23.8 C
Bratislava
nedeľa, 16 júna, 2024

Ako sa naučiť poskytovať základnú prvú pomoc a prečo je dôležitá?

Prvá pomoc, ktorá je podaná včas a správne, môže byť rozhodujúca a môže zachrániť nejeden ľudský život. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý, pokiaľ nie je v ohrození vlastného života. Viete ako resuscitovať? Ako poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode alebo kolapse?

Čo je to prvá pomoc?

Prvá pomoc znamená súbor postupov a opatrení, ktoré môže pri úraze či chorobe poskytnúť každý. Núdzovú a okamžitú pomoc by ste mali poskytnúť, keď je osoba zranená, kým nie je k dispozícii lekárske ošetrenie.

Ak je zasiahnutá niektorá zo základných životných funkcií, čo znamená dýchanie, krvný obeh a podobne, je treba začať resuscitáciu.

Podľa zákona je základnou a morálnou povinnosťou každého občana poskytnúť prvú pomoc osobe, ktorá je v nebezpečenstve života alebo javí známky ohrozenia života a zdravia. Za poskytnutie prvej pomoci sa považuje už aj bezodkladné privolanie zdravotnej pomoci. Ak však patríte medzi tie osoby, ktoré absolvovali školenie, očakáva sa od vás aktívny zásah.

Pri úmyselnom neposkytnutí prvej pomoci môžete byť potrestaní. Výška trestu je definovaná v zákone, podľa ktorého je neposkytnutie prvej pomoci trestným činom. To znamená, že prvú pomoc je povinný poskytnúť pri priamom ohrození života, choroby alebo úrazu každý, komu nehrozí priame riziko.

Tip: Pozrite si ako na prvú pomoc komplexne.

Ak by vám pri poskytovaní prvej pomoci hrozilo nebezpečenstvo, samozrejme, že najprv treba myslieť na seba a svoju vlastnú bezpečnosť. Za nebezpečenstvo sa v tomto prípade považuje napríklad:

 • riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
 • popálenie od ohňa či žieraviny
 • utopenie
 • výbuch horľavín a pod.

Zásady prvej pomoci

Okrem základných postupov, ako poskytnúť prvú pomoc, je veľmi dôležité zachovať chladnú hlavu a hlavne nepanikáriť. Iba tak môžete najlepšie vyhodnotiť situáciu a budete sa môcť sústrediť na hlavné zásady poskytovania prvej pomoci.

1. Vyhodnotenie bezpečnosti a rizík a zhodnotenie celkovej situácie

​​V prvom rade skontrolujte, či vám nehrozí nejaké riziko. Ak ste na ceste, oblečte si reflexnú vestu. Je dobré mať po ruke aj rukavice, rúško, plnohodnotnú autolekárničku a ak je k dispozícii, využite aj AED, automatický externý defibrilátor.

2. Privolanie rýchlej pomoci na bezplatnom čísle 112 a 155

Ďalej je nutné privolať prvú pomoc a to najlepšie cez číslo 112. Poznáte zásady správneho poskytovania informácií pri telefonovaní na číslo tiesňového volania?

 • Povedzte vaše meno a čo sa stalo
 • Popíšte, kde sa situácia stala (obec, objekt, lokalita, okres, kraj)
 • Komu sa to stalo (informácie o počte a stave postihnutých osôb, poškodenie majetku, ohrozenie životného prostredia a pod.)

TIP: Ak si kedykoľvek pri nehode nebudete vedieť, čo robiť, zavolajte na asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Jej operátor vám poradí, ako postupovať.

3. Kontrola postihnutého

Zamerajte sa na zdravotný stav. Je osoba v bezvedomí? Dýcha? Krváca? Má popáleniny? Dokáže chodiť? Je dezorientovaná? Ak je postihnutých viac osôb, sústreďte sa hlavne na osoby, ktoré majú postihnutú niektorú zo základných životných funkcií.

4. Poskytnutie prvej pomoci postihnutému do príchodu záchrannej služby

S postihnutým komunikujte, zistite jeho potreby a upokojte ho. Zaistite mu tepelnú pohodu a pravidelne sledujte stav a najmä jeho životné funkcie (vedomie, dýchanie, krvný tlak). Nezabúdajte, že aj laicky poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna.

Prvá pomoc pri bezvedomí

Vedomie je jednou zo základných životných funkcií a bezvedomie znamená ohrozenie života. Stav vedomia je väčšinou tým prvým, čo treba u postihnutého zistiť.

Osoba v bezvedomí nereaguje na vonkajšie podnety ako je oslovenie, zatrasenie alebo bolestivé podnety ako je stlačenie ušného lalôčika.

Stav bezvedomia navyše môžu komplikovať aj ďalšie okolnosti ako je zapadnutie jazyka, zástava ďalších životných funkcií, podchladenie, pád a ďalšie.

Ako sa správne zachovať, ak nájdete osobu v bezvedomí

 1. V prvom rade zaistite svoju vlastnú bezpečnosť a dôkladne sa rozhliadnite, či vám nehrozí nebezpečenstvo. Následne zavolajte záchrannú službu alebo požiadajte o pomoc ľudí okolo.
 2. Zistite stav vedomia postihnutého. Skúste oslovenie, zatrasenie alebo vyvolanie bolesti.
 3. Ak osoba nereaguje, otočte ju na chrbát a zakloňte jej hlavu. Tým sa spriechodnia dýchacie cesty.
 4. Ak dýcha, udržujte záklon hlavy, kontrolujte dýchanie až do príchodu odbornej pomoci a sledujte pohyby hrudníka. V niektorých prípadoch je dôležité osobu v bezvedomí uviesť do zotavovacej polohy na boku napríklad v prípadoch, keď je príčinou bezvedomia pravdepodobne opilosť, otrava alebo topenie, postihnutý zvracia alebo krváca z úst a nosa.
 5. Ak osoba nedýcha alebo lapá po dychu, začnite s resuscitáciou.

Ako postupovať pri resuscitácii?

Resuscitáciu, teda umelé dýchanie, potrebuje každý, kto nedýcha normálne, lapá po dychu alebo mu nebije srdce. Cieľom je zaistiť postihnutému náhradný obeh okysličenej krvi a to až do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

Postup:

 • Postihnutého položte na chrbát na tvrdú podložku.
 • Nahmatajte miesto na hrudníku, uprostred hrudnej kosti.
 • Stláčajte hrudník v tempe 100-120 stlačení za minútu, do hĺbky 1/3 hrudníka.

TIP: Odhadnúť 100-120 stlačení za minútu môže byť náročné a počítať to pravdepodobne nestihnete, pretože je resuscitácia fyzicky náročnejšia činnosť, pokiaľ je prítomných viac osôb, môžu sa aj striedať. K dodržaniu 100-120 stlačení za minútu vám môže pomôcť známa pesnička Jingle Bells. Pokiaľ budete stláčať do jej rytmu, dodržíte počet potrebných stlačení hrudníka.

 • Pri stláčaní hrudníka je potrebné mať prehnuté horné končatiny v lakťoch a ramená sa snažte mať priamo nad hrudníkom, aby ste tlačili kolmo dole.
 • Okrem masáže srdca, ktorou podporujete krvný obeh, môžete vykonávať aj umelé dýchanie z úst do úst v pomere 30 stlačení ku 2 vdychom. Ak však kontakt s postihnutím vyhodnotíte ako rizikový a nemáte poruke resuscitačnú rúšku, od dýchania z úst do úst môžete upustiť.

Aj keď človek nedostane umelé dýchanie, v jeho krvi je zásoba kyslíka ešte asi na 10 minút A je potrebné, aby sa tento kyslík dostal do životne dôležitých orgánov ako je mozog, ktorý je nedostatok kyslíka extrémne háklivý a mohlo by tak dôjsť k jeho poškodeniu.

Preto pokračujte v stláčaní hrudníka až do príchodu odbornej pomoci alebo pokiaľ postihnutý nezačne javiť známky života. To spoznáte ľahko, pretože by sa začal brániť resuscitácii.

POZOR: Vedeli ste, že postup pri resuscitácii detí sa líši od resuscitácie dospelých osôb? Je to kvôli odlišnej fyziológii a stavbe tela a tiež často inými príčinami zástavy srdca. Účinnejšie je kombinovať masáž srdca s dýchaním z úst do úst, pričom resuscitácii predchádza 5 vdychov, následne sa pokračuje v pomere 30:2.

Na rozdiel od iných úkonov prvej pomoci, ku ktorým je potreba ďalších pomôcok, na resuscitáciu žiadne špeciálne pomôcky netreba. Chce to len odvahu, chladnú hlavu a začať. Navádzať vás môže aj operátor záchrannej služby.

Tip: Poznáte prírodné produkty vhodné nielen na prvú pomoc?

Prvá pomoc pri dopravnej nehode

Cestná premávka vie byť niekedy naozaj nevyspytateľná a k dopravnej nehode môže prísť veľmi rýchlo. Správne a okamžité poskytnutie prvej pomoci môže zachrániť život. Ako pri autonehode postupovať?

Postup prvej pomoci pri autonehode:

 • Okamžite zhodnotiť situáciu. Pred zavolaním záchrannej služby je potrebné ihneď zhodnotiť situáciu, zistiť počet zranených a ich zdravotný stav.
 • Oblečte si reflexnú vestu, zapnite varovné osvetlenie a umiestnite výstražný trojuholník. Ten by mal byť umiestnený vo vzdialenosti asi 50 metrov, na diaľnici ešte viac, asi 100 m od miesta nehody.
 • Zaistite auto proti pohybu a prevráteniu. Miesto nehody treba zaistiť tak, aby nedošlo k ďalším zraneniam a kolíziám. Vaše auto odstavte aspoň 15-20 metrov od miesta nehody. Ak sa nachádzate na rušnej ceste alebo diaľnici, je nevyhnutné, aby všetci cestujúci z auta vystúpili a odišli na bezpečné miesto, napríklad za zvodidlá.
 • Vytiahnite kľúč zo zapaľovania havarovaného auta. Tento čin je veľmi dôležitý, pretože znižuje riziko vzniku požiaru. Ak náhodou počujete iskrenie alebo vidíte dym v motorovom priestore, je lepšie sa k autu nepribližovať. Na mieste nehody nikdy nefajčite.
 • Zistite poranenia a zdravotný stav postihnutých. Oslovte ich a snažte sa zistiť druh poranení. Ak sa nedajú otvoriť dvere vozidla, opatrne rozbite sklo, odrežte bezpečnostný pás, ak je zranený zapásaný, no dávajte pozor na chrbticu. Pri vážnych zraneniach, ktoré vyžadujú prednostnú pomoc, poskytnite neodkladnú prvú pomoc. Za stav ohrozenia života sa považuje: zástava srdca, zástava dýchania, rozsiahle krvácanie, strata vedomia a šok.
 • Privolajte pomoc (112, 155). Ihneď kontaktujte tiesňovú linku 112 alebo linku záchrannej zdravotnej služby 155. Pri telefonovaní sa snažte byť pokojní, aby ste situáciu a poranenia osôb opísali čo najpresnejšie. Poskytnite všetky informácie, ktoré považujete za dôležité a zodpovedajte aj na ďalšie otázky dispečera.

Autolekárnička ako dôležitý pomocník pri autonehodách

Autolekárnička je povinnou výbavou každého automobilu, v aute by ju mal mať každý, kto nechce riskovať pokutu. Navyše je to práve autolekárnička, kde môžete v prípade dopravnej nehody nájsť všetky potrebné veci ako sú obväzy, škrtiace ovínadlo, náplasti, rukavice, nožnice a ďalšie.

Je dôležité sledovať jej expiráciu, ale byť taktiež informovaný, čo všetko sa v nej nachádza a čo všetko by mala povinná výbava obsahovať. Vo výbave lekárničky by ste mali mať aj kartičku prvej pomoci, ktorá obsahuje návod opatrení pri rôznych typoch zranení.

Prvá pomoc pri kolapse

Kolaps je následok náhleho poklesu krvného tlaku s dočasnou stratou vedomia. Príčinou môže byť dlhé státie v nevetranej miestnosti, málo tekutín, dlhý pobyt na slnku a podobne.

Tip: Dlhodobé problémy s krvným tlakom sú jedným z civilizačných ochorení. Viete, aké sú najčastejšie civilizačné ochorenia a ako im predísť?

Príznaky kolapsu:

 • Hučanie v hlave
 • Bledosť, tma pred očami
 • Potenie
 • Pocit na vracanie
 • Búšenie srdca
 • Strata vedomia, pád na zem, bezvedomie

Ako poskytnúť prvú pomoc pri kolapse:

 • Osobu nechajte ležať na chrbte, zdvihnite obe nohy do výšky asi 1m až kolmo
 • Uvoľnite odev okolo krku a pásu
 • Vyvetrajte miestnosť, ak sa osoba nachádza v uzavretej miestnosti
 • Pretrite tvár a krk postihnutému chladnou vodou
 • Skontrolujte, či došlo k poraneniam, ktoré mohli vzniknúť pri páde
 • Nechajte osobu ležať, až kým sa nepreberie
 • Pomaly človeka posaďte
 • Podajte dostatok tekutín, nechajte človeka oddychovať

Záchrannú zdravotnú službu treba zavolať vtedy, ak pri páde došlo k poraneniu niektorej časti tela, pád na hlavu, ak sa odpadnutie opakuje a ak postihnutý nereaguje na oslovenie, je v bezvedomí a nedýcha.

Prvá pomoc pri infarkte

Mnoho ľudí zomiera práve na srdcovo-cievne ťažkosti. Vznikajú ako dôsledok poškodenia ciev pri dlhodobo neliečenom vysokom krvnom tlaku, vysokom cholesterole alebo pri cukrovke. Pri infarkte dochádza k upchatiu ciev vyživujúcich srdce a srdcový sval odumiera. I keď chorý má v niektorých prípadoch šancu na prežitie, všetko závisí od rozsahu poškodenia a rýchlosti poskytnutia prvej pomoci.

Typickým prejavom infarktu je bolesť, tlak a pálenie pri hrudnej kosti. Bolesť môže viesť do ľavej ruky, čeľuste alebo chrbta. Pri infarkte človek môže pociťovať slabosť a závraty, môže sa začať potiť, rýchlo dýchať a koža sa sfarbovať do šeda až do modra.

Ak je postihnutý pri vedomí a komunikuje, treba ho v prvom rade ihneď upokojiť a nepodliehať panike. Ak má na sebe tesné oblečenie, treba ho uvoľniť a človeka uložiť do úľavovej polohy s podloženou hlavou a nohami. Stav postihnutého neustále kontrolujte a okamžite zavolajte záchrannú službu.

Ak postihnutý stratil vedomie, nedýcha a jeho krvný obeh sa zastavil, potrebuje prvú pomoc, to znamená bezodkladnú masáž srdca, resuscitáciu, ktorú sme popísali vyššie v článku.

Tip pre každého: Najlepšia ochrana zdravia je prevencia. Prečítajte si tipy na rýchle a zdravé recepty.

Prvá pomoc pri krvácaní

Pokiaľ potrebujete zastaviť závažné krvácanie, držte sa pravidla 5Z:

 • Zistiť krvácanie
 • Zatlačiť v rane
 • Zdvihnúť nad úroveň srdca
 • Zabrániť šoku (Pravidlo 5 T- ticho, teplo, tíšenie bolesti, tekutiny, transport)
 • Zavolať pomoc (112)

Ako sa zachovať v rôznych situáciách:

 • Ak je zapichnutý predmet v hrudníku alebo bruchu, predmet nevyťahujte, aby sa krvácanie na mieste nezhoršilo a nedostala sa do neho infekcia. Postihnutého upokojte a počkajte do príchodu rýchlej pomoci.
 • Drobné rezné ranky, ktoré slabo krvácajú prikryte sterilným krytím alebo hotovým obväzom, v žiadnom prípade neuťahujte. Ak máte po ruke dezinfekciu, ranu vydezinfikujte.
 • Hlboké rany, z ktorej strieka krv, pritlačte pomocou rúk a vytvorte tlakový obväz. V prípade silného krvácania použite škrtidlo a utiahnite končatinu asi 1 cm nad ranou.

Prvá pomoc pri zlomeninách

Zlomeniny sú jedným z najčastejších poranení, s ktorými sa môžete v praxi stretnúť. Prihodiť sa vám môže pri autonehode, aktívnom športovaní ako je napríklad behanie v lese alebo nesprávnom došľape a páde pri obyčajnej chôdzi.

Inšpirácia pre vás: ako začať behať a vydržať?

Aj v tomto prípade môže výrazne pomôcť prvá pomoc ešte predtým, než sa s ňou postihnutý dostane do nemocnice. Rozlišujú sa pritom 2 typy zlomenín – zatvorené a otvorené. U zatvorených zlomenín nie je porušená koža, zatiaľ čo pri otvorených zlomeninách môžete vidieť aj poranenú kosť vytŕčajúcu von. V oboch prípadoch sprevádza zlomeniny krvácanie.

Príznaky zlomenín

 • Bolesť
 • Opuch
 • Nemožnosť pohybu
 • Vonkajšie krvácanie v prípade otvorenej zlomeniny

Ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomenine

 • Za bežných okolností sa zlomeninu nesnažte nijako fixovať, väčšina miest v SR je pre záchranárov bežne dostupná a je lepšie počkať na profesionálov, než napáchať ďalšie škody, improvizovaná fixácia je zmysluplná len pri nezávažných zlomeninách prstov a zápästí, kedy sa sami rozhodnete vydať do nemocnice a zaobídete sa tak bez privolania záchrannej služby
 • Nikdy sa nesnažte zlomeninu napraviť sami
 • V prípade závažnejších zlomenín nepodávajte zranenému nič na jedenie a pitie a to pre prípad, že by v nemocnici bola potrebná operácia
 • U otvorených zlomenín sa snažte zastaviť vonkajšie krvácanie
 • Zaistite tepelný komfort
 • Pokiaľ ide o zlomené rebrá, uložte pacienta do polosedu
 • Pred príchodom záchrannej služby môžete bolesť zmierniť chladivými obkladmi, ktoré nikdy neprikladajte priamo na kožu, vždy použite obväz alebo iný kus látky

Prečo absolvovať kurz prvej pomoci?

Kurzy prvej pomoci ponúkajú rôzne organizácie a sú určené pre laickú verejnosť. Vo chvíli, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, zohráva veľkú úlohu adrenalín a stres. Niektorí ľudia si v dôležitých chvíľach nemôžu vybaviť ani telefónne číslo na záchrannú službu. Čím viac skúseností, praktických aj teoretických, v živote získate, tým lepšie pre vás.

Absolvovať kurz prvej pomoci je vhodné, pretože:

 • Získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek.
 • Osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych a závažných zdravie ohrozujúcich udalostí.
 • Získate pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci, ako aj k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

Čo sa naučíte na kurzoch prvej pomoci?

Teoretické vedomosti o:

 • Príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa aj dospelého
 • Preventívnych opatreniach k zvýšeniu ochrany zdravia
 • Úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • Všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci
 • Zhodnotení stavu postihnutého
 • Základných úkonoch zachraňujúcich život
 • Poruchách vedomia a dýchania, záchvatových stavoch, krvácaní z rán, šoku, zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách a ďalších

Praktické zručnosti ako:

 • Zhodnotiť situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia
 • Aktivovať záchrannú zdravotnú službu a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému
 • Zistiť príznaky ochorenia alebo úrazu
 • Poskytnúť prvú pomoc pri poruchách vedomia, poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch, zlomeninách a poraneniach kĺbov, krvácaní z rán, šoku, poraneniach chrbtice, manipuláciu s pacientom
 • Poskytnúť psychickú podporu postihnutému
 • Odovzdať postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby

Ak máte možnosť získať zaškolenie prvej pomoci, určite vám odporúčame tak urobiť. Je to najlepší spôsob, ako vedieť, čo robiť a ako sa zachovať, ak sa vám, vašim blízkym, ale aj cudzím ľuďom stane nehoda alebo úraz. Pokúsiť sa poskytnúť prvú pomoc je lepšie než neurobiť nič. Niekedy môžu rozhodovať sekundy a rýchle konanie môže zachrániť život človeka.

Dominika Blchová, PoctiveSEO.sk

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY