21.6 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024

Čo všetko vás čaká pri adopcii detí?

Je veľa manželstiev, ktoré nemajú deti. Aj napriek snahe otehotnieť a niekoľkých umelých oplodneniach nie je každej rodine dopriate mať deti. Veľa z nich sa následne rozhodne pre adopciu.

Možno to znie celkom jednoducho, ale adopcia je dosť zložitá záležitosť. Čo všetko vás čaká a neminie sa dozviete teraz – krok za krokom.

Kto sa môže stať adoptívnym rodičom

Najčastejšie po adopcii, ako riešení vychovať dieťa, siahajú bezdetné manželské páry. Ak ste sám – sama a túžite mať dieťa, nemusíte si hľadať partnera. Naše zákony umožňujú adoptovať si dieťa:

  • manželom – môžete si adoptovať dieťa aj keď ste druh a družka,
  • jednotlivcom (žene alebo mužovi),
  • manželke / manželovi rodiča.

Kde získať informácie

Všetko o adopcii vám povedia na miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu aj podávate prvú úradnú žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť (NRH).

Môžete si vybrať, či chcete dieťa adoptovať alebo chcete, aby vám bolo zverené do pestúnskej starostlivosti.

Okrem vyplneného dotazníka budete musieť predložiť aj:

  • výpis z registra trestov,
  • doklady o príjme a majetkových pomeroch rodiny,
  • správu o zdravotnom stave.

Príprava na náhradnú rodičovskú starostlivosť (NRS)

Hneď ako túto žiadosť aj s príslušnými dokladmi odovzdáte, máte rok na to, aby ste absolvovali prípravu na NRS. Počas tohto obdobia vás navštívi sociálny pracovník, ktorý zistí aké sú vaše sociálne, bytové a rodinné pomery. Bude sa zaujímať o všetko – podmienky bývania, financie, zdravotný stav, vek, o vaše plány do budúcna a aj o to aké sú vaše očakávania a predstavy ohľadom dieťaťa.

Následne budete musieť absolvovať prípravu na NRS. Trvá minimálne 26 hodín a je zamerané hlavne na psychologicko – sociálne posudzovanie. Kde získate informácie o tom čo vás adoptovaním dieťaťa čaká (psychický, fyzický a sociálny vývin), vašich právach, právach dieťaťa, starostlivosti.

Táto príprava môže prebiehať individuálne, skupinovo, alebo kombináciou individuálnych a skupinových sedení. Výsledkom sedení je záverečná správa, v ktorej je posúdená vaša spôsobilosť stať sa náhradným rodičom. Ide o jeden z najdôležitejších dokumentov v celej žiadosti o adopciu. Na jej základe vám adopciu, či pestúnsku starostlivosť môžu odobriť, ale aj zamietnuť. Ak ste prešli a všetky dokumenty sú v poriadku, dostali ste sa do zoznamu žiadateľov.

Aké dieťa môžete adoptovať?

Adoptovať si môžete deti, ktoré:

  • sú súdom vyhlásené ako právne voľné (deti, o ktoré rodičia neprejavili minimálne 6 mesiacov záujem, nemajú rodičov, ani žiadnych príbuzných, ktorí by sa o nich postarali).
  • rodičia dali súhlas na adopciu,
  • sú v Zozname detí pre sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti – teda sa môžu adoptovať,
  • má len jedného rodiča, ktorý žije v manželstve. Toto dieťa si môže adoptovať manžel alebo manželka rodiča.

Dieťa si môžete adoptovať len ak sú jeho biologickí rodičia zbavení práv k nemu. Biologickí rodičia sa nikdy nedozvedia kto si ich dieťa adoptuje, či adoptoval – k týmto informáciám nemajú prístup. Vy, ako adoptívni rodičia, základné informácie o dieťati, jeho rodičoch, ich sociálnom a zdravotnom stave získate. Ak budete chcieť, môžete sa kontaktovať s biologickými rodičmi.

Ktoré dieťa si adoptovať?

Ak ste zvládli všetky byrokratické tortúry, úspešne absolvovali návštevy sociálnych pracovníkov a prípravu na NRS, môžete sa tešiť na nového člena rodiny – tak rýchlo to zas nejde, aj keď v tejto fáze záleží všetko od vašich pripomienok. Veľa adoptívnych rodičov si chce adoptovať dieťa, ktoré nemá viac ako jeden rok. Takýchto detí je veľmi málo a ak nezľavíte zo svojej požiadavky, môžete na vhodné dieťa čakať aj niekoľko rokov.

Podmienky – môžu predĺžiť adopciu aj na niekoľko rokov

Každý chce mať zdravé dieťa a ak také chcete, môže sa čas čakania ešte predĺžiť. Ak má dieťa napr. alergiu už podľa vašich podmienok nie je zdravé a teda nevyhovuje vašim požiadavkám. Malé deti zapísané v zozname detí pre adopciu mávajú aj staršieho súrodenca. Ak si nechcete adoptovať aj jeho, prichádzate o ďalšiu možnosť adopcie. Deti, ktoré nevyhovujú podmienkam, ktoré si stanovili žiadatelia o adopciu, idú do detských domovov alebo sa zapíšu do zoznamu medzinárodnej adopcie.

Medzinárodná adopcia

V našej krajine si môžete adoptovať deti zo Slovenska. Ak si chcete osvojiť dieťa zo zahraničia, počítajte s tým, že všetko bude len na vašich pleciach. Nie je to nezákonné, ale štát vás v tomto smere nepodporí a ani vám nepomôže.

Slovenské deti v zahraničí – deti, ktoré si nechce nik adoptovať u nás, sa ponúknu na adopciu do zahraničia, do krajín, s ktorými má naša krajina medzinárodnú zmluvu.

Adopcia – osvojenie dieťaťa

Adopcia a osvojenie sú dva pojmy, ktoré predstavujú to isté. Adopciou (osvojením) dieťaťa vzniká medzi vami a ním taký istý vzťah ako medzi dieťaťom a biologickými rodičmi. Dieťa sa stáva plnohodnotným členom rodiny so všetkým čo k tomu patrí – zmení sa jeho priezvisko a v jeho rodnom liste zaujmete miesto jeho rodičov.

O adopcii rozhoduje súdne jednanie. Skôr ako k nemu dôjde, získate dieťa, ktoré ste si vybrali po niekoľkých stretnutiach do predosvojiteľskej starostlivosti. Po pár mesiacoch na váš návrh súd rozhodne o adopcii.

Zrušenie adopcie

Adopcia sa do 6 – tich mesiacov môže súdom zrušiť. Návrh na zrušenie adopcie môžete podať vy alebo dieťa. Súd môže zrušiť osvojenie aj bez návrhu (do 5-tich mesiacov od adopcie). Dieťa následne dostane naspäť svoje pôvodné priezvisko.

Pestúnska starostlivosť

Pestúnska starostlivosť a adopcia sú dve rozdielne veci. Adopciou získate dieťa, ktoré sa stáva členom vašej rodiny. Pri pestúnskej starostlivosti hovoríme o vytvorení náhradného rodinného zázemia pre deti, o ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu starať biologickí rodičia.

Pestúnom sa môžu stať manželia, ale aj jednotlivec.

Postup je rovnaký ako pri adopcii s tým rozdielom, že v prvej žiadosti uvediete záujem o pestúnsku starostlivosť. Nie o adopciu.

Rozdiel medzi pestúnskou starostlivosťou a adopciou

Podstatným rozdielom medzi adopciou a pestúnskou starostlivosťou je povinnosť pestúna poskytnúť dieťaťu kontakt s biologickou rodinou (ak je to v prospech dieťaťa). O dôležitých záležitostiach v živote dieťaťa rozhodujú jeho biologický rodičia alebo opatrovník – nie pestún.

Posledným dôležitý rozdielom je fakt, že ako pestún nie ste zákonným zástupcom dieťaťa. Dieťa má svoje priezvisko. Pri adopcii sa zákonným zástupcom dieťaťa stávate. Pestúnom dieťaťa môžete byť maximálne do jeho plnoletosti. Ako pestún máte nárok na príspevky od štátu.

Zdroje

[1] http://adopcia.sk/

[2] http://www.rdd.sk/

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY