4.2 C
Bratislava
pondelok, 22 apríla, 2024

Duchovné príčiny chorôb

Každá choroba má svoj význam. Ten hlbší znamená nájsť jej opodstatnenie, to k čomu nás núti samotná choroba. Lebo skutočné uzdravenie neznamená odstránenie príznakov, ale príčiny chorôb. A telo sa nám prostredníctvom choroby snaží povedať, že sme sa vydali nesprávnym smerom a musíme zmeniť cestu, na ktorej sa nachádzame. Nasledovné fyzické ťažkosti od A po Z ukazujú ich duchovnú obdobu. Inšpirované knihami: „Miluj svoj život“ od L.Hay a „Čo ti chce povedať choroba“ od K.Tepperweina.

Absces – vred: Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste.

Afty: Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.

Akné: Odmietanie seba samého a odpor voči sebe. Problémy s nadväzovaním vzťahov, telesný konflikt, duchovné znečistenie.

Alergia: Prehnaná precitlivenosť, agresivita, obrana, potlačená chuť k útoku, strach zo života.

Alkoholizmus: Pocit viny a neschopnosti, preťaženia, zavrhovanie i hľadanie seba samého. Chýbajúca pripravenosť postaviť sa životným situáciám.

Alzheimerova choroba: Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.

Anémia: Slabosť svojho ja, nerozhodné a polovičaté postoje, smútok, zúrivosť a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Anorexia: Chcieť byť oslobodený od všetkého zlého, nízkeho, telesného. Vysoké ideály, odmietanie vzťahov a väzieb.

Angína: Strach a potláčané emócie a tvorivosť.

Ateroskleróza: Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.

Artritída: Chýbajúca pohyblivosť, stuhnutosť, tvrdohlavosť, chýbajúca vrúcnosť, úzke normy a ohraničenia.

Artróza: Duchovno-duševná deformácia, deformácia vlastnej osobnosti, chybný postoj, ťažkopádnosť.

Astma: Potláčanie vlastných emócií, neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.

Bolesť: Túžba po láske a bezpečí. Neprehliadnuteľná výzva všimnúť si posolstvo tela, ale aj príležitosť na zmenu. Znak blokády.

Bradavica: Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.

Bradavica na chodidle: Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.

Bronchitída: Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.

Bezvedomie, mdloby: Chcieť sa vyhnúť situácii, preťaženie, útek do stavu bezmocnosti.

Cestovná horúčka: Podvedomá vôľa chcieť všetko kontrolovať, pocit rozdania sa, neschopnosti z niečoho vyviaznuť.

Celulitída: Lipnutie na neúspechoch z minulosti, neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.

Cukrovka: Sklamanie. Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Neschopnosť milovať.

Cysty: Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný, nesprávny rast.

Depresia: Potlačené ma dostáva pod tlak. Nie som sám sebou, nepripúšťam si pocity, skutočne nežijem.

Detské choroby: Proces vyrovnávania sa so svetom, krok k zrelosti, vyrovnávanie sa s danou situáciou.

Dna, ochorenie kĺbov: Osobnosť sa stala neflexibilnou. Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.

Duševná choroba: Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie od života.

Dutiny: Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.

Dýchacie problémy: Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.

Dýchavičnosť: Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.

Ďalekozrakosť: Zadržiavaná zlosť a hnev, ktoré nie sú, alebo nemôžu byť vyjadrené, sklony stále si niečo nevšímať.

Ekzém: Vnútorné protiklady, „psychická vyrážka“.

Epilepsia: Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.

Frigidita: Priveľa kontroly a sebaovládania. Odmietanie a nevôľa podľahnúť. Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé.

Gastritída: Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.

Hemoroidy: Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.

Herpes, pásový opar: Volanie o pomoc, hľadanie kontaktu. Strach a nedôvera. Myšlienkový a pocitový začarovaný kruh.

Hluchota: Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.

Hnačka: Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím. Neschopnosť, alebo nevôľa sa s niečím vyrovnať, chýbajúca flexibilita.

Hnisavá angína: Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.

Horúčka: Zloba, rozhorčenie.

Cholesterol: Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť.

Chrápanie: Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.

Chrbtica: Predstavuje životnú oporu.

Chrbtica krčná: Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.

Chrbtica zakrivená: Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.

Chrípka: Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.

Chronické choroby: Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty.

Impotencia: Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky. Pocit viny, neskúsenosť, nesprávne očakávania, neistota.

Infarkt: Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.

Infekcie: Akútne, podvedomé rozpory. Podráždenosť, hnev, rozladenosť.

Ischias: Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti. Ale aj skutočné, alebo len pocitové preťaženie, pocit menejcennosti, strach zo zodpovednosti, vnútorný tlak.

Klimaktérium: Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Kĺby: Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú.

Koktanie: Strach z nahromadených pocitov, zo zvieracieho, pudového a telesného. Túžba po kontrole.

Koleno: Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.

Kóma: Útek pred niekým alebo niečím.

Kosti, lámavosť: V niečom som sa utvrdil, chýbajúca elasticita, niečo staré sa zlomilo, nový začiatok. Kosti predstavujú štruktúru vesmíru.

Kožné problémy: Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.

Krivica: Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.

Krvácanie: Unikanie radosti z tela, zloba.

Kŕče: Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.

Kŕčové žily: Zotrvávanie na určitom stanovisku, chýbajúca elasticita, pružnosť, vnútorné odmietanie danej situácie.

Krátkozrakosť: Strach z vonkajšieho sveta, tlak, že človek musí dosiahnuť výkony, stres, chýbajúci rozhľad. Neschopnosť voľne vyjadriť strach a agresie.

Krvný tlak nízky: Človek sa vyhýba situáciám, chýbajúca konfrontácia s konfliktami, nedostatočná dynamika, aktivita.

Krvný tak vysoký: Prehnane vystupňovaná dynamika, ovládanie pocitov, ctižiadostivosť, chýbajúca flexibilita.

Krvný obeh, poruchy: nedostatok energie a impulzov, odpor, obrana, alebo zúrivosť.

Leukémia: Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.

Lupienka: Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city. Hľadanie blízkosti a náklonnosti, strach z toho, že budem zranený, ochranný pancier.

Lymfatické problémy: Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.

Menštruačné ťažkosti: Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté. Odmietania byť ženou, chýbajúca otvorenosť pre niečo nové, strach zo zodpovednosti. Požiadavka rozšíriť úzke sebavedomie.

Migréna: Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy. Pozitívne tvrdenie: Prispôsobujem sa behu života, nechávam život, aby mi príjemne a ľahko zabezpečil všetko, čo potrebujem. Život je tu pre mňa.

Močový mechúr: Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.

Mozgová mŕtvica: Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.

Mozgový nádor: Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.

Mŕtvica: Odumrela jedna oblasť života, emocionálna neschopnosť, alebo nevôľa, slepota k činnosti, odmietanie.

Nádcha: Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy. Je to aj vnútorný očisťovací proces, človek má niečoho plné zuby.

Nádory: Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor.

Nadúvanie: Konfrontácia s nestráviteľným vnútorným tlakom pomocou odporu, nedostatočná tolerancia.

Nadváha: Vnútorná prázdnota, hlad po láske, túžba po nežnosti, zlý obraz o sebe samom.

Nechty, obhrýzanie: Vnútorné napätia agresie, poukazovanie na pociťované, alebo skutočné nespravodlivé zaobchádzanie, nevyriešené rozpory. Ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.

Nedoslýchavosť: Nechcieť počuť. Verím, že nepočujem správne.

Neplodnosť: Chýbajúca pripravenosť vzdať sa svojej slobody, strach pred zodpovednosťou, rozum a cit nie sú v harmónii. Strach a odpor voči životu. Zotrvávanie na starom.

Nervozita: Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života. Strach, stres, obávanie sa následkov, zlá potrava, nedostatok vnútorného pokoja.

Nervové zrútenie: Sebectvo, zablokovaná komunikácia.

Nespavosť: Nedôvera v chod života, vina a strach. Vôľa chcieť všetko kontrolovať, nevhodné podmienky (posteľ, zvuky, teplota). Treba sa naučiť uvoľniť sa, odovzdať.

Nevoľnosť a vracanie: Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku. Prianie, aby sa niečo nestalo. Obrana.

Nočné pomočovanie: Plač mechúrom, protest proti zlému zaobchádzaniu, preťaženie.

Nosné mandle: Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.

Obezita: Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia.

Obličky, zápal: Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa.

Obrna: Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.

Ochrnutie: Hlboko usadený strach, zablokovanie citov, vnútorný tlak, nepripúšťam si svoje ja. Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor.

Páchnuci dych: Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnívajúce myslenie, špinavé ohováranie.

Páchnuci pot: Strach z ostatných, odpor voči sebe samému.

Pálenie záhy: Agresia, hnev, bojazlivosť, zvieravý strach.

Pankreas – zápal: Predstavuje sladkosť života.

Paradentóza: Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom. Chýbajúca vnútorná pevnosť, citlivosť, neschopnosť sa prehrýzť, malá sebadôvera. Požiadavka tvrdo pracovať.

Parkinsonova choroba: Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať.

Pečeň: Sídlo hnevu a primitívnych emócií. Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba.

Plač: Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu.

Platničky: Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nijakú oporu.

Pľúca: Schopnosť prijímať život.

Pľuzgiere: Odpor, nedostatok citovej ochrany.

Pocit menejcennosti: Považujem sa za nevhodného lásky, chýbajúca sebaláska, negatívny obraz seba samého, požiadavka spoznať, kto skutočne som.

Pohlavné choroby: Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.

Pomliaždeniny: Drobné životné problémy, trestanie seba samého.

Pomočovanie u detí: Strach z rodiča, väčšinou otca.

Popáleniny: Zloba, hnev, podráždenosť.

Potrat: Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času.

Predčasný pôrod: Podvedomé a potlačené odmietanie, strach pred zmenou.

Predmenštruačný syndróm: Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti.

Problémy s prostatou: Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia.

Prsia, uzliny, cysty, nádory v prsiach: Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.

Prehnaná poriadkumilovnosť: Vnútorná neistota, hľadanie opory, želať si uznanie, neusporiadaný vnútorný svet, chýbajúca rovnováha.

Posadnutosť umývaním sa: Pocit skutočnej, alebo vymyslenej viny, želanie očistiť sa, zlé svedomie, nutkanie niečo dobre urobiť.

Pruh: Už som viac nezniesol tlak a záťaž. Niečo sa vo mne zlomilo. Sklon k trestaniu sa.

Rakovina: Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobé vnútorne stravuje. Tajená nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel. Nezvládnutá osobná situácia, zredukovaná obranyschopnosť, bujnenie negatívnych pocitov.

Reuma: Agresívne impulzy vedú k napätiu svalov, zadržiavaná zlosť, hnev, agresie, horkosť, túžba po pomste.

Roztrúsená skleróza: Izolácia stvrdnutím, zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach.

Trávenie, ťažkosti: Duševné prejedanie sa, neschopnosť, alebo neochota stráviť kritiku, zbaviť sa agresií.

Senilita: Návrat do bezpečia detstva, vyžadovanie starostlivosti a pozornosti, spôsob ovládania blížnych, únik.

Skolióza: Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej.

Slepota: Požiadavka posilniť vnútorný zrak, vidieť skutočnosť vnútornými očami.

Srdce, ťažkosti: Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese.

Srdcový infarkt: Kvôli vnútorným blokádam nemôže život prúdiť voľne a bez prekážok, zaťažovanie hlavy. Človek musí väčšmi počúvať svoje srdce a pocity.

Strach: Úzka osobnosť, nevyriešené úlohy života, chýbajúce sebavedomie.

Stres: Zbytočný pokus zvládnuť za rovnaký čas viac, perfekcionalizmus.

Svrbenie: Niečo ma omína. Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť.

Štítna žľaza, jej zvýšená činnosť: Mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba.

Trombóza: Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem. Nepohyblivé stanoviská.

Únava: Odpor, nuda, málo lásky k tomu, čo robím.

Úrazy: Stratil som pevnosť, pošmykol som sa, chýbajúca harmónia so sebou samým.

Uretritída, zápal močovodu: Hnev, zväčša na opačné pohlavie alebo partnera, obviňovanie druhých.

Uši, bolesti: Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov.

Vyrážky: Prekypujúca, kvasiaca zloba. Porovnávam sa z druhými.

Vypadávanie vlasov: Trauma, chýbajúca životná sila, slabá výživa, zaťažená psychika.

Výtok, biely: Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera.

Zachrípnutie: Nemať slov, pocit bezmocnosti, vnútorné konflikty.

Zajakávanie: Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava, nie je dovolené plakať.

Zápal hrubého čreva: Strach stáť si za vlastným názorom, chýbajúca schopnosť presadiť sa a prekonávať rozpory, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie.

Zápal pečene: Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť.

Zápal pľúc: Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili.

Zápal slepého čreva: Strach zo života, zablokovanie toku dobra.

Zápal spojiviek: Chýbajúca pripravenosť pozrieť sa na konflikt.

Zápcha: Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo.

Závrat: Slabá vnútorná rovnováha, pocit, že dostávam málo pozornosti.

Zuby: Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.

Zubný kaz: Chýbajúca pevnosť, tuhosť a podstata. Vyhýbam sa ťažkostiam, problémy potláčam, namiesto toho, aby som ich riešil.

Žihľavka: Zveličovanie problémov, utajovaný strach.

Žlčové kamene: Hnev, agresie, zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY