Tento typ ADHD sa najčastejšie vyskytuje u dievčat

 1. Prevažne hyperaktívno-impulzívny

Tento typ ADHD sa prejavuje hyperaktivitou a impulzívnym správaním. Menšie deti sú v takmer neustálom pohybe (lezú, behajú, skáču,…). Staršie deti sú nepokojné, netrpezlivé, často sa vrtia, hrajú sa z rôznymi predmetmi, veľa rozprávajú … Okrem týchto prejavov môžete pozorovať aj ďalšie, ako je konanie bez toho aby rozmýšľali nad následkami, majú nevhodné komentáre,  skáču do reči, nevydržia čakať až na nich príde rad, odpovedia na otázku ešte skôr ako ju dokončíte, …

Osoby s týmto typom ADHD mávajú častejšie nehody a sú častejšie než ostatní zranení. Je to hlavne vďaka ich impulzívnosti.

Tento typ ADHD sa častejšie vyskytuje u chlapcov.

 1. Kombinovaný typ

Posledný a zároveň najčastejší typ ADHD je kombinácia predchádzajúcich dvoch typov. Dieťa trpí ako hyperaktivitou tak aj nepozornosťou a impulzívnosťou.

Zmeny príznakov od detstva až po dospelosť

Príznaky sa môžu v priebehu času meniť. Je síce malá pravdepodobnosť že dieťa z ADHD vyrastie ale je možné, že typ ADHD sa môže časom zmeniť.

 • batoľatá – zmeny nálad, horšie vzťahy s vrstovníkmi a aj rodičmi
 • predškolský vek – motorický nekľud, nadmerný vzdor, slabá výdrž pri hrách, problémy zapadnúť do kolektívu (v škôlke, na ihrisku,…)
 • školský vek – nedostatočné sebaovládanie, nepozornosť, neschopnosť sústrediť sa, motorický nekľud, agresívne správanie, poruchy učenia
 • puberta – nepozornosť, problém s organizovaním a plánovaním, agresívne správanie, emočné problémy, užívanie návykových látok, konanie na hranici (alebo aj za hranicou) zákona.
 • dospelosť – časté striedanie zamestnania, nezamestnanosť, problémy vo vzťahoch, problémy s výchovou detí, zlá sociálna adaptácia, …

Diagnostika ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou sa nedá diagnostikovať na základe rozboru krvi alebo moču (ako množstvo iných chorôb), neexistuje žiaden laboratórny test, ktorý by túto diagnózu jednoznačne potvrdil alebo vyvrátil. Pri stanovovaní diagnózy vychádza psychiater z informácií získaných od rodinných príslušníkov, učiteľov, po rozhovore s dieťaťom či na základe vyšetrenia dieťaťa.

Okrem toho je potrebné vylúčiť iné ochorenia, ktoré môžu mať rovnaké symptómy, napríklad problémy so spánkom, depresie, pocity úzkosti ale aj poruchy učenia ako je dyslexia, dysgrafia a pod. Stanovenie diagnózy môže zahŕňať aj vyšetrenie zraku a sluchu.

Poruchy pozornosti alebo hyperaktivitu môžu spôsobovať aj niektoré lieky.

Diagnostikovanie poruchy pozornosti je rad krokov a trvá to nejaký čas. Žiadny lekár vám bez potrebných vyšetrení túto diagnózu nestanoví.

Liečba ADHD

Existujú dva spôsoby liečby ADHD. Základom liečby je zvládnuť príznaky ochorenia a podporiť u detí pozitívne správanie.

Terapia

Prvým krokom liečby, ku ktorému lekári pristupujú je behaviorálna terapia, kde sa deti naučia nahradiť nevhodné správanie vhodným. Liečba terapiou je vhodná pre deti do 6 rokov.

Správanie detí s hyperaktivitou môže byť veľký nápor na psychiku rodičov. Únava, bezmocnosť, strata nervov či strach sú pocity, ktoré prežívajú neustále. Rodičia by mali absolvovať školenia, kde sa naučia ako kontrolovať správanie dieťaťa. Môžete tu získať nové poznatky a zručnosti, ktoré vám pomôžu zvládnuť túto poruchu.

Lieky

Kombinácia liekov a terapie sa odporúča deťom starším ako 6 rokov. Na toto ochorenie sa používajú dva druhy liekov

 • stimulanty – majú rýchly účinok a ich účinnosť môže byť až 90% (v závislosti od druhu lieku)
 • nestimulanty – môžu začať účinkovať až po pár dňoch, alebo týždňoch užívania. Ich účinnosť ale môže byť až 24 hodín.

Príznaky ADHD sa môžu časom a správnou liečbou zmierňovať. Aj keď sa ADHD považuje za detskú poruchu trpia ňou aj dospelí ľudia a len malé percento detí z tejto choroby „vyrastie“.

ADHD v dospelosti

ADHD je vývojová porucha takže sa rozvíja od detstva. Ak vám bola v detstve diagnostikovaná s najväčšou pravdepodobnosťou viete ako toto ochorenie zvládať. Sú ale aj ľudia, ktorí o tom, že majú poruchu pozornosti netušia. Diagnostika je síce ťažšia ale nie nemožná. Vekom hyperaktivita klesá, ale porucha pozornosti sa zvyšuje, čo môže výrazne ovplyvniť život. Časté striedanie zamestnania, nezhody v partnerskom živote alebo sociálna izolovanosť sú len časťou životných problémov, s ktorými sa dospelí s ADHD musia vyrovnať.

Najčastejšie príznaky ADHD u dospelých

 • časté strácanie vecí
 • zabúdanie
 • zlé organizačné schopnosti
 • nedokončovanie úloh, neschopnosť sústrediť sa na detaily
 • riskovanie bez ohľadu na vlastnú bezpečnosť (napr. rýchla a bezohľadná jazda autom)
 • roztržitosť, nepozornosť, netrpezlivosť
 • impulzívne výbuchy hnevu, zmena nálad
 • neschopnosť počúvať iných (skákanie do reči)
 • neschopnosť určiť si priority

ADHD a strava

Porucha pozornosti a hyperaktivita je geneticky podmienené neurovývojové ochorenie, ktoré nemôžete dostať zlou životosprávou, nedostatkom pohybu alebo konzumáciou nezdravých jedál. Sú ale potraviny, ktoré môžu príznaky ADHD zmierniť ale aj naopak zvýšiť.

 • cukor cukor toto ochorenie nespôsobuje, ale je výborným a rýchlym zdrojom energie, ktorú ak dostane hyperaktívne dieťa bude ešte hyperaktívnejšie. Obmedzením príjmu cukrov sa môže zmierniť aj hyperaktivita.
 • bielkoviny bielkoviny sú tvorené z aminokyselín, z ktorých niektoré vplývajú priaznivo aj na činnosť mozgu. Ide predovšetkým o fenylalanín, tryptofan a tyrozín, ktoré priaznivo vplývajú na tvorbu serotonínu a dopamínu.
 • vitamíny a minerály – podľa jednej štúdie existuje súvislosť medzi úrovňou horčíka a symptómami ADHD. Zistilo sa, že až 95% detí s ADHD má nedostatok horčíka. Užívaním tejto látky po dobu 6 mesiacov sa preukázateľne znížila hyperaktivita a roztržitosť detí.
 • ľudia (dospelí a aj deti) by si mali vyhradiť aspoň jednu hodinu denne na fyzickú aktivitu. Príznaky hyperaktivity a nepokoja by sa mali tiež zmierniť.

Výsledky štúdií a testov sú stále nejednoznačné a na ich potvrdenie (alebo vyvrátenie) sú potrebné ďalšie testy. Ak vy, alebo vaše dieťa máte ADHD poraďte sa o možných doplnkoch stravy s lekárom. Každý človek je jedinečný a to čo pomáha niekomu inému nemusí pomôcť vám.

Porucha pozornosti – prekliatie či dar

Aj keď sa môže zdať, že ľudia s poruchou pozornosti sú nepozorní, nespoľahliví a nedokážu sa veľa naučiť opak môže byť pravdou. Ak ich niečo zaujme sú schopní získať o tom priam až obdivuhodné poznatky. Môžu byť aj mimoriadne úspešní, vzdelaní a inteligentní. Dospelí, ktorí ADHD aktívne zvládajú vedia ako s príznakmi ochorenia nakladať a môžu byť z nich aj celosvetovo známe a uznávané osobnosti. Neveríte?

ADHD vraj mali aj Thomas Edison, Steve Wonder, Picasso, Alfred Hitchcock,  Michael Phelps a mnoho ďalších. Títo ľudia zvládli svoje symptómy, zistili v čom sú najlepší a zamerali sa na to. Veďte svoje deti správnym smerom, nestrácajte pri nich nervy a podporte ich v ich záujmoch, možno aj vám vyrastá doma malý vedec, alebo športovec o ktorom sa budú učiť deti v škole.

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY