23.5 C
Bratislava
piatok, 19 júla, 2024

Nová nádej pre pacientov s poranením miechy

ADELI Medical Center implementuje  HAL robotický exoskeleton Cyberdyne z Japonska do neurorehabilitácie založenej na slávnej klasike: fyzioterapie v ADELI obleku.

Silná synergia

ADELI Medical Center, ktoré v tomto roku slávi 20 rokov od svojho založenia, začleňuje k metódam dynamickej proprioceptívnej korekcie novinku: robotický exoskeleton HAL (Hybrid Assistive Limb) od spoločnosti Cyberdyne. Ľudia s poraneniami chrbtice, po cievnych mozgových príhodách a infarktoch miechy, ako aj ľudia s rozvinutým neuromuskulárnym ochorením, majú novú nádej: naučiť svoj nervový system späť to, čo úrazom či ochorením zabudol.

bývalá kadetka Michaela Hozáková po deštruktívnom poradení chrbtice (2)

Pohyb… pre zdravého jedinca samozrejmosť, ktorú si neuvedomuje, kým o neho nepríde. Je za ním však komplikovaný neurologický proces. Náš zámer pohybovať sa spúšťa bioelektrické signály (BES) z mozgu, ktoré komunikujú so svalmi. Tie následne umožňujú pohyb.  Po paralýze zdravého človeka (dopravnými, pracovnými a športovými úrazmi) sú bioelektrické signály z mozgu do končatín výrazne oslabené. Sila signálov sa dokáže prinavrátiť pravidelným, každodenným rehabilitačným cvičením, ktoré sa musí vykonávať poctivo a nesmie sa podceniť. Intenzita cvičení v počte opakovaní je najdôležitejším elementom pre zlepšenie zdravotného stavu. Bez denného niekoľkohodinového cvičenia sa nedá očakávať regenerácia nervov, ktoré ovládajú svaly tela.

Jedinečný prístup HAL k bioelektrickým signálom

Kybernetická technológia HAL, (Hybrid Assistive Limb – hybridná asistenčná končatina), je jedným z unikátnych prostriedkov v oblasti medicíny, ktorý pomáha minimalizovať poškodenie nervovej sústavy a zlepšovať život pacientov. HAL sa vyznačuje schopnosťou snímať aj najjemnejšie bioelektrické signály, ktoré sa prenášajú na kožu. Tieto signály sú následne precízne spracované a využité na podporu želaného pohybu pomocou motorov, ktoré sú umiestnené na každom bedrovom a kolennom kĺbe. Mozog zároveň dostáva spätnú väzbu od svalu cez zmyslový systém. Efektom je zlepšenie propriocepcie: lepšie uvedomovanie si polohy a pohybov tela, kontroly nad pohybom a teda lepšie ovládanie končatín.

HAL Cyberdyne v ADELI (1)

Podpora motoriky a neuroplasticity

HAL predstavuje špičkovú kybernetickú technológiu, ktorá funguje ako neurorehabilitačné tréningové zariadenie. Ako ukazuje štúdia Nakajima et al., 2021, okrem toho, že HAL podporuje regeneráciu porušených motorických funkcií, hrá tiež dôležitú úlohu v neuroplasticite. Táto vlastnosť umožňuje vytváranie nových neurónových spojení a dáva pacientom šancu na opätovné pripojenie centrálneho nervového systému k motorickým jednotkám a motorických neurónov k svalovým vláknam.

Rehabilitačný dril sa teraz výrazne zjednodušuje

Prezentácia v Adeli Medical Center poskytla unikátnu príležitosť preskúmať detaily, ako HAL pracuje. Jeho schopnosťou je, že zabezpečuje a výrazne uľahčuje pacientovi opakovanie pohybov, čo účinne pomáha prinavrátiť stratené schopnosti pohybu, motoriky a lokomócie.

byvala zdravotna sestra Janette s neuromuskulárnym ochorením

Jedinečná príležitosť na zlepšenie výsledkov neurorehabilitácie.

Attila, mladý muž s poranením miechy, absolvoval na zariadení HAL 24 terapeutických jednotiek. Vplyv HAL na jeho ceste k zotaveniu popísal takto: „Krátko po mojej nehode a následnej nútenej operácii som bol v šoku a ľutoval som, že som dovtedy nerobil mnoho vecí, ako napríklad častejšie cestovať alebo jednoducho tancovať s mojou ženou, keď sa naskytla príležitosť. Prognózy väčšiny lekárov sa prikláňali k verzii, že by som sa možno mohol opäť postaviť na nohy, avšak pri dostatočnom tréningu. Po niekoľkých dňoch plných úsilia a získavania kontroly nad kolenom a členkom som si tréning zamiloval a kvalifikoval som sa pre terapiu. Moje veľmi vysoké ciele boli zohľadnené terapeutmi a dostal som najťažší tréning svojho života. Nebolo pre mnňa ťažké byť opakovane vystavený svojej fyzickej hranici, pretože som v regeneračných fázach vždy získaval trochu viac kontroly nad svojim telom. Sme si istí, že tréning v systéme HAL významne prispel k tomu, že dnes môžem opäť športovať a pracovať. Mohol by som to odporučiť každému, kto sa nachádza v podobnej situácii,“ prezradil pacient Attila.

elektroinžinier Dušan Sichrovský reénuje s nasadením všetkých síl po infarkte miechy

Spolupráca medzi ADELI Medical Center a Cyberdyne predstavuje úplne novú úroveň poskytovania pomoci imobilným ľuďom. Ak dokážeme človeka po vážnom úraze či s iným neuromuskulárnym ochorením postaviť na nohy a vrátiť do života, je to výhra spoločne ľudského úsilia i techniky. Synergia medzi dynamickou proprioceptívnou korekciou ADELI a HAL od Cyberdyne predstavuje obrovskú nádej aj jedinečnú príležitosť na zlepšenie výsledkov neurorehabilitácie.

 

Ďalšie referencie k výsledkom terapie na zariadení HAL nájdete tu:

https://www.cyberdyne.eu/treatment/testimonials/

Videoreferenciu s vysvetlením princípu fungovania si pozrite tu:

https://www.youtube.com/watch?v=CFAQnyXqW-w

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY