14.6 C
Bratislava
sobota, 13 apríla, 2024

Národný onkologický ústav v Bratislave

V posledných rokoch vo svete stúpa počet onkologických ochorení. Zároveň s tým stúpa aj šanca na vyliečenie sa. Pokroky vo výskume napredujú míľovými krokmi. Včasné podchytenie rakoviny a vhodná liečba môže pacientovi zachrániť život.

Jedným zo špecializovaných pracovísk na liečbu rakoviny na Slovensku je aj Národný onkologický ústav v Bratislave.

História Národného onkologického ústavu (NOÚ)

Minulosť onkologického ústavu je spojená s Onkologickým ústavom sv. Alžbety až do 30. mája 1990.

Zvyšujúci sa počet pacientov s onkologickým ochorením a nedostatok lôžok bol dôvodom pre vznik Národného onkologického ústavu. V tom období táto inštitúcia pozostávala z dvoch budov (ústav sv. Alžbety a získaná budova ŠÚNZ). Neskôr, v roku 1994 vznikli dva ústavy:

 • Onkologický ústav sv. Alžbety so sídlom na Heydukovej ulici č.10, Bratislava,
 • Národný onkologický ústav so sídlom na Klenovej ulici č.1, Bratislava (v budove bývalého ŠÚNZ).

Kliniky v NOÚ

V tomto komplexe sa nachádza niekoľko kliník.

Lôžkové oddelenia

 • II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ
 • Klinická onkológia SZU a NOÚ
 • Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ
 • Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ (s transplantačnou jednotkou)
 • Oddelenie gynekologickej onkológie
 • Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

V NOÚ sa nachádzajú aj oddelenia, ktoré sú pre správne diagnostikovanie ochorenia veľmi dôležité.

Okrem stanovenia presnej diagnózy sa za ich pomoci sleduje aj priebeh liečby a kontroly vyliečených pacientov.

 • Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • Oddelenie klinickej biochémie
 • Oddelenie ambulantnej chemoterapie
 • Oddelenie lekárskej genetiky
 • Oddelenie patologickej anatómie
 • Oddelenie radiačnej onkológie
 • Pneumologicko – endoskopické oddelenie
 • Rádiologické oddelenie

Jednotlivé kliniky a oddelenia medzi sebou navzájom spolupracujú čím je pre pacienta zaistená včasná, kvalitná a rýchla liečba.

Okrem kliník a oddelení sa v NOÚ nachádza aj množstvo špecializovaných ambulancií, ktoré sú zamerané hlavne na diagnostikovanie, liečbu a kontrolu pacientov s onkologickým ochorením. Ambulantné hodiny vo všetkých ambulanciách sú prevažne od 8:00 do 14:00 hod. v pracovných dňoch.

Výskumné oddelenie

V II onkologickej klinike LFUK a NOÚ je jednotka translačného výskumu. Ide o oddelenie, v ktorom sa poznatky výskumu aplikujú v praxi a spätné riešenie klinických problémov s využitím experimentálnych postupov. Skúmajú sa hlavne

 • Karcinóm prsníka
 • Testikulárne nádory z germinatývnych buniek (rakovina semenníkov v počiatočnom štádiu)
 • Cirkulujúce nádorové bunky
 • Probiotiká

Registrácia pacientov

Pred prvým vyšetrením v Národnom onkologickom ústave je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Trvá to len pár minút a všetko vybavíte v oddelení centrálnej evidencie. K registrácii vám stačí len platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti kde je uvedená vaša adresa.

Po registrácii dostanete registračnú kartu (plastovú) s údajmi a čiarovým kódom. Pri každej ďalšej návšteve tohto ústavu (kontrola, vyšetrenie, hospitalizácia..) stačí ak kartou prejdete cez čítačku a systém vás zaregistruje. Ak idete napr. na kontrolu, prejdete hneď k ambulancii a počkáte kým sa na obrazovke zobrazí vaše číslo – následne môžete vojsť do ambulancie.

Najmodernejšie technológie

Jednou z najmodernejších technológií na liečbu onkologických pacientov je aj lineárny urýchľovač. Tento prístroj dokáže veľmi presne ožiariť postihnuté miesto a okolité tkanivo tak zostáva nedotknuté. Jeho súčasťou je aj vybavenie, ktoré kontroluje dýchanie (pohyby pri dýchaní) čo je veľkou výhodou pri ožarovaní nádorov hrudníka a prsníkov – ožarovaný je len nádor, okolité tkanivo (hlavne srdce) je takto lepšie chránené.

Vzdelávanie – pedagogická činnosť

Zamestnanci Národného onkologického ústavu poskytujú prednášky, semináre a stáže pre študentov SZU (Slovenská zdravotnícka univerzita)  a LFUK. Študenti získavajú cenné poznatky a zároveň sa tu pripravujú na záverečné skúšky v odbore:

 • chirurgia,
 • chirurgická propedeutika,
 • interná medicína,
 • anesteziológia a intenzívna medicína.

Na tejto klinike tiež poskytujú stáže v rámci špecializačného vzdelávania Klinická psychológia a je aj akreditovaným školiacim pracoviskom v špecializačnom odbore Onkológia v chirurgii a certifikovanej pracovnej činnosti Chirurgia prsníka.

Školenia lekárov

V NOÚ sa tento rok konalo aj prvé školenie endoskopickej metódy odstraňovania včasných nádorov v tráviacom trakte – endoskopická submukózna disekcia. Ide o šetrný zákrok, pri ktorom nie je potrebná klasická operácia. Prvý takýto zákrok sa v tomto ústave vykonal v roku 2011 a od tej doby ich tu celkovo vykonali 54.

Národný onkologický ústav a Národný onkologický inštitút

Národný onkologický inštitút (NOI) vznikol v roku 2018 v NOÚ. Jeho hlavným poslaním je klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma. Napomáha napĺňaniu Národného onkologického plánu v oblastiach:

 • epidemiológie,
 • vedy a výskumu,
 • prevencie a skriningu,
 • diagnostike a liečbe,
 • podpornej starostlivosti.

Pod NOI spadá aj Národný onkologický register.

Hlavným cieľom Národného onkologického programu je znížiť výskyt rakoviny, znížiť úmrtnosť a zlepšiť kvalitu života pacientov s onkologickým ochorením.

Kontakt

Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava

Web: www.nou.sk

Zdroje

[1] https://www.medicc.eu

[2] https://sk.wikipedia.org

[3] https://www.nou.sk

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY