14.6 C
Bratislava
piatok, 12 apríla, 2024

Fakty a mýty: ADHD

ADHD či porucha pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, ktorou trpia deti aj dospelí ľudia. Táto porucha ovplyvňuje správanie ľudí, môžu sa zdať nepokojní, môžu mať problém so sústredením, konajú impulzívne,… Čo presne je príčinou ADHD sa nevie.

Predpokladá sa, že poruchu pozornosti a hyperaktivitu má cca 8,4% detí a 2,5% dospelých. Aj keď sa toto ochorenie nedá vyliečiť dospelí ľudia vedia ako s poruchou pozornosti žiť a vekom sa niektoré príznaky ADHD môžu zmierniť. Malé percento detí môže z tejto poruchy vyrásť. Na internete nájdete množstvo mýtov, vďaka ktorým sa zdá, že ľudia s ADHD sú len leniví, deti sú neposlušné a nevychované a zle sa učia. Aké sú ďalšie mýty o ADHD?

Fakty a mýty

ADHD majú len chlapci

Nie. Porucha pozornosti a hyperaktivita postihuje rovnako chlapcov aj dievčatá. Rozdiely sú len v prejavoch ADHD. Chlapci s poruchou pozornosti a hyperaktivitou viac rozprávajú, neustále sa obšívajú, vyrušujú,… Dievčatá s poruchou pozornosti sú skôr zasnené, nedokončia úlohy, …. sú menej hyperaktívne, čím na seba neupriamujú pozornosť a nikto ich tak s ADHD nespája. Častejšie sa ale ich príznaky zamieňajú za depresiu alebo úzkosť.

Za poruchu pozornosti s hyperaktivitou môže zlá/nedostatočná výchova

Nie. Predpokladá sa, že za ADHD je genetika. Ľudia, ktorí sa s touto poruchou narodili ju budú mať bez ohľadu na to kto a ako ich vychováva. Pravdou je, že deti majú obdobie vzdoru a sú aj hyperaktívne. Patrí to k ich vývoju. Niekedy je pre lekára problematické zistiť či ide o prirodzený vývoj dieťaťa alebo o poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Preto sa najčastejšie na poruchy pozornosti a hyperaktivity príde až v školskom veku, kedy by už dieťa malo zvládnuť obsedieť v škole hodinu a dávať pozor na vyučovaní.

Niektorí rodičia môžu zle zvládnutú výchovu dieťaťa zamieňať za ADHD. Či ale ide o poruchu pozornosti alebo nedostatočnú výchovu zistí len lekár. Na druhú stranu, neefektívne rodičovské praktiky môžu príznaky ADHD zhoršiť. Ak máte podozrenie, že dieťa má ADHD navštívte lekára.

ADHD. Deti v škole

Ak mám ADHD musím byť hyperaktívny

Nie. Pre túto neurovývojovú poruchu hyperaktivita nemusí byť typickým príznakom. Problémy so sústredením, robenie chýb z nedbanlivosti, nevenovanie dostatočnej pozornosti detailom, strácanie vecí či zdanie, že dieťa nepočúva (je zasnené) sú ďalšie príznaky ADHD.

Deti s ADHD z toho vyrastú

Nie, aspoň vo väčšine prípadov nie. Až u 80% detí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou pretrvávajú príznaky až do dospelosti. Dospelí ľudia s ADHD majú často problémy v práci, vo vzťahoch,… ak si ale vyberú prácu, kde môžu svoje silné stránky naplno prejaviť môžu sa z nich stať šťastní a úspešní ľudia.

Dospelí ľudia s poruchou pozornosti už často vedia ako zvládať symptómy, sú kreatívni a majú dosť energie na to aby zvládli viac ako ľudia, ktorí touto poruchou netrpia.

Potrebuje sa len vyšantiť/ len sníva … je to normálne

Áno, je normálne ak sú deti občas hyperaktívne, ak nedokončia úlohu, ak sú sem-tam nepozorné alebo zasnené. Áno, niekedy to vedia dotiahnuť do extrému. Ale nie vždy a stále. Pre deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou je nepozornosť alebo hyperaktivita skutočná a každodenná, bráni im zapadnúť do rodinného života, dodržiavať pravidlá, priateliť sa s inými deťmi, či uspieť v škole.

Kofeín zvyšuje hyperaktivitu u dospelých ľudí

Jedna štúdia, ktorej sa zúčastnili dospelí ľudia s ADHD, ukázala, že kofeín môže zmierniť symptómy ADHD a zlepšuje koncentráciu. Dajte si ale pozor, u niektorých môže kofeín hyperaktivitu či impulzívnosť zvyšovať.

ADHD. Kofeín

Deti s ADHD sú lenivé/nemajú motiváciu

Nie. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že deti s ADHD sú lenivé nie je to tak. Deti majú problém udržať pozornosť, nedokážu sa sústrediť alebo dokončiť dlhú úlohu (napr. napísať sloh). Tento problém sa snažia zakryť,… tvária sa, že sa im nechce, že sú lenivé alebo že ich to nezaujíma. Týmto postojom len skrývajú problém, ktorý s danou prácou majú.

Moje dieťa je ešte malé na to aby malo poruchu pozornosti s hyperaktivitou

Pravda je, že táto porucha sa často odhalí až u detí, ktoré začali chodiť do školy. To ale neznamená, že predtým poruchu nemali, len sa ťažšie diagnostikuje. Zistiť, koľko hyperaktivity či zasnenia je pre deti predškolského veku normálne môže byť obtiažne aj pre lekárov.

Ak ale problémy výrazne zasahujú do života, vývoja a celkového fungovania dieťaťa môže byť ADHD spoľahlivo diagnostikované aj u detí predškolského veku.

ADHD je porucha učenia

Nie. Porucha učenia ako dyslexia alebo diskalkúlia a ADHD sú dve odlišné poruchy. Keďže porucha pozornosti a hyperaktivita sťažuje učenie často si ho verejnosť s poruchou učenia zamieňa.

Poruchu pozornosti a hyperaktivity spôsobuje cukor

Nie. Cukor nespôsobuje ADHD. Môže ale niektoré príznaky, ako hyperaktivitu zhoršiť. V štúdii z roku 2019 sa súvislosť medzi vysokým príjmom cukru a výskytom ADHD nepotvrdila. Faktom ale je, že cukor dodá deťom viac energie a tú musia jednoducho niekde minúť, aj z toho dôvodu lekári odporúčajú deťom s hyperaktivitou obmedziť príjem cukru.

ZDROJ

myhealth.alberta.ca/Health/Pages/conditions.aspx?hwid=hw164660

everydayhealth.com/adhd/myths-about-adhd-debunked/

healthychildren.org/English/health-issues/conditions/adhd/Pages/Myths-and-Misconceptions.aspx

Obrázky: pixabay.com

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY