14.9 C
Bratislava
nedeľa, 26 mája, 2024

Spoznajte dialýzu

Dialýzu si väčšina z nás spája s ochorením až zlyhaním obličiek, nie je tomu vždy tak. Dialýza sa využíva aj v prípade ak sú obličky zdravé, ale je potrebné urýchliť detoxikáciu organizmu, ak je potrebné prečistiť krv od rôznych jedov alebo oddeliť krvnú plazmu od krvi.

Slovo dialýza pochádza z gréckeho slova diálysis – rozpustenie, oddelenie. Dialýza je oddeľovanie rozpustených látok pomocou membrány za použitia difúzie s konečným výsledkom odstrániť nežiaduce látky.

K dialýze vás najčastejšie privedú problémy s obličkami

Hlavnou úlohou obličiek je odstraňovanie odpadových, škodlivých látok, ktoré prirodzene vznikajú v organizme a vylučovanie nadbytočnej vody. Ak z nejakej príčiny (úraz, choroba, zápal) prestanú obličky vykonávať svoju funkciu, nahradí ich dialýza.

Najčastejšie sa na dialýzu dostanú pacienti s týmito diagnózami:

  1. Diabetická nefropatia – komplikácia pri cukrovke
  2. Zápaly obličiek
  3. Nefroskleróza (stvrdnutie ciev v obličkách) – najčastejšou príčinou vzniku je ateroskleróza a vysoký krvný tlak.

Pacient, ktorému zlyhali obličky, je liečený dialýzou a súčasne sa dostáva na tzv. čakaciu listinu – do zoznamu pacientov na transplantáciu obličky. Transplantácia je najlepší spôsob ako nahradiť nedostatočnú funkciu orgánu. Darovaná oblička môže pochádzať od živého, alebo aj mŕtveho darcu. Často krát sa darcom obličky stáva člen rodiny (mama, otec, brat, sestra). Darovaná oblička musí byť pacientovi transplantovaná najneskôr do 24 hodín po odbere.

Princíp dialýzy

Dialýza odstraňuje z organizmu škodlivé látky, ktoré sa do neho dostali buď z vonku (otravou) alebo vznikli v ňom (močovina, draslík, keratín, nadbytočné tekutiny..). Táto liečba sa nasadzuje pacientom, ktorým zlyhávajú obličky, majú v krvi veľa škodlivých látok a pri rôznych otravách, kedy treba rýchlo prečistiť krv. Poznáme dva druhy dialýzy – mimotelovú a vnútrotelovú.

Hemodialýza – mimotelová dialýza

Ide o extrakorporálnu liečbu. Pri tomto druhu dialýzy sa pacientova krv zbavuje škodlivých látok mimo tela. Krv sa odvedie do dialyzátora (umelá oblička) kde je polopriepustná membrána, ktorá oddelí krv s odpadovými zložkami od dialyzačného roztoku s nízkym obsahom škodlivých látok. Prečistená krv sa vracia späť do tela.

Pri tomto spôsobe dialýzy je potrebné vopred vykonať malý zákrok, pri ktorom sa pacientovi vytvorí „cievny prístup“. Najčastejšie sa vytvára na hornej končatine v podkľúčkovej tepne a vretennej tepne. Až následne ja pacient napojený na dialyzátor.

Dialýza sa vykonáva 2 až 3 krát do týždňa a trvá 4 až 6 hodín. Frekvenciu a aj dĺžku trvania dialýzy určí lekár – nefrológ na základe zdravotného stavu pacienta. Výhodou hemodialýzy je rýchle zbavenie sa odpadových látok a toxínov. Nevýhodou je pomerne častá návšteva nemocnice, pacient je pod dohľadom lekára asi 3 dni v týždni.

Peritoneálna dialýza – vnútrotelová dialýza

V tomto prípade ide o intrakorporálnu liečbu. Princíp tohto spôsobu dialýzy je rovnaký ako pri hemodialýze. Polopriepustná membrána, ktorá sa nachádza v dialyzátore je tu nahradená prirodzenou blanou v brušnej dutine – pobrušnicou. Pacient má zavedený katéter, ktorým mu do brušnej dutiny prúdi dialyzačný roztok (dialyzát).

  • Nepretržitá ambulantná peritoneálna dialýza – pacient si sám (bez pomoci prístroja) do brušnej dutiny napúšťa dialyzačný roztok na istý čas a hneď ako sa dialyzát nasýti odpadovými látkami vypustí ho a nahradí ďalším. Tento proces je nutné zopakovať 4 až 5 krát denne.
  • Automatizovaná peritoneálna dialýza – napúšťanie a vypúšťanie dialyzátu z brušnej dutiny má na starosti prístroj. Tento spôsob dialýzy sa zväčša uskutočňuje v noci, počas spánku. Pacient má takto dostatok voľnosti počas dňa.

Peritoneálna dialýza sa vykonáva doma. Jediné, čo je k tomu potrebné je mať zavedený stály katéter – ten sa vopred zavedie laparoskopicky. Pre pacientov je vnútrotelový spôsob dialýzy výhodnejší. Nie je potrebný cievny prístup a ak sa pacient preškolí môže ju vykonávať sám v pohodlí domova. Pacient má tak viac voľnosti a na kontrolu k lekárovi ide podľa odporúčaní asi raz za mesiac.

Nevýhodou tejto metódy je jej možné zlyhanie. Peritoneálna dialýza zlyháva do 2 až 3 rokov od jej nasadenia.

Obmedzenia pri dialýze

  • diéta je dôležitou súčasťou pri liečbe dialyzovaných pacientov – odporúča sa celková zmena stravovacích návykov ( konzumovať kvalitné bielkovinové jedlá, celozrnné výrobky, nahradiť živočíšne tuky rastlinnými)
  • u pacientov sa dodržuje aj pitný režim – príjem a výdaj tekutín by mal byť v rovnováhe
  • príjem soli je obmedzený
  • pri zavedených katétroch je zakázané kúpanie sa vo vani, či bazénoch
Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY