23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024

Úraz elektrickým prúdom – prvá pomoc a prevencia

Každý rok sa u nás stane niekoľko úrazov spôsobených zásahom elektrického prúdu a tiež niekoľko takých úrazov, ktoré boli spôsobené bleskom. Ak chcete vedieť, ako sa úrazu elektrickým prúdom vyhnúť a čo robiť v prípade, že k nemu dôjde, prečítajte si nasledovné riadky.

Čo je to úraz elektrickým prúdom?

Ako sme už naznačili v úvode, k úrazu elektrickým prúdom zaraďujeme aj zásah bleskom. Hoci ide o ojedinelý jav, na Slovensku dochádza aj k takýmto úrazom. Zásah elektrickým prúdom našťastie nie vždy končí smrťou postihnutého. Bohužiaľ, pri zásahu bleskom je šanca na prežitie len polovičná.

Úraz elektrickým prúdom vzniká pri kontakte človeka s elektrickým zariadením, napríklad pri jeho obsluhovaní, či oprave alebo používaní takéhoto zariadenia. K úrazu však môže dôjsť aj pri priblížení sa k aktívnym častiam takýchto zariadení na nebezpečnú vzdialenosť.

Ak sa človek dotkne aktívnej časti elektrického zariadenia, teda tej časti, ktorá je pod napätím, je jeho telo vystavené účinkom elektrickej energie. Nebezpečná však v prípade poruchy môžu byť aj okolitá zem, voda či ďalšie vodivé predmety. Pre zdravie a život človeka je nebezpečné napätie väčšie ako 100V, ktoré spôsobí prerazenie kože. Napätiu menšiemu ako 100V suchá a tvrdá pokožka dokáže odolať.

Príznaky úrazu elektrickým prúdom

Reakcie ľudí na zásah elektrickým prúdom sa líšia a závisia od toho, či človek zásah očakával, alebo nie. Tiež to však závisí aj od sily prúdu, akým bol človek zasiahnutý. Po úraze elektrickým prúdom sa človek môže dostať do šoku. Ide o veľmi vážny stav, ktorý priamo ohrozuje život. V tkanivách dôjde pri šoku k nedostatočnému prekrveniu. Tepelná energia pri zásahu elektrickým prúdom môže spôsobiť popáleniny, nedokrvenie srdcového svalu, ale aj zástavu srdca, ku ktorej dochádza kvôli nedostatku kyslíka. Výnimkou nie je ani obličkové zlyhanie alebo zastavenie dýchania.

Najnebezpečnejší úraz elektrickým prúdom je taký, pri ktorom je prechod prúdu z ruky do ruky, o niečo menej nebezpečné sú prechod prúdu z ruky do dolnej končatiny a prechod z jednej nohy do druhej. Pri zásahu bleskom je okrem samotného elektrického prúdu rizikom aj tlaková vlna. Tá môže spôsobiť pád človeka alebo vyvolať zosuv skál.

Ako predchádzať zásahu elektrickým prúdom

Prevencia úrazu elektrickým prúdom spočíva v jednoduchých opatreniach. V prípade detí je to v rade zabezpečenie elektrických spotrebičov a zástrčiek tak, aby k nim deti nemali prístup. U dospelých zasa platí, že by sa nemali púšťať do opráv spotrebičov a zariadení na vlastnú päsť a už vôbec nie vtedy, ak sú zapojené v sieti. Rovnako dôležité je dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na spotrebičoch a v žiadnom prípade sa napríklad nefénovať vo vani, prípadne nechytať spotrebiče mokrými rukami. Pred zásahom bleskom sa chránime čo najrýchlejším presunom do bezpečia.

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

Dôležité je, aby sme pri snahe poskytnúť prvú pomoc postihnutému, neohrozili samých seba. Ak k takémuto úrazu príde v domácnosti, mali by sa vyhodiť ističe. V prípade, že sa to nestane, pred poskytnutím pomoci tak musíme urobiť my. Postihnutého následne musíme dostať mimo pôsobenia elektrického prúdu a v prípade, že je v bezvedomí alebo nedýcha, začať s resuscitáciou a privolať pomoc. Ak je zasiahnutý pri vedomí, ošetríme popáleniny a vyhľadáme lekára.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY