23.6 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024

Vyšetrovacia metóda PET (pozitrónová emisná tomografia)

Pozitrónová emisná tomografia (PET) je zobrazovacou vyšetrovacou metódou, ktorá dokáže spoľahlivo odhaliť a lokalizovať vážne rozvíjajúce sa ochorenia. Ide o vysoko-špecializovanú diagnostickú metódu, ktorá spadá pod nukleárnu medicínu. Využívanie tejto metódy zobrazovania znamenalo v medicíne veľký krok vpred a zachránilo množstvo ľudských životov. Ak vás špecialista odporučí na PET vyšetrenie – nepanikárte vopred. Lekár zistí fyziologický obraz vášho tela a dokáže presnejšie identifikovať ložiská ochorení a následne zvoliť vhodnú liečbu.

Čo je pozitrónová emisná tomografia?

Základom tejto diagnostickej metódy sú pozitróny emitované z rádioaktívnej látky. Aby sme priblížili princíp čitateľovi bez náročných odborných výrazov, pozrieme sa na to zjednodušene, hoci celá metóda je výsledkom mnohých rokov výskumu.

Pacientovi sa pred vyšetrením vnútrožilovo podá rádioaktívny liek, inak aj rádiofarmakum, ktoré je naviazané na glukózu. Najčastejšie ide o 18-fluorodeoxyglukózu. Množstvo radiácie vás neohrozí, prirovnáva sa množstve žiarenia z dvoch röntgenových snímok hrudníka. V ľudskom tele sa táto látka správa rovnako ako glukóza, to znamená, že bunky ju dokážu prijať ako zdroj energie. Po prijatí “označkovanej” glukózy, dokáže PET prístroj s prstencami (veľký biely tunel) zosnímať úroveň vyžarovania pozitrónov z buniek. Pozitróny sa uvoľňujú z rádioaktívnej látky, ktorú bunky prijali. Podľa úrovne vyžarovania v konkrétnych tkanivách, dokážu lekári diagnostikovať zmeny v štruktúre orgánov, tkanív a buniek.

Aké ochorenie dokáže pozitrónová emisná tomografia odhaliť?

Krvou sa rádioaktívna látka dostane do celého tela. Pri vyšetrovaní budú lekári sledovať odchýlky od normálu – či bunky prijali viac pozmenenej glukózy, alebo naopak menej.

Najčastejšie sa pozitrónová emisná tomografia využíva na diagnostiku onkologických ochorení a zhodnotenie účinku protirakovinovej liečby. Rakovinové bunky a nádory prijímajú omnoho väčšie množstvo glukózy ako zdravé nezhubné bunky, rádioaktívna látka sa v nich hromadí a dochádza k emitovaniu väčšieho množstva pozitrónov, čím sa táto oblasť vo výslednom obraze výrazne odlíši.

Využitie má tiež pri diagnostikovaní ochorení srdca, predovšetkým jeho zásobovaním krvou. PET vyšetrenie dokáže rozpoznať zjazvené tkanivo, zníženú funkciu srdca a ochorenia koronárnych artérii. Svoje osvedčenie má aj v neurológii, predovšetkým pri mapovaní aktivity mozgu a pri zobrazovaní rozvíjajúcich sa zápalov v tele. Takéto tkanivá spotrebovávajú glukózu vo väčšej miere ako zdravé tkanivá.

V diagnostických centrách sú najčastejšie PET/CT prístroje. Pozitrónová emisná tomografia rozpoznáva biologické funkcie tela, pri zobrazovaní má však slabšie rozlíšenie. Preto sa pre presnú lokalizáciu a určenie tvaru postihnutej oblasti používa technológia počítačovej tomografie, známa ako CT.

Príprava a priebeh na vyšetrenie

Ak je pred vami alebo pred niekým z vašej rodiny PET vyšetrenie, je veľmi dôležité dodržať presne stanovené postupy a inštrukcie predprípravy, aby nedošlo k skresleniu zobrazovaných výsledkov.

V závislosti od podávaného rádiofarmaka sa môžu isté časové intervaly rôzniť, priblížime vám však aspoň základné kroky:

  • Minimálne 6 hodín pred vyšetrením nesmiete nič jesť. Navyše, 24 hodín pred vyšetrením, pri ktorom je vnútrožilovo podávaná 18-fluorodeoxyglukóza, je potrebné vyhýbať sa sladkým a mliečnym jedlám.
  • O množstve čistej vody, ktorú máte pred vyšetrením vypiť, vás informuje lekár.
  • Odporúča sa minimálne 1 deň pred vyšetrením nevykonávať žiadnu namáhavú fyzickú aktivitu.
  • Na vyšetrenie sa musíte dostaviť včas, aby ste sa upokojili a personál vás pripravil na vyšetrenie.
  • Po podaní rádioaktívnej látky naviazanej na glukózu, budete pokojne odpočívať, kým sa látka nedostane do buniek. Je to čas približne 60 minút.
  • Nasleduje samotné vyšetrenie v PET tuneli s kamerou, pri ktorom budete pokojne a nehybne ležať, kým prístroj zosníma vaše telo (20-30 minút, v závislosti od vyšetrovanej oblasti aj viac).

Môžu sa počas PET vyšetrenia objaviť nejaké komplikácie?

Pozitrónová emisná tomografia je bezbolestné vyšetrenie. Ľudia, ktorí ju absolvovali, uvádzajú, že azda najbolestivejšie je zavádzanie kanyly na podanie rádioaktívnej látky do žily (ako pri odbere krvi) a samotné čakanie na výslednú správu. Vtedy idú hodiny veľmi pomaly. Isté mierne obtiaže môžete pociťovať počas prvých minút po podaní látky – bolesť hlavy, nevoľnosť, pocit tepla, možné alergické reakcie, na ktoré je zdravotnícky personál vždy pripravený.

Čo je ešte dôležité vedieť?

Pozitrónovú emisnú tomografiu by nemali podstupovať tehotné ženy, rádioaktívna látka sa dostane do tela plodu. Výnimkou sú prípady, kedy toto vyšetrenie pre zdravie matky odobrí lekár a výsledok vyšetrenia bude celkovo prínosný.

Dojčiace ženy by sa mali minimálne 1 deň vyhýbať kontaktu s dojčaťom a materské mlieko po túto dobu starostlivo odsávať a vylievať.

Po vyšetrení sa istú dobu vyhýbajte tehotným ženám, dojčiacim ženám a malým deťom.

Cukrovkári pozor! V dôsledku kolísavých hladín cukru má PET vyšetrenie vo vašom prípade isté špecifiká – starostlivo sa informujte u lekára.

Citlivé osoby môžu počas vyšetrenia v prístroji pociťovať pocit stiesnenosti a príznaky klaustrofóbie.

Touto diagnostickou metódou je možné vyšetriť i malé deti. Znížia sa hodnoty rádioaktívnej látky úmerne veku a váhe dieťaťa. Pre upokojenie je podávaná látka so sedatívom.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY