16.9 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024

Zajakávanie a račkovanie (balbutizmus a rotacizmus)

Dva najčastejšie problémy, ktoré trápia rodičov malých detí sú zajakávanie a račkovanie.

Aj keď sa tento problém týka väčšinou detí, neraz ním trpia aj dospelí ľudia. O čo vlastne ide?

Zajakávanie – balbutizmus

Balbutizmus alebo zrozumiteľnejšie povedané zajakávanie či koktanie je porucha plynulosti reči.

Prejavuje sa nedobrovoľným a neúmyselným opakovaním istého slova, alebo časti slova.

Koktanie sa začína opakovaním písmen k, g a t. Neskôr sa pridajú ďalšie príznaky.

Symptómy zajakávania môžeme rozdeliť do 3 základných skupín:

 • Počuteľné symptómy – opakovanie slova, alebo slabík (dododobré ráno), vsuvky (prajem vám, áno vám, dobré ráno), predlžovanie písmen (dddddobre ráno), prerušenie slova – váhanie (dob (prerušenie) ré ráno).
 • Viditeľné symptómy – dieťa, ktorá sa snaží zajakávanie skryť, hovorí s námahou. Snaží sa rýchlo prekonať svoje zajakávanie čo má v konečnom dôsledku opačný efekt. Dieťa sa zajakáva častejšie. Vidíte a aj počujete ako je dieťa pri rozprávaní napäté.
 • Pocity – čo dieťa počas komunikácie pociťuje. Často majú deti s týmto problémom strach, obavy a sú v rozpakoch keď majú hovoriť. Tieto obavy môžu vyústiť až do strachu hovoriť.

Stresujúce situácie môžu zajakávanie zhoršiť. U osoby, ktorá je pod tlakom, unavená, vyčerpaná, vzrušená sa koktanie zhoršuje. U detí, ktoré si svoje zajakávanie uvedomujú to môže viesť až k psychickým problémom. Dieťa stráca sebavedomie, stráni sa rovesníkov, je utiahnuté a smutné.

Koktanie môže byť spôsobené aj emocionálnou traumou – vtedy ide o psychogénne koktanie.

Kedy hovoríme o zajakávaní

Deti sa učia rozprávať, obdobím zajakávania si prejde každé z nich. Nemusíte sa ničoho obávať ak sa váš drobec občas zakoktá. Od 2 do 4 rokov sa deti učia rozprávať, používať správne slová, slovnú zásobu, skloňovať, časovať..  učia sa používať reč).

Koktanie sa častejšie prejavuje u chlapcov než u dievčat.

Príčina zajakávania

Zajakávanie je pre lekárov stále veľkou neznámou. Nevedia presne povedať prečo k nemu dochádza. Existuje ale niekoľko faktorov, ktoré môžu zajakávanie spôsobiť:

 • Dedičnosť – zajakávanie sa objavuje v rodine. Takmer polovica detí, ktoré sa zajakávajú majú v blízkej rodine osobu, ktorá sa zajakáva tiež (alebo sa zajakávala v detstve).
 • Sociálne podmienky – zlé rodinné zázemie, nevhodné školské, alebo domáce podmienky môžu viesť k zajakávaniu detí – vysoké nároky, očakávania, prehnaná starostlivosť. Ale aj zanedbaná výchova, násilné precvičovanie hovorenia…
 • Psychika – stres, obavy, nervozita, pocit úzkosti – tieto pocity môžu spustiť zajakávanie u kohokoľvek.
 • Zmeny v mozgu – nepotvrdené výskumy sú ohľadom mozgovej štruktúry –jemné a a sotva postrehnuteľné odchýlky v štruktúre mozgu, ktoré sa prejavujú len pri hovorení. Ďalšia zatiaľ nepotvrdená štúdia hovorí o zmene usporiadania centra pre reč, ktoré a nachádza v mozgu. Koktanie môže spôsobiť aj mozgová porážka, alebo poranenie mozgu.

Isté je, že zajakávanie nie je príznakom menšej inteligencie. V dejinách ľudstva existuje veľa známych ľudí, ktorí mali tento problém – I. Newton (vedec), W. Churchill (politik) , B. Willis (herec), a mnoho ďalších. Ide o poruchu plynulosti reči, nie myšlienkových pochodov, intelektu a inteligencie.

Rozdelenie zajakávania

V čase vzniku:

 • Predčasné – deti do 3 rokov
 • Bežné – deti od 3 do 7 rokov
 • Neskoré – 7 ročné a staršie deti

Podľa závažnosti rozdeľujeme zajakávanie do štyroch skupín. Od minimálnych príznakov až po zajakávanie, ktoré takmer znemožňuje komunikáciu.

Ak si dieťa poruchu plynulosti reči neuvedomuje hovoríme o primárnej koktavosti. Ak si ale svoju poruchu uvedomuje ide o sekundárnu koktavosť, ktorá sa môže rozvinúť a do strachu z hovorenia.

Zaujímavosťou je, že zajakávanie sa pri speve stratí – nie u každého, ale platí to u väčšiny ľudí s balbutizmom.

Račkovanie – rotacizmus

Račkovanie či rotacizmus je porucha výslovnosti písmena „r“. Ide o najťažšiu hlásku v abecede, preto ju deti zvládajú vysloviť až v neskoršom veku. Kým ale nastúpia do školy, mali by už vedieť zrozumiteľne hovoriť aj písmenko „r“. Rotacizmus sa môže prejavovať rôzne:

 • Písmeno „r“ dieťa vôbec nevysloví (miesto rodák povie odák).
 • Písmeno „r“ nahradí iným písmenom – najčastejšie sa nahradzuje písmenami l, v, j, h a d (rodák – lodák).
 • Písmeno „r“ vyslovia deti na inom mieste než má byť.

Liečba

Poruchu reči a aj výslovnosti lieči logopéd. Ak sa vám zdá, že vaše dieťa má problém s rečou navštívte ho. Najlepšie je ak tak urobíte ešte skôr ako pôjde dieťa do školy.  Ak sa porucha reči dá odstrániť dieťa nebude v škole psychicky trpieť. Vhodná liečba, ktorá záleží od veku dieťaťa zahŕňa

 • Nácvik plynulej reči.
 • Zmena štýlu zajakávania – lekár sa snaží zmeniť zajakávanie na ľahší stupeň, vďaka čomu už nebude pre dieťa hovorenie stresujúcim okamihom. Získa viac sebavedomia čo má pozitívny vplyv na plynulosť reči.
 • Podporné skupiny – sú vhodné aj pre dospelých ľudí, ktorým zajakávanie spôsobuje v živote psychické problémy (obavy, strach, úzkosť, uzavretie sa). Spoznaním ďalších ľudí s rovnakým problémom im zdvihne sebavedomie a zmierni strach z komunikovania.

Vplyv rodičov je na zdravý vývin dieťaťa veľmi dôležitý.

 • Buďte trpezliví a počúvajte svoje deti pozorne
 • Neskáčte im do reči a nechajte ich povedať všetko čo vám povedať chcú. Pozerajte sa im pri tom do očí – udržujte očný kontakt.
 • Vyhraďte si čas, ktorý venujete rozhovoru so svojim dieťaťom bez toho, aby vás čokoľvek rozptyľovalo.
 • Miesto upozornenia na koktanie ho pochváľte keď bude hovoriť plynule. Na zajakávanie ho upozornite jemne a hlavne s pozitívnym tónom.

Fyzické problémy, ovplyvňujúce správnu výslovnosť.

Porucha reči môže byť spôsobená aj fyzickým problémom – zväčšené nosné mandle, krátka uzdička na jazyku čím nie je možné dostať jazyk do správnej polohy a vysloviť písmeno správne. Problém tiež môže byť nesprávne dýchanie, alebo prehĺtanie. Napríklad písmeno „r“ sa vyslovuje pri výdychu – len tak rozkmitáte jazyk a hlásku vyslovíte správne.

Poruchou výslovnosti trpia aj dospelí ľudia. Pokiaľ vám to v práci, či bežnom živote prekáža navštívte logopéda. S jeho pomocou sa vaša porucha môže zmierniť, prípadne sa úplne stratiť. Jediný problém, ktorý dospelí ľudia môžu mať je trpezlivosť. Nakoľko sa doteraz naučili a zvykli si rozprávať istým štýlom pri liečbe ho bude treba asi zmeniť. Bude to chcieť trochu trpezlivosti, vašej pozornosti a snahy zmeniť zvyky pri hovorení (dýchanie, uloženie jazyka..) ale určite to pôjde.

Zdroje

[1] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stuttering/

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY