26.1 C
Bratislava
utorok, 16 júla, 2024

Žľaza menom brzlík. Poznáte ju aj vy?

Brzlík

alebo odborne týmus je dvojlaločný orgán, ktorý je dôležitou súčasťou endokrinného systému. Ide o žľazu, ktorá hrá v začiatkoch našich životov, veľmi dôležitú úlohu v imunitnom systéme.

Týmusu sa hovorí detská žľaza, dôvod je jednoduchý.

Týmus sa vyvinie ešte skôr ako sa narodíme.

Začína fungovať kým sa ostatné orgány ako srdce, pečeň či mozog vyvíjajú. Rastie až do piateho roku života a následne sa jeho rast spomaľuje. V období puberty dosiahne hmotnosť približne 150g, čo je jeho maximum. Následne sa začína zmenšovať, postupne obrastá tukom a o pár rokov o ňom ani nevieme. Jeho hmotnosť môže klesnúť až na 5g.

Odkiaľ pochádza jej názov

Pomenovanie pochádza z gréckeho slova thymos, teda duša. Nachádza sa (medzi pľúcami) za hrudnou kosťou a siaha približne od štítnej žľazy až po srdce. Skladá sa z dvoch lalokov, ktoré sú rozdelené na menšie laloky. Tie sa skladajú z:

  • kôry – vonkajšia časť (kortex),
  • drene – vnútorná časť (medula).

Aj keď sa postupne zmenšuje a pomaly ho nahrádza tukové tkanivo, nikdy sa nestratí úplne. Aj v staršom veku bude plniť svoju funkciu, síce minimálne, ale predsa.

Týmus a imunitný systém

Týmus je dôležitou súčasťou rozvíjajúceho sa imunitného systému v detskom veku. Bez neho by bola naša imunita značne oslabená a naše šance na prekonanie infekčných ochorení takmer nulové.

Imunitný systém sa delí na vrodenú a získanú imunitu. Bunky vrodenej imunity reagujú na všetky patogény rovnako – ak si s bacilom, vírusom či iným mikroorganizmom nevedia poradiť, aktivuje sa získaná imunita.

Získaná imunita – B a T – lymfocyty

Získanú imunitu tvoria B a T lymfocyty (biele krvinky). B – lymfocyty produkujú rôzne druhy imunoglobulínov (protilátok). T – lymfocyty (hlavná bunka získanej imunity) riadia priebeh celej imunitnej reakcie. Môžu imunitu zrýchliť, spomaliť, alebo zastaviť, podieľajú sa na ničení patogénov, ale aj na ničení poškodených, starých či rakovinových buniek organizmu.

Reakcia imunitného systému je taká silná, že by dokázala zničiť celý organizmus. V týmuse dochádza k „triedeniu a školeniu T lymfocytov“.

Lymfocyty, ktoré vznikajú v týmuse (v kôre) sa počas dozrievania dostávajú do dreni týmusu kde dochádza k ich dozrievaniu a diferenciácii. Nakoľko sa medzi nimi nachádzajú aj autoreaktívne bunky (bunky, ktoré nerozoznajú telu vlastné bunky a zaútočia na ne) je potrebné ich nájsť, vylúčiť a zničiť. Aby sa do imunitného systému nedostali autoreaktívne T – lymfocyty, prechádzajú dvojitou kontrolou práve v týmuse počas dozrievania. Z týmusu sa následne dostávajú T- lymfocyty do lymfatického systému a stávajú sa plnohodnotnou súčasťou imunitného systému. Z týmusu vychádzajú natívne T – lymfocyty. Sú to lymfocyty, ktoré sa ešte nestretli s patogénmi.

T-lymfocyty v týmuse

Lymfocyty v týmuse sú od zvyšku tela úplne oddelené. Chráni ich vrstva epitelových buniek, ktoré obklopujú celý orgán. Nedostanú sa do kontaktu so žiadnou bunkou okrem tkaniva brzlíku. To im umožňuje pokojne dozrieť a špecifikovať sa (existuje niekoľko druhov T – lymfocytov, každý druh je pre imunitu veľmi dôležitý) na konkrétnu podskupinu. Až potom sa dostanú do sekundárnych lymfatických orgánov a spolupracujú s ostatnými bunkami imunitného systému.

Vďaka týmusu sa do imunitného systému dostanú len správne fungujúce lymfocyty – tie, ktoré dokážu rozoznať telu vlastné bunky od patogénov a reagovať na ne. Nie je ich veľa. Z celkového vyprodukovaného množstva triedením a školením prejde len asi 5% T – lymfocytov. Predpokladá sa, že zvyšné T – lymfocyty týmus zničí, v opačnom prípade by sa zúčastnili autoimunitných reakcií (reagovali by proti vlastným, zdravím bunkám organizmu) a rozvinúť v organizme rôzne autoimunitné ochorenia.

Týmus a produkcia hormónov

Okrem toho týmus prostredníctvom hormónov kontroluje lymfopoézu – vývoj, rast a dozrievanie imunokompetencie v ďalších lymfatických orgánoch. Tieto hormóny vplývajú na celý organizmus a ovplyvňujú tvorbu hormónov v žľazách s vnútorným vylučovaním.

Choroby spôsobené týmusom

Bez týmusu by bola naša imunita oslabená, chýbal by jej jeden celý a podstatný rad lymfocytov. Je dokázané, že bez tohto orgánu by sme veľmi rýchlo podľahli infekciám. Odstránenie týmusu u dospelého človeka nemá na organizmus takmer žiadny vplyv. Jeho odstránenie u novorodencov by viedlo k vyčerpaniu T-lymfocytov, zlyhaniu imunitného systému a následnému úmrtiu na množstvo opakovaných infekcií.

Imunodeficiencia

Deti, ktoré sa narodili bez týmusu alebo s malým, nedostatočne vyvinutým  týmusom trpia imunologickou nedostatočnosťou – imunodeficienciou, čo má za následok časté a opakované infekčné ochorenia. Takto postihnuté deti väčšinou do jedného roku života umierajú.

Hypogamaglobulinémia – typ imunodeficiencie – nedostatok protilátok v tele. Deti zvyčajne z tohto stavu vyrastú bez liečenia.

Myasténia gravis  (MG) – zriedkavé autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje svalovú slabosť. Ide o neurologické ochorenie kedy nervový systém nedokáže komunikovať so svalmi. Bunky, ktoré túto komunikáciu zaisťujú, ničia protilátky, ktoré produkuje imunitný systém. Ochorenie sa prejavuje svalovou slabosťou a rýchlou únavou. Dôvodom je zväčšený týmus.

Najčastejšie sa však prejaví v okolí týmusu. Postihnuté sú svaly na tvári, očné svaly, objavia sa problémy s prehĺtaním, žuvaním alebo poruchy reči. Postihnúť môže aj dýchacie svaly – myastenická kríza, kedy je pacient odkázaný na asistované dýchanie.

Tymóm – nezhubný nádor

Za zväčšeným týmusom môže byť aj nezhubné nádorové ochorenie. Takýto nádor v týmuse sa nazýva tymóm a aj keď nejde o onkologické ochorenie, lekári sú za jeho odstránenie. Je tu riziko, že z neho môže vzniknúť zhubný nádor.

Rakovina týmusu

Rakovina týmusu – bolesti pri prehĺtaní, nechutenstvo, bolesť na hrudi, opuch tváre alebo krku, modrasté sfarbenie pokožky môžu byť príznakom onkologického ochorenia týmusu. Liečba sa skladá z chirurgického zákroku, chemoterapie alebo ožarovania.

Týmus v staršom veku

Postupom veku sa týmus zmenšuje a klesá aj jeho výkonnosť. Kým v puberte môže vážiť okolo 150g, staršom veku je jeho hmotnosť len cca 5g. Čím sme starší tým viac autoreaktívnych T – lymfocytov nám koluje v krvi a klesá aj počet lymfocytov, ktoré bojujú s patogénmi. Preto sme v staršom veku náchylnejší na infekcie, naša imunita jednoducho stráca na sile a výkonnosti.

Zároveň ľudský organizmus zmenšením týmusu stráca orgán, ktorý kontroloval T- lymfocyty a do krvného obehu sa tak dostáva viac a viac autoreaktívnych lymfocytov, ktoré môžu byť dôvodom prepuknutia viacerých autoimunitných ochorení. .

Zdroje

[1] https://www.britannica.com/science/thymus

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7959891

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6608930

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY