19.9 C
Bratislava
nedeľa, 23 júna, 2024

Epidurálka – výhody a riziká

Aj napriek tomu, že narodenie dieťaťa považujeme za jednu z najkrajších životných udalostí, samotný pôrod si predsa len spájame aj s pôrodnými bolesťami. Mamičkám dnes moderná medicína ponúka úľavu od týchto bolestí a to prostredníctvom epidurálnej analgézie.

Epidurálna analgézia (EDA) „epidurálka“ je invazívna technika, pri ktorej anestéziológ pomocou špeciálnej zavádzacej ihly zavedie tenký plastový katéter do epidurálneho priestoru. Prostredníctvom neho následne aplikuje zmes lokálneho anestetika a opioidu (veľmi potentného lieku na zmiernenie bolesti), ktorá blokuje prenos nervového vzruchu signalizujúceho bolesť z periférnych nervov do mozgu. Po vytiahnutí ihly po celý čas pôrodu ostáva v tele zavedený katéter, ktorý sa leukoplastom zafixuje a cezeň sú podľa potreby podávané analgetiká. Pri epidurálnej analgézii nedochádza k znecitliveniu dolných končatín, takže rodička sa môže voľne pohybovať, cvičiť na fitlopte či hľadať si žiadanú pôrodnú polohu. Ak je epidurálka aplikovaná v správnom čase, pôrodné bolesti sú výrazne znížené a pôrodné kontrakcie sú vnímané len ako tlak.

Obavy z epidurálu?

Mnohé pacientky si nesprávne myslia, že epidurál sa pichá priamo do miechy a kvôli tejto neoprávnenej obave odmietajú túto analgetickú techniku. Naopak, ak si predstavíme našu chrbticu ako vysoký poschodový dom, tak miecha začína na najvyššom poschodí a končí približne na piatom, zatiaľ čo suterén a štyri najnižšie poschodia sú “prázdne” – miecha až tam nesiaha a práve to je miesto, kam sa zavádza pôrodnícky epidurál. Navyše, epidurálny priestor a miecha sú od seba oddelené až tromi vrstvami mozgových obalov a neustále prúdiacim mozgo-miešnym mokom, ktoré miechu starostlivo chránia.

Kedy je správny čas na EDA?

Zavedenie epidurálneho katétra a začatie analgézie pri pôrode závisí na spolupráci rodičky, pôrodníka a anestéziológa. Pôrodník má za úlohu posúdiť zdravotný stav tehotnej a priebeh pôrodu, laicky povedané “na koľko je otvorená” a správne načasovať prvú dávku epidurálky. Priskoro podaná dávka analgetika by mohla nežiaduco spomaliť prvú dobu pôrodnú a otváranie pôrodných ciest. Z pohľadu anestéziológa je zas potrebné, aby s ním rodička pri punkcii spolupracovala, pri čom významne pomáha aj prítomnosť otca pri pôrode. Zavádzanie epidurálneho katétra prebieha ideálne v polohe v sede, ale je možná aj poloha na boku. Miesto vpichu sa znecitliví pomocou lokálneho anestetika a úlohou ženy je čo najviac sa uvoľniť a vyhrbiť do polohy podobnej “mačaciemu” chrbátu. Zručnosť anestéziológa a dobrá spolupráca zo strany rodičky sú zaručeným receptom na úspešný epidurál.

Kontraindikácie

Existuje skupina pacientok, pre ktoré epidurálna anestézia nie vhodná alebo predstavuje vyššie riziko ako u zdravých pacientok. Sú to ženy s poruchou zrážania krvi, so závažným neurologickým ochorením (napríklad pri vysunutých medzistavcových platničkách spôsobujúcich vystreľujúce bolesti či necitlivosť dolných končatín), po komplikovaných operáciách driekovej chrbtice, ale aj u žien s výraznou nadváhou.

Hlavné výhody epidurálnej analgézie

Medzi hlavné výhody epirurálky samozrejme patrí zmiernenie pôrodných bolestí, čo má významný psychologický efekt. Pri šití pôrodných poranení je analgézia samozrejme tiež neoceniteľnou výhodou. V prípade nepokračujúceho pôrodu možno podaním niekoľkonásobne vyššej dávky anestetika do epidurálneho katétra vykonať bezbolestne cisársky rez.

Nevýhody epidurálnej analgézie

Ako nevýhody epidurálnej analgézie niektorí pôrodníci, vychádzajúc zo svojich skúseností, označujú menšiu spoluprácu zo strany rodičky. Podľa nich sú práve pôrodné bolesti “hybnou silou” pôrodu, ktoré vedú ženu tisícky roky evolučne overeným spôsobom k efektívnemu tlačeniu a práve ich potlačenie epidurálkou môže zhoršiť priebeh pôrodu. Zo strany anestéziológa sú nevýhodou možné komplikácie epidurálnej analgézie, ktoré sú však pri správnej indikácie a technike vpichu minimálne. Pri príliš hlbokom zavedení epidurálnej ihly ohrozujú pacientku postpunkčné bolesti hlavy, pri poruchách zrážania krvi zase vznik epidurálneho hematómu s následným útlakom nervových koreňov. Len k veľmi zriedkavým komplikáciám sú trvalé neurologické postihnutia (napríklad ochrnutie).

Rozdiel medzi epidurálnou a spinálnou anestéziou

Spinálna anestézia sa pichá podobne ako epidurálna, rozdiel spočíva v nutnosti prepichnutia tvrdej blany oddeľujúcej epidurálny priestor od spinálneho.

Anestetikum spôsobí úplné znecitlivenie spodnej polovice tela, čo znamená nemožnosť chodiť, alebo tlačiť. Je to však stále šetrnejšie ako narkóza. Pokiaľ epidurál začne účinkovať priebehu 15 až 30 minút, spinál začína účinkovať takmer okamžite.

Zmena poplatkov za epidurál

Aj napriek možným rizikám stojí za to konzultovať možnosť epidurálu so svojim pôrodníkom a anestéziológom. Pomerne vysoká suma účtovaná za jej zavedenie bude vďaka legislatívnym opatreniam minulosťou – na začiatok v štátnych nemocniciach, ku ktorým sa snáď pridajú aj tie v privátnom vlastníctve. Pri rozhodovaní sa nechajte viesť hlavne odporúčaním lekárov, ktorí s týmto typom analgézie pracujú každodenne a nedajte sa zmiesť internetovými diskusiami.

Zaujímavosť

Vedeli ste, že epidurálka ako metóda zmierňovania bolesti sa nepoužíva len v pôrodníctve, ale aj v brušnej či hrudnej chirurgii? Taktiež sa používa v ortopédii na liečbu bolesti po rozsiahlych operačných výkonoch, napríklad pri implantácii totálnej náhrady kolenného kĺbu.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY