23.8 C
Bratislava
nedeľa, 16 júna, 2024

O práci anestéziológa

Šedou eminenciou každej dobre fungujúcej nemocnice je kvalitný anestéziologický tím. Ani zlaté ruky toho najtalentovanejšieho chirurga nič nezmôžu bez anestéziológa, ktorý pacienta uvedie do hlbokého spánku alebo pomocou špeciálnych techník neznecitliví niektorú časť jeho tela tak, aby chirurgovi vytvoril ideálne podmienky na prácu. Pre pacienta spočíva hlavný význam anestézie v potlačení bolesti počas zákroku. Anestézia pochádza z gréckeho slova an-bez, aisthesis-citlivosť, vnímanie.

Anestéziológia je jeden z mladších odborov medicíny. Od éry používania éteru, ktorý uspával rovnako pacienta, ako aj celý personál operačnej sály (môžete vidieť aj v seriáli Mash), sa prepracovala k sofistikovaným liekom a technológiám, ktoré sú pre pacienta a aj operačný tím omnoho bezpečnejšie. Tieto prístroje a farmaká v rukách anestéziológa umožňujú aj také geniálne veci, ako je zobudenie pacienta počas neurochirurgickej operácie a test jeho mozgových funkcií priamo počas toho, ako sa operatér snaží odstrániť tumor z kritického miesta. Samozrejme, všetko bez toho, aby si pacient na celú túto epizódu jasne pamätal. Anestéziológ má v talóne aj elixír zabudnutia a nebojí sa ho použiť.

Pracovná náplň anestéziológa pozostáva z niekoľkých činností, ktorých spoločným menovateľom je kvalitná príprava pacienta k anestézie, jej bezpečné prevedenie a ak je to potrebné aj pooperačná starostlivosť o pacienta na lôžku oddelenia intenzívnej medicíny.

Čo zahŕňa predoperačné vyšetrenie

V každej nemocnici je zriadená anestéziologická ambulancia, do ktorej prichádzajú pacienti na predoperačné vyšetrenie. Zvyčajne sa toto vyšetrenie koná 1 deň pred plánovanou operáciou. Lekár sa zameriava na činnosť srdca, pľúc a cievneho systému, laboratórne sa vyšetrí krv, moč. Okrem toho sa zisťuje rodinná i osobná anamnéza pacienta, zdravotný stav rodičov či súrodencov, prekonané operácie a chronické choroby pacienta, ich liečba a podávané lieky. Ďalšie ovplyvňujúce faktory pre pacienta sú jeho vek, životný štýl.

Anestéziológ tu môže spolupracovať aj s internistom, pričom celkovo zhodnotia aktuálny stav pacienta. Výsledkom anestéziologického vyšetrenia je aj určenie stupňa rizika, aké pre pacienta predstavuje anestézia a súčasne aj operačný výkon. Ak si to situácia vyžaduje, môže dôjsť pred operáciou k dočasnej zmene dlhodobej liečby, napríklad zmeny liekov.

Rozhodovanie, či sa pacient nechá celkovo uspať alebo bude podrobený niektorej z lokálnych techník, sa udeje práve počas anestéziologického predoperačného vyšetrenia. Lekár zároveň odporučí, aké doplňujúce vyšetrenia musí ešte pacient absolvovať pred operačným výkonom, aby bol pre neho maximálne bezpečný a tiež zhotoví stratégiu pred a pooperačného manažmentu pacienta.

Druhy anestetík

Typ anestetík sa tiež určuje podľa typu zákroku. Pri malých operačných zákrokoch (napríklad úrazoch na ruke) stačí lokálne znecitlivenie tela – lokálna anestézia. Na žiadosť pacienta sa môže aj pri takýchto výkonoch použiť aj celková anestézia, pri ktorej je naordinovaná „náladovka“ ušitá na mieru tak, aby pacient nebol pobytom v sterilnom operačnom prostredí traumatizovaný, ideálne aby si naň vôbec nepamätal.

Zákroky v celkovej anestézie však zo sebou prinášajú aj možné riziká, medzi najobávanejšie komplikácie patrí alergická až anafylaktická reakcia, poruchy srdcového rytmu, v najhoršom prípade zlyhanie srdcového obehu. Aj po úspešnej operácii v celkovej narkóze sa môže dostaviť malá nevoľnosť, či vracanie ako reakcia na lieky.

Ďalším typom je spinálna, alebo epidurálna anestézia, pri ktorej sa liek zavádza do miechy pacienta. Od spinálnej sa epidurálna líši v technike a hĺbke vpichu. Kým epidurálna ihla sa zastaví pred obalom miechy, spinálna anestézia obal miechy prepichne. Aj keď si tieto techniky spájame zväčša s pôrodmi, ich využitie je možné aj pri operáciách pruhu, prostaty, či kolena.

Operácia v narkóze

Anestézia – narkóza sa začína podaním liekov – anestetík do žily, alebo vdychovaním anestéziologických plynov spolu s kyslíkom cez tvárovú masku. Zmes liekov zabezpečí nielen to, že pacient zaspí, zabezpečí aj bezbolestnosť zákroku a uvoľnenie svalstva u pacienta.

Až keď je pacient v bezvedomí môže sa operácia začať. Kým chirurg sa sústredí a vykonáva primárny operačný zákrok, anestéziológ na operačnej sále sleduje a monitoruje stav pacienta počas celého trvania anestézie. Lekár za asistencie a spoluúčasti anestéziologickej sestry sleduje aj všetky životné funkcie pacienta(dýchanie, krvný obeh, tep, sýtenie tkanív kyslíkom) a stará sa o hladký priebeh zákroku.

Vedenie anestézie porovnávajú lekári s pilotovaním lietadla – najkritickejšie okamihy sú štart a pristátie – analogicky k tomu úvod do anestézie a prebudenie pacienta, ale pilota môžu prekvapiť aj nečakané turbulencie či dokonca zlyhanie niektorého z motorov. Podobne aj anestéziológ rieši vznikajúce komplikácie za pochodu.

Stav po operácii

Po ukončení operácie je na anestéziológovi aby pacienta vo vhodnom čase prebral. Po obnove vedomia, reflexov, svalového pohybu a spontánneho dýchania je pacient preložený do pooperačnej intenzívnej starostlivosti. Lekár pacienta monitoruje v závislosti od závažnosti jeho stavu buď na tzv. „prebúdzacej izbe“ alebo po rozsiahlych operačných výkonoch priamo na lôžku oddelenia intenzívnej medicíny. Ak sa jedná o menší operačný zákrok v celkovej narkóze a stav pacienta je dobrý, môže byť pacient z nemocnice prepustený už v deň operácie, niekoľko hodín po zákroku, samozrejme za doprovodu inej dospelej osoby. Pacient nesmie 36 hodín po narkóze riadiť motorové vozidlo, pracovať vo výškach, ani obsluhovať prístroje.

Oddelenie ARO

Väčšina lekárov – anestéziológov na Slovensku sa okrem práce na operačnej sále realizuje aj na ARO oddeleniach určených pre pacientov so zlyhávajúcimi orgánmi, ktorých stav vyžaduje intenzívnu resuscitačnú liečbu, často aj uvedenie do „umelého spánku“ a napojenie na pľúcnu ventiláciu. Na ARO oddeleniach lekári riešia stavy, ktoré sú komplikáciami prakticky všetkých ostatných medicínskych odborov, preto ide o odbor s najvyššou náročnosťou na teoretické vedomosti, praktické skúsenosti a tiež aj manuálnu zručnosť.

Ak ste prednedávnom absolvovali operáciu, možno si na lekára, ktorý vás uspával ani nespomínate. Proste vás odviedli z postele na oddelení a potom ste na nej precitli. Medzitým ste však boli v rukách odborníka, ktorý každú minútu bdel nad vami, aby ste sa hladko zobudili, operačný výkon bez problémov zvládli a v poriadku opustili jeho kráľovstvo hadičiek, monitorov, blikajúcich a pípajúcich prístrojov.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY