16.6 C
Bratislava
streda, 12 júna, 2024

Keď pobyt v jaskyni lieči – speleoterapia

V súčasnosti mnoho ľudí trpí rôznymi ťažkosťami dýchacej sústavy a alergickými problémami prejavujúcimi sa práve na týchto orgánoch. Bohužiaľ, ovzdušie znečistené civilizáciou si pýta svoju daň. Dýchanie čistého vzduchu pôsobí na dýchacie orgány blahodarne až liečivo. Na tom je založená liečba využívajúca čistotu a zloženie jaskynného ovzdušia – speleoterapia.

Čo je to speleoterapia?

Speleoterapia je liečebná metóda využívajúca jedinečné vlastnosti prostredia jaskýň. Ide o aerosol obsiahnutý v podzemných priestoroch, predovšetkým krasových jaskýň. Je účinná na liečbu chronických chorôb dýchacích orgánov, alergických a imunologických ochorení dýchacej sústavy. Prospešnosť tejto liečby dokazujú aj výsledky výskumov, ktorých je v súčasnosti dostatok, keďže speleoterapia sa vykonáva už nejakú dobu. Liečebný pobyt v jaskyni je umocnený aj správnou odbornou rehabilitačnou starostlivosťou počas daného času. Pacienti po absolvovaní speleoterapie sú odolnejší voči infekčným ochoreniam dýchacích ciest, u astmatikov sa redukuje počet záchvatov. Dobré výsledky sa vykazujú aj pri liečbe detských pacientov, u ktorých po 10 rokoch od absolvovaní liečby bol zaznamenaný znížený výskyt zdravotných problémov.

Prečo je pobyt v jaskyni liečivý?

To, že celkové jaskynné prostredie pôsobí na naše dýchacie orgány veľmi priaznivo je zapríčinené viacerými faktormi. Mikroklíma jaskynného ovzdušia spočíva v nízkej teplote, v 100% vlhkosti aj vysokej koncentrácii vápnika. Je to prostredie takmer sterilné, bez baktérií a plesní, taktiež bez peľových častíc, čiže nedochádza ku kontaktu s akýmkoľvek alergénom.

Samotný aerosól jaskynného prostredia, ktorý nie je možné vyvinúť umelým spôsobom, pôsobí hojivo, protizápalovo, obnovuje celistvosť slizníc dýchacích orgánov a podporuje ich čistiacu schopnosť. To všetko vytvára z jaskynného prostredie špecifikum, ktoré môže ľuďom trpiacim dýchacími ťažkosťami prinavrátiť ich zdravie, prípadne aspoň zmierniť prejavy ich ochorení.

Ako prebieha liečba v jaskyni?

Aby bol pobyt v jaskyni účinný, je sprevádzaný rôznymi aktívnymi dychovými cvičeniami, relaxačnými technikami pod vedením zdravotných odborníkov. Na bezpečnosť pobytu v jaskyni dozerá aj profesionálny jaskyniar – speleológ.

Ideálna doba pobytu v jaskyni je 2 hodiny denne 14 dní za sebou.

Samotný pobyt v jaskyni je len jednou časťou kompletnej terapie. Mal by byť doplnený aj inými aktivitami mimo jaskyne a rehabilitačnými cvičeniami, aktivitami zameranými na pohyb ako turistika či iný šport, ktorých cieľom by mala byť podpora imunity a celkové získanie silnejšej odolnosti a otužilosti organizmu.

Speleoterapia v histórii

Prvé záznamy o priaznivom pôsobení podzemného prostredia na zdravie človeka pochádzajú ešte zo starovekého Ríma. Aj zo stredoveku (aj v oblastiach Horného Uhorska čiže dnešného Slovenska) sú zmienky ľudovej medicíny o baníkoch pracujúcich v podzemí, ktorým sa zmiernili dýchacie ťažkosti.

Speleoterapia v súčasnej podobe sa však začala realizovať až v 50tych rokoch minulého storočia v Nemecku. Pozitívne výsledky z povojnového obdobia dokázali jej účinnosť z odborného hľadiska a odvtedy už nie je považovaná len za ľudovú liečbu.

Speleoterapia na Slovensku

Na Slovensku sa speleoterapia začala vykonávať už v 60tych rokoch minulého storočia v Gombaseckej jaskyni.

V súčasnosti sú na túto metódu využívané len tri jaskyne:

  1. Bystrianska jaskyňa – na tieto účely funguje od roku 1972, prevádzkuje ju Svejan v.o.s., poskytuje speleoterapiu pre deti od dvoch rokov aj pre dospelých,
  2. Belianska jaskyňa – využívaná na dýchacie cvičenia od roku 1991, prevádzku riadi Sanatórium v Tatranskej Kotline, určené predovšetkým pre dospelých,
  3. Jasovská jaskyňa – poskytujúca liečebné pobyty od roku 1995, prevádzkujú kúpele Štós, cieľovou skupinou sú deti aj dospelí.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY