22 C
Bratislava
utorok, 16 júla, 2024

Dysortografia – keď vášmu dieťaťu ani za svet nejde pravopis..

Porúch učenia existuje značné množstvo. Každá z nich je špecifická pre konkrétny problém – či už ide o problém s matematikou, písaním, čítaním.. ide o poruchu učenia, nie o lajdáckosť či neochotu učiť sa.

Dysortografia je jednou z týchto porúch a týka sa konkrétne gramatiky a pravopisu.

Aj na túto poruchu učenia sa príde až keď príde dieťa do školy a začína sa učiť. Slovenský pravopis je ťažký a každý z nás urobí semtam chybu.

Pokiaľ vaše dieťa robí chyby v pravopise často aj napriek tomu, že sa učí a snaží, môže ísť o špecifickú poruchu učenia – dysortografiu.

Dysortografické prejavy

Pri dysortografii nemá dieťa problém s celou gramatikou. Má problém s niektorými jej konkrétnymi časťami. Špecifické dysortografické prejavy:

 • Dieťa si zamieňa dlhé a krátke samohlásky, mäkké a tvrdé slabiky.
 • Zamieňa poradie písmen v slove pri písaní.
 • Problémy so skloňovaním, pádovaním..
 • Má problém rozpoznať sykavky a pod.

Každý jazyk má isté pravidlá, ktoré sa deti naučia a uplatňujú ich. Pri dysortografii dieťa tieto pravidlá ovláda, ale má problém uplatniť ich v písanej forme, a preto robí chyby.

Ak dieťa trpí dysortografiou s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať aj dyslexiu (porucha čítania) alebo dysgrafiu (porucha písania). Nie je to pravidlo, ale tieto dve poruchy sa často vyskytujú spolu.

Príznaky dysortografie

 • Auditívne (sluchové) – dieťa počuje dobre, ale má problém spracovať to, čo počuje. Problém mu robia rozpoznávanie slov, ktoré znejú podobne ( napr. guma – puma), spájanie písmen do slov (syntéza), ale aj rozpoznávanie jednotlivých písmen v slove. Môže mať aj problém so sluchovou pamäťou – nepamätá si ústne informácie.
 • Vizuálne (zrakové) – problém v rozpoznávaní podobných písmen (napr. b – p, m – n, d – b),
 • Motorické – pri písaní dieťa drží ceruzku kŕčovito, môže písať pomaly – sústredí sa na každé písmenko čo ho spomaľuje a následne nestíha písať ďalej. Nevie zladiť to čo počulo s koordinovanými a jemnými pohybmi ruky. Môže mať aj problém s jemnou motorikou rúk.
 • Problém s časovaním, skloňovaním. – nemá vyvinutý cit pre jazyk.
 • Môže zle rozlišovať gramatické symboly (bodky, čiarky, otáznik, výkričník..)
 • Zle rozlišuje konce slov, viet – na tom základe môže slová písať spolu, môže písmená na konci slova pridávať, alebo vynechať. Niekedy môže jedno slovo rozdeliť na dve a pod.
 • Cudzí jazyk sa učí ťažko a problematicky.
 • Ak dieťa píše pod stresom, urobí viac chýb – aj v slovách, ktoré bežne píše bezchybne.
 • Problémy s priestorovou orientáciou, rozpoznávaním pravej – ľavej strany.

Dysortografia môže mať niekoľko príčin

Najčastejšou príčinou dysortografie je porucha mozgu. Malá časť mozgu (pravá hemisféra) jednoducho nepracuje správne, nemusí byť dostatočne vyvinutá alebo je nepatrne poškodená. Kým sa dieťa neučí, toto poškodenie sa neprejaví. V škole sa ale na mozog dieťaťa učením kladú väčšie nároky a tu sa môže aj to najmenšie poškodenie prejaviť poruchou učenia. Dieťa môže výborne ovládať matematiku, ale v pravopise môže prepadať.

Ďalšie možné príčiny:

 • Zle alebo nedostatočne rozvinutá oblasť sluchovej percepcie (sluchová pamäť, syntéza..).
 • ADHD – dysortografia môže byť spôsobená hyperaktivitou, či poruchou pozornosti.
 • Systémové ochorenia
 • Genetický vplyv – táto oblasť ešte nie je poriadne preskúmaná.
 • Predpôrodný, pôrodný a popôrodný vplyv – alkohol, fajčenie, nekompatibilita RH faktoru matky a dieťaťa, komplikovaný pôrod (pomliaždenie hlavičky dieťaťa), infekčné ochorenia (novorodenecká žltačka..), nedostatok kyslíka pre plod počas tehotenstva, či pri pôrode.

Kedy rozmýšľať o dysortografii

Problémy s písaním má každé dieťa, ktoré príde do školy. Priemerne pretrvávajú do tretieho ročníka (zamieňanie písmen, zabúdanie písania mäkčeňov, bodiek..). Ak problém pretrváva aj dlhšie, je vhodné navštíviť s dieťaťom odborníka. Na základe testov sa dysortografia potvrdí alebo vylúči.

Nie vždy ide o poruchu učenia, niekedy dieťa naozaj potrebuje len trochu viac zabrať a učiť sa.

Dysortografia – príznak iného ochorenia

Poruchy učenia môžu byť symptómom iného ochorenia. Môže ísť o systémové choroby, ktoré postihujú viacero orgánov a systémov v tele – napr. Lupus erytematodes – môže napadnúť kožu, pohybový aparát (kĺby, svaly), kardio – vaskulárny systém, mozog.

Ďalším pôvodcom dysortografie môže byť ADHD – porucha pozornosti, koncentrácie a hyperaktivita. Dieťa má problém koncentrovať sa a sústrediť čo vedie k chybám. Niektoré deti s hyperaktivitou môžu písať veľmi rýchlo a robia pri tom množstvo chýb.

Dieťa si svoje nedostatky uvedomuje. Aj napriek učeniu, ktoré ho stojí veľa síl, nie je schopné tieto nedostatky odstrániť. Môže to viesť k zníženiu až strate sebavedomia, môže trpieť emočnými a sociálnymi problémami, stresom. Dieťa sa uzavrie, začne sa správať agresívne a získava čoraz väčší negatívny postoj k vzdelávaniu.

Liečba

Správna liečba závisí od správneho diagnostikovania. Keď vášmu dieťaťu nejde pravopis, je dôležité rozpoznať čo je príčinou. Môžu to byť systémové choroby, problémy so sluchom, zrakom, zlý spôsob vyučovania, depresia, hyperaktivita.. odstránením alebo zmiernením ochorenia sa zlepší aj pravopis dieťaťa.

Na poruchy učenia neexistuje žiadny liek. Pre dieťa sa ale vypracuje reedukačný plán, ktorým získava nové návyky a zručnosti pri učení. V tomto pláne môže byť zahrnutý osobitný prístup špeciálneho pedagóga, psychologická podpora (zo strany školy aj rodičov), individuálny vzdelávací plán, terapia hrou a pod.

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY