23.1 C
Bratislava
nedeľa, 23 júna, 2024

Biologická liečba dostupná aj v ambulanciách dermatológov

Pre pacientov so stredne závažným a závažným priebehom psoriázy je biologická liečba dostupná už aj  v ambulanciách dermatológov po celom Slovensku. Pacient tak nemusí cestovať do špecializovaného centra a biologickú liečbu môže absolvovať aj u svojho kožného lekára.

Dostupnosť biologickej liečby sa na Slovensku zlepšila

Psoriáza

je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré sa vyznačuje zápalom postihujúcim kožu i kĺby. Podľa odhadov ním na Slovensku trpí približne 200 000 ľudí, pričom len tretina z nich vyhľadá aj odbornú lekársku pomoc. [1] Pacienti so psoriázou majú k dispozícii konvenčnú systémovú liečbu, ale i najnovšie medicínske postupy, ktoré sú zastúpené modernou biologickou liečbou.

Cielená biologická liečba, ktorá je určená pacientom so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy, bola donedávna dostupná len v špecializovaných centrách biologickej liečby. Od roku 2019 sa jej dostupnosť postupne zlepšovala, a dnes ju môžu pacienti podstúpiť aj u svojich ambulantných lekárov po celom Slovensku.

Väčšia dostupnosť biologickej liečby priamo v kožných ambulanciách priniesla inovatívne možnosti pre mnohých pacientov, ktorí nemali možnosť cestovať za terapiou do špecializovaných centier ďaleko od svojho bydliska. Vďaka novým pravidlám tak môžu biologickú liečbu absolvovať u svojho kožného lekára či lekárky, ktorí najlepšie poznajú ich anamnézu i vývoj ochorenia.

„S biologickou liečbou pracujem už viac ako dva roky. Začala som ju predpisovať koncom roku 2019, kedy sa uvoľnila do ambulantnej praxe. Pociťovala som ako výhodu to, že konečne aj ja môžem svojim pacientom ponúknuť to, čo dovtedy mohli dostať len na určitých špecializovaných pracoviskách,“ hovorí dermatologička MUDr. Regina Paulinyová z kožnej ambulancie v Bratislave.

Pacienti sú zmenám otvorení

Zimné obdobie často prináša pacientom trpiacim psoriázou zhoršenie zdravotného stavu, a s tým spojené zníženie kvality života. Chladné počasie a vrstvenie oblečenia často zhoršuje príznaky kožného ochorenia, a mnoho pacientov práve v tomto období v ešte zvýšenej miere vyhľadáva zdravotnú pomoc a informácie o efektívnej liečbe.

Prieskum agentúry IPSOS realizovaný v roku 2021 na vzorke 57 dermatovenerológov a 50 pacientov so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy ukázal, že až polovica pacientov so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy by sa zaujímala o biologickú liečbu.

„Biologická liečba nie je určená pre každého pacienta so psoriázou. Je určená pacientom so stredne závažným až závažným prejavom ochorenia, u ktorých predchádzajúca systémová liečba nebola účinná, bola kontraindikovaná alebo nebola tolerovaná. Týmto pacientom otvára biologická liečba inovatívne možnosti efektívnej a účinnej liečby s priaznivým profilom bezpečnosti,“ vysvetľuje prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH z Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB Bratislava.

Biologická liečba je podľa prieskumu preferovanou možnosťou aj pre ich ambulantných lekárov. Až 93 % slovenských dermatológov v prieskume uviedlo, že biologická liečba môže pomôcť väčšine ich pacientov so strednými či ťažkými príznakmi psoriázy. Biologickú liečbu pritom svojim pacientom už teraz predpisujú 4 z 10 slovenských dermatológov, a predpokladá sa, že v budúcnosti môže mať jej použitie rastúci trend.

Pacienti najviac dôverujú lekárom

Skúseností s týmto moderným spôsobom liečby stále pribúda, a spolu s nimi rastie i povedomie o biologickej liečbe psoriázy. Napriek čoraz väčšej dostupnosti informácií až 86% pacientov so psoriázou na Slovensku získava informácie o svojej liečbe práve od svojho lekára či lekárky.

MUDr. Paulinyová dodáva, že pacienti so psoriázou sú často liečení iba lokálnymi prípravkami, čo pri niektorých typoch psoriázy a niektorých typoch postihnutí nie je možné zvládnuť. „Moje skúsenosti s biologickou liečbou sú veľmi pozitívne. Možnosť predpisovať biologickú liečbu poskytla mojej práci nový rozmer, pretože teraz dokážem svojim pacientom pomôcť na inej úrovni, ako tomu bolo doteraz,“ uvádza.

Mechanizmus účinku biologickej liečby je založený na blokovaní kľúčových molekúl, tzv. cytokínov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri imunitných reakciách organizmu. Výsledkom je zásah do patogenézy ochorenia na molekulovej úrovni. Tento typ liečby je určený pre pacientov so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy, u ktorých nebola účinná predchádzajúca systémová liečba, prípadne bola kontraindikovaná či netolerovaná.

Biologická liečba je hradená zdravotnou poisťovňou u pacientov, ktorí spĺňajú indikačné obmedzenia. Vhodnosť indikácie biologickej liečby pre pacienta musí vždy individuálne posúdiť ošetrujúci lekár a následne schváliť zdravotná poisťovňa.

Viac informácií o ochorení nájdete na www.dostanesatipodkozu.sk

Zdroje

[1] NCZI, Národné centrum zdravotníckych informácií, „Tlačové správy: SVETOVÝ DEŇ PSORIÁZY,“ 29 October 2015. [Online]. Available: http://www.nczisk.sk/aktuality/pages/svetovy-den-psoriazy2.aspx. [Accessed 25 January 2022].

 

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY