23.8 C
Bratislava
nedeľa, 16 júna, 2024

Leukémia – príznaky, diagnostika, liečba

Ľudia poznajú leukémiu aj pod názvom „rakovina krvi“. Toto zľudovené pomenovanie však nemá ďaleko od pravdy – jedná sa o rôznorodú skupinu nádorových ochorení krvi, ktoré vznikajú zhubnou premenou krvných buniek v niektorom zo štádií ich tvorby. Doslovný názov slova leukémia znamená „biela krv“ od gréckeho slova „Leukos“ biely.

Krvinky ešte predtým, než sa dostanú do krvného obehu, prejdú kaskádou premien z nezrelých foriem na zrelé bunky, schopné plniť svoju hematologickú funkciu. Práve niekde počas tohto procesu transformácie buniek môže dôjsť ich malígnej premene, nekontrolovanému množeniu sa a tým rozvinutiu laboratórnych a klinických príznakov leukémie.

Štatisticky sa jedná o najčastejšie onkologické ochorenie detského veku, pričom každoročne je zachytených 13 nových prípadov na 100 000 obyvateľov. Postihuje v rovnakej miere mužov aj ženy. Približne 1,5% mužov a žien je počas života diagnostikovaná niektorá z foriem leukémie.

Príčiny vzniku leukémie sú vo väčšine prípadov neznáme, avšak odborná literatúra popisuje vplyv ionizujúceho žiarenia, chemických látok (benzén, aromatické uhľovodíky, cytostatiká), genetických ochorení (leukémie vznikajú častejšie napríklad u detí s Downovým syndrómom) a niektorých vírusov, rizikovými faktormi je aj fajčenie a vek.

Delenie leukémie

Leukémie delíme podľa rôznych kritérií. Z hľadiska ich bunkového pôvodu rozlišujeme myeloidné a lymfoidné. Z pohľadu ich priebehu na akútne a chronické. Poznáme 4 hlavné typy leukémie: akútna lymfoblastová leukémia (ALL), akútna myeloblastová leukémia (AML), chronická lymfocytová leukémia (CLL), chronická myeloidná leukémia (CML).

Akútne leukémie sa vyznačujú prudkým nástupom príznakov s rýchlou progresiou ochorenia a horšou prognózou, nanešťastie postihujú častejšie deti a mladých dospelých. Chronické leukémie majú miernejší priebeh, v závislosti od typu a účinku liečby s nimi pacient môže žiť dlhé roky. Postihujú typicky dospelých, deti len zriedkavo.

Príznaky leukémie

Keďže nádorovým bujnením krvných buniek vzniká nedostatok zdravých a plne funkčných buniek v krvnom obehu, dostavia sa príznaky ochorenia. Nedostatok červených krviniek vedie k vzniku anémie – chudokrvnosti. Pacienti sú bledí, unavení, rýchlo sa zadýchajú a pociťujú nepríjemné búšenie srdca. Nedostatok funkčných krvných doštičiek sa prejaví rôznymi typmi krvácania – napr. z nosa, slizničné krvácanie, dlhotrvajúce a ťažko zastaviteľné krvácanie po jednoduchých chirurgických výkonoch alebo po extrakcii zuba. Ubúdanie efektívnych bielych krviniek, bojovníkov našej imunity, speje k náchylnosti na vznik infekcií. Pacienti sa neprimerane dlho liečba zo zdanlivo banálnych infektov, napríklad majú pretrvávajúci nehojaci sa herpes na tvári. Ďalšími príznakmi sú bolesti kostí, kĺbov, horúčky, nočné potenie, nechutenstvo a bolesti brucha zapríčinené zväčšenou pečeňou alebo zväčšenými lymfatickými uzlinami. Aj zvýšená tvorba modrín bez zjavného dôvodu môže byť jedným z varovných signálov.

Diagnostika ochorenia

Diagnostika hematoonkologického ochorenia začína väčšinou v ambulancii praktického lekára, ktorého pacient navštívi s nešpecifickými príznakmi. Zväčšené lymfatické uzliny, pečeň či slezina a následné vyšetrenie krvného obrazu sú jasnými príznakmi, ktoré pacienta zavedú na vyšetrenie do hematologickej ambulancie. Sledujú sa biele a červené krvinky, i krvné doštičky.  Kľúčovým vyšetrením v diagnostike leukémie je biopsia kostnej drene, ktorá je následne analyzovaná pre prítomnosť malígnych nádorovo zmenených buniek. V špecializovaných laboratóriách môžu vzorku kostnej drene podrobiť celej škále imunohistochemických vyšetrení, ktoré stanovia presný typ leukémie a pomáhajú onkológom zvoliť vhodnú stratégiu liečby.

Liečba leukémie

Liečba leukémie zahŕňa chemoterapiu, rádioterapiu a transplantáciu krvotvorných buniek. Každý pacient je individuálny a ako píšeme vyššie, presný algoritmus liečby závisí od typu množiacich sa nádorových buniek, ktoré ňou treba zničiť.

Chemoterapia využíva aplikáciu cytostatík do organizmu, buď perorálne vo forme tabletiek u chronických foriem alebo agresívnejšiu intravenóznu aplikáciu pri akútnych leukémiách. Pri rozseve ochorenia do mozgu je možné podávať chemoterapiu aj priamo do mozgomiešneho moku. Keďže cytostatiká okrem buniek malígnych napádajú aj tie zdravé, vzniká celá škála nežiaducich účinkov – ochorenia slizníc, vypadávanie vlasov, nechutenstvo, hnačky, ochorenia močového mechúra.

Rádioterapia je aplikácia ionizovaného žiarenia, ktoré bojuje s nádorovými bunkami. Taktiež nie je bez vedľajších účinkov – opäť trpí koža, sliznice, typický je tiež vznik tzv. postradiačného syndrómu, ktorý sprevádza únava, malátnosť a emočná instabilita.

Transplantácia krvotvorných buniek je proces, pri ktorom pacient dostane krvný preparát obsahujúci zdravé a funkčné bunky od kompatibilného darcu, ktoré sa v ideálnom stave v jeho organizme ujmú a zapoja sa do krvotvorby, teda budú produkovať zdravé a plne funkčné krvinky. Pacient v podstate dostáva mimoriadne vzácnu a individuálne pripravenú transfúziu od človeka, ktorého bunky krvotvorby majú zhodný imunitný proces a jeho telo ich prijme. Týmto darcom nemusí byť nevyhnutne príbuzný pacienta. Aj na Slovensku je už možné sa zaradiť do registra dobrovoľných darcov kostnej drene a pomôcť tak niekomu v jeho boji s ťažkým ochorením.

Štatistika

Aj keď sa prognózy prežitia rôznia v závislosti od typu leukémie, päťročné prežívanie po stanovení diagnózy je u 60,5% pacientov, väčšinou po kolobehu psychicky aj fyzicky náročnej liečby. Za posledné desaťročia sa ale miera prežitia pacientov s leukémiou – aj vďaka modernej liečbe – štvornásobne zvýšila.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY