23.2 C
Bratislava
piatok, 21 júna, 2024

Arteterapia

Arteterapia, z lat. art – umenie, gr. therapeia – liečenie, ošetrovanie je liečba umením. Tento termín prvýkrát použil J.M.Charcot v druhej polovici minulého storočia.

Čo sa lieči arteterapiou

Arteterapia je špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, spontánneho prejavu a komunikácie neverbálnymi cestami najmä u mentálne, telesne alebo sociálne slabších jedincov. Túto terapiu však môžete vyhľadať aj v prípade, ak potrebujete prekonať osobné ťažkosti väčšieho rázu (smútok, rozchod, osamelosť..), či pri depresii. Pomáha tiež pri liečení zo závislosti, pri poruchách prijímania stravy, alebo pri obnove sebadôvery. Metóda je vhodná aj pre deti.

Filozofia terapie

Terapia používa rôzne nástroje umeleckej tvorby: kreslenie, maľovanie, modelovanie, fotografovanie, dramatické umenie, tanec či písanie. Pri tejto terapii je umelecká hodnota diela vedľajšia, dôležitý je najmä účinok na klienta. Arteterapia musí byť súčasťou celkovej liečby a je pri nej dôležitá aj prítomnosť špecializovaného terapeuta. Tým môže byť psychológ, sociálny pracovník, či pedagóg. Na Slovensku je možné takéto terapie absolvovať v psychiatrických centrách, resocializačných centrách, v centrách sociálnej pomoci, alebo iných súkromných centrách.

Táto metóda funguje na tom, že podnecovanie predstavivosti môže naštartovať určité obranné mechanizmy a otvorenie sa navonok. Pri premietnutí osobných ťažkostí do umeleckých výtvorov sa od nich získava odstup a opätovne sa nad nimi získava kontrola. Okrem toho môže tvorba pre toho, kto tvorí priniesť potešenie a radosť a celkovo pôsobiť ukľudňujúco.

Kreslenie, maľba

Hlavne výtvarné umenie, maľovanie, alebo kreslenie obohacuje tvorivosť, posilňuje vnímavosť, sebavyjadrenie, usporiadanie zážitkov, prináša uvoľnenie a nadhľad. Najmä dieťa kreslí svoj vnútorný svet. Na základe vytvoreného obrázka vieme pomôcť dieťaťu, ktoré rečou nevie vyjadriť svoje pocity, či prežité traumy. Metóda je nápomocná aj pri deťoch s diagnostikou autizmu. Arteterapeutické stretnutia môžu mať individuálnu, alebo kolektívnu formu, v závislosti od možností a schopností dieťaťa.

Modelovanie s hlinou, plastelínou, cestom

Veľmi účinnou technikou na uvoľnenie stresu, napätia ale aj hnevu je modelovanie s hlinou, či plastelínou. Táto technika v sebe ukrýva možnosť ventilácie silou, pohybom, „deštrukciou“. Naopak, na niektoré deti môže táto metóda vplývať priveľmi agresívne, preto je potrebné veľmi citlivo zvoliť druh arteterapie.

Pohybové terapie

Okrem výtvarných techník pomáhajú aj pohybové, ako napríklad divadlo a tanec, pomocou pohybu vyjadríme emócie, podporíme opätovné akceptovanie vlastného tela a posilníme sebadôveru. Tanec môže byť improvizovaný, alebo aj presne riadený, pomáha pri liečení úzkosti, ale aj osobám s psychomotorickými poruchami. Pri tanci sa posilňujú svaly a zlepšuje sa celková koordinácia pohybov. Pomáha pri liečení s mentálnym postihnutím, napríklad s Downovým syndrómom.

Scénoterapia

Metóda spočíva v hlasnom čítaní literárnych textov, ktoré boli zvolené pre ich schopnosti vyvolať emócie. Využíva sa pri liečení jachtavosti, pri problémoch v učení, alebo pri začínajúcej senilnej demencie.

Slovko na záver

Každá prežitá udalosť v nás zanecháva určité spomienky. Či už pekné, alebo tie menej pekné. A práve táto špeciálna terapia je tu na to, aby pomohla ľuďom s postihnutím lepšie prekonávať tieto udalosti, podala im pomocnú ruku pri začleňovaní sa do spoločnosti, či kolektívu a pomocou umeleckých diel poukázala na sny a túžby týchto ľudí.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY