Trpí vaše dieťa dyslexiou?

21.06.2018 / Kategória: Deti

Dyslexia je špecifická, biologicky podmienená porucha učenia, ktorá sa prejavuje neschopnosťou naučiť sa čítať a porozumieť textu.

Slovo dyslexia je gréckeho pôvodu – zložené z dvoch častí: „dys“ – porucha a „lexis“ – slovo, jazyk, reč. Ide o najrozšírenejšie postihnutie v európskych krajinách a podľa prieskumov ňou trpí 8% žiakov základných škôl.

Dôvod vzniku dyslexie

Dodnes sa presne nevie čo je príčinou vzniku tejto poruchy. Dyslexia sa spája s dysfunkciou centrálneho nervového systému a oblasťou ľahkých mozgových dysfunkcií.

Tieto drobné poškodenia vznikajú v mozgu pred, počas alebo tesne po pôrode. Nie každé poškodenie mozgu je dyslexia. Existuje aj dysgrafia (porucha písania), dysortografia (porucha pravopisu), a dyskalkúlia (porucha matematických schopností) – ale o tom niekedy inokedy.

Dyslexia sa diagnostikuje u detí školského veku, kedy sa učia čítať, sú na ne kladené vyššie nároky na učenie a koncentráciu.

Dyslexia – áno, alebo nie

Dyslexia je neschopnosť naučiť sa čítať, prípadne ťažkopádne čítanie (slabikovanie). Na to, aby sa táto diagnóza presne stanovila, je nutné vylúčiť všetky ostatné možné dôvody:

 • problémy so zrakom,
 • podpriemerná inteligencia,
 • sociálna a kultúrna deprimovanosť,
 • väčšie poškodenie mozgu,
 • citové problémy,
 • negatívne skúsenosti s osvojovaním čítania.

Stanovenie dyslexie si vyžaduje dôslednú diagnostiku. Často krát má dieťa problém so zrakom, čo je dôvodom jeho slabých čitateľských schopností.

S dyslexiou sa deti narodia, niektoré z nich, ale svojou inteligenciou dokážu túto poruchu zamaskovať. Pri zmene pedagóga alebo vyššej náročnosti učiva už toto maskovanie nestačí. To je len jeden z dôvodov, prečo sa táto porucha neodhalila skôr.

Podľa typu a stupňa poruchy sa dyslexia môže odhaliť v rôznom veku dieťaťa, a to najčastejšie na začiatku školskej dochádzky alebo v treťom alebo vyššom ročníku.

Ak sa vaše dieťa začalo zrazu zle učiť môže ísť o dyslexiu.

Príznaky dyslexie

Pri dyslexii existuje niekoľko symptómov. Nejedná sa len o neschopnosť čítať, aj keď to je hlavný prejav tejto poruchy.

 • Nerozlišovanie tvarovo, zvukovo a zrkadlovo podobných písmen. Pacient má problém s písmenami „b“ a „d“, písmeno „E“ môže písať zrkadlovo,…
 • Problémy s plynulým čítaním – prehadzovanie hlások v slove, pridávanie písmen, ich vynechávanie v čítanom slove,…
 • Doslova lúštenie písmen, domýšľanie slov, vsúvanie hlások do slova.
 • Dvojité čítanie – najskôr si dieťa prečíta text pre seba a až potom nahlas.
 • Problémy so slovnou pamäťou – dieťa si nezapamätá to čo práve prečítalo.
 • Nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky a ani dlhé a krátke samohlásky.
 • Čítanie je pre dyslektika namáhavé, stresujúce a rýchlo ho to vyčerpá.
 • Zlyháva sluchová a zraková pamäť – dieťa si nezapamätá tvary podobných písmen.
 • Nechuť, až odpor k čítaniu.
 • Problémy s určovaním pravej a ľavej strany.
 • Ťažkosti pri používaní pojmov priestoru a času – dieťa má problém pochopiť pojmy ako včera, zajtra, predvčerom..
 • Neuróza (tik, pomočovanie,…).
 • Somatické poruchy (bolesti brucha, ranné vracanie – keď má ísť do školy).

Ak sa dyslexia včas nediagnostikuje môže prerásť do väčších problémov:

 • záškoláctvo,
 • agresivita,
 • antisociálne až kriminálne prejavy.

Dieťa sa v škole cíti nešťastne, neúspešne, je tam nespokojné, Zo strany učiteľov, spolužiakov, ale neraz aj rodičov je považované za hlúpe, lenivé a lajdácke a preto sa jej začne vyhýbať.

Dyslexia – inteligencia

Dyslexia je často kombinovaná s vysokou inteligenciou, umeleckým talentom alebo kreatívnym myslením značne prekračujúcim priemer. So správnym prístupom a vytvorením vhodného prostredia môžu z detí trpiacich dyslexiou vyrásť velikáni, o ktorých sa budú iné deti učiť. Albert Einstein, Thomas Edison, generál Patton,… boli dyslektici, ktorí sa dostali do dejín ľudstva.

Diagnostika

V každom meste nájdete psychologicko – pedagogické poradne, kde dokážu dyslexiu diagnostikovať. Určia stupeň a závažnosť postihnutia a odporučia ako zmierniť príznaky. Výsledky slúžia pedagógom na školách ako podnety a usmernenia pre prácu s deťmi.

Liečba

Dyslexia sa nedá vyliečiť, ale jej príznaky sa dajú zmierniť.

 • Porozprávajte sa s učiteľom o poruche vášho dieťaťa.
 • Predĺžením času na testy, či písomky (deti poznajú odpovede, len im trochu dlhšie trvá napísať ich).
 • Uprednostnite ústne odpovede pred písomkami.
 • Nestresové prostredie – stres len zhoršuje dyslexiu.
 • Počítač – často krát stačí vymeniť písanku za počítač a písanie a čítanie pôjde hneď ľahšie.
 • Nahrávky – dyslektici si môžu skôr zapamätať učivo ak ho počujú, než čítajú. Preto je vhodné ak si prednášky a vysvetľovanie nového učiva môžu nahrať.
 • Výučbu cudzích jazykov, ak to je možné, odložte na neskôr.
 • Učenie hrou (hra na hľadanie pokladu – k jeho objaveniu pripravte písomné inštrukcie).
 • Podporujte dieťa v činnostiach, v ktorých sa mu darí (maľovanie, modelovanie, hra na hudobnom nástroji).
 • A najdôležitejšie – nezahŕňajte ich výčitkami. Deti s dyslexiou sú si vedomé toho, že im učenie ide ťažšie a robia všetko preto aby to zvládli. Aj samé majú výčitky, nepotrebujú ďalšie.
Ak sa vám článok páčil, kliknite na

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

MENU