4.2 C
Bratislava
pondelok, 22 apríla, 2024

Trpí vaše dieťa dyslexiou?

Dyslexia je špecifická, biologicky podmienená porucha učenia, ktorá sa prejavuje neschopnosťou naučiť sa čítať a porozumieť textu.

Slovo dyslexia je gréckeho pôvodu – zložené z dvoch častí: „dys“ – porucha a „lexis“ – slovo, jazyk, reč. Ide o najrozšírenejšie postihnutie v európskych krajinách a podľa prieskumov ňou trpí 8% žiakov základných škôl.

Dôvod vzniku dyslexie

Dodnes sa presne nevie čo je príčinou vzniku tejto poruchy. Dyslexia sa spája s dysfunkciou centrálneho nervového systému a oblasťou ľahkých mozgových dysfunkcií.

Tieto drobné poškodenia vznikajú v mozgu pred, počas alebo tesne po pôrode. Nie každé poškodenie mozgu je dyslexia. Existuje aj dysgrafia (porucha písania), dysortografia (porucha pravopisu), a dyskalkúlia (porucha matematických schopností) – ale o tom niekedy inokedy.

Dyslexia sa diagnostikuje u detí školského veku, kedy sa učia čítať, sú na ne kladené vyššie nároky na učenie a koncentráciu.

Dyslexia – áno, alebo nie

Dyslexia je neschopnosť naučiť sa čítať, prípadne ťažkopádne čítanie (slabikovanie). Na to, aby sa táto diagnóza presne stanovila, je nutné vylúčiť všetky ostatné možné dôvody:

 • problémy so zrakom,
 • podpriemerná inteligencia,
 • sociálna a kultúrna deprimovanosť,
 • väčšie poškodenie mozgu,
 • citové problémy,
 • negatívne skúsenosti s osvojovaním čítania.

Stanovenie dyslexie si vyžaduje dôslednú diagnostiku. Často krát má dieťa problém so zrakom, čo je dôvodom jeho slabých čitateľských schopností.

S dyslexiou sa deti narodia, niektoré z nich, ale svojou inteligenciou dokážu túto poruchu zamaskovať. Pri zmene pedagóga alebo vyššej náročnosti učiva už toto maskovanie nestačí. To je len jeden z dôvodov, prečo sa táto porucha neodhalila skôr.

Podľa typu a stupňa poruchy sa dyslexia môže odhaliť v rôznom veku dieťaťa, a to najčastejšie na začiatku školskej dochádzky alebo v treťom alebo vyššom ročníku.

Ak sa vaše dieťa začalo zrazu zle učiť môže ísť o dyslexiu.

Príznaky dyslexie

Pri dyslexii existuje niekoľko symptómov. Nejedná sa len o neschopnosť čítať, aj keď to je hlavný prejav tejto poruchy.

 • Nerozlišovanie tvarovo, zvukovo a zrkadlovo podobných písmen. Pacient má problém s písmenami „b“ a „d“, písmeno „E“ môže písať zrkadlovo,…
 • Problémy s plynulým čítaním – prehadzovanie hlások v slove, pridávanie písmen, ich vynechávanie v čítanom slove,…
 • Doslova lúštenie písmen, domýšľanie slov, vsúvanie hlások do slova.
 • Dvojité čítanie – najskôr si dieťa prečíta text pre seba a až potom nahlas.
 • Problémy so slovnou pamäťou – dieťa si nezapamätá to čo práve prečítalo.
 • Nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky a ani dlhé a krátke samohlásky.
 • Čítanie je pre dyslektika namáhavé, stresujúce a rýchlo ho to vyčerpá.
 • Zlyháva sluchová a zraková pamäť – dieťa si nezapamätá tvary podobných písmen.
 • Nechuť, až odpor k čítaniu.
 • Problémy s určovaním pravej a ľavej strany.
 • Ťažkosti pri používaní pojmov priestoru a času – dieťa má problém pochopiť pojmy ako včera, zajtra, predvčerom..
 • Neuróza (tik, pomočovanie,…).
 • Somatické poruchy (bolesti brucha, ranné vracanie – keď má ísť do školy).

Ak sa dyslexia včas nediagnostikuje môže prerásť do väčších problémov:

 • záškoláctvo,
 • agresivita,
 • antisociálne až kriminálne prejavy.

Dieťa sa v škole cíti nešťastne, neúspešne, je tam nespokojné, Zo strany učiteľov, spolužiakov, ale neraz aj rodičov je považované za hlúpe, lenivé a lajdácke a preto sa jej začne vyhýbať.

Dyslexia – inteligencia

Dyslexia je často kombinovaná s vysokou inteligenciou, umeleckým talentom alebo kreatívnym myslením značne prekračujúcim priemer. So správnym prístupom a vytvorením vhodného prostredia môžu z detí trpiacich dyslexiou vyrásť velikáni, o ktorých sa budú iné deti učiť. Albert Einstein, Thomas Edison, generál Patton,… boli dyslektici, ktorí sa dostali do dejín ľudstva.

Diagnostika

V každom meste nájdete psychologicko – pedagogické poradne, kde dokážu dyslexiu diagnostikovať. Určia stupeň a závažnosť postihnutia a odporučia ako zmierniť príznaky. Výsledky slúžia pedagógom na školách ako podnety a usmernenia pre prácu s deťmi.

Liečba

Dyslexia sa nedá vyliečiť, ale jej príznaky sa dajú zmierniť.

 • Porozprávajte sa s učiteľom o poruche vášho dieťaťa.
 • Predĺžením času na testy, či písomky (deti poznajú odpovede, len im trochu dlhšie trvá napísať ich).
 • Uprednostnite ústne odpovede pred písomkami.
 • Nestresové prostredie – stres len zhoršuje dyslexiu.
 • Počítač – často krát stačí vymeniť písanku za počítač a písanie a čítanie pôjde hneď ľahšie.
 • Nahrávky – dyslektici si môžu skôr zapamätať učivo ak ho počujú, než čítajú. Preto je vhodné ak si prednášky a vysvetľovanie nového učiva môžu nahrať.
 • Výučbu cudzích jazykov, ak to je možné, odložte na neskôr.
 • Učenie hrou (hra na hľadanie pokladu – k jeho objaveniu pripravte písomné inštrukcie).
 • Podporujte dieťa v činnostiach, v ktorých sa mu darí (maľovanie, modelovanie, hra na hudobnom nástroji).
 • A najdôležitejšie – nezahŕňajte ich výčitkami. Deti s dyslexiou sú si vedomé toho, že im učenie ide ťažšie a robia všetko preto aby to zvládli. Aj samé majú výčitky, nepotrebujú ďalšie.
Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY