19.9 C
Bratislava
nedeľa, 23 júna, 2024

Hipoterapia – kôň ako liečiteľ

Zvieratá sú živé stvorenia, ktoré sú spoločníkmi ľudstva už od nepamäti. Nie všetky, ale tie, ktoré žijú v našej blízkosti sa stali našimi vernými priateľmi, spoločníkmi, pomocníkmi v práci a v neposlednom rade sú aj terapeutmi a liečiteľmi. Terapia, ktorá využíva kladné pôsobenie zvierat na fyzické a psychické zdravie človeka, sa nazýva animoterapia. Jednou z metód animoterapie je aj hipoterapia.

Hipoterapia je forma fyzioterapie, pri ktorej sa využíva komplexné liečebné pôsobenie koňa na pacienta. Môže priaznivo ovplyvniť a aj skvalitniť život pacientov trpiacich rôznymi ochoreniami:

 • kĺby a svaly – pravidelný krok koňa rozhýbe kĺby, pomôže uvoľniť skrátené svaly reguluje svalový tonus, čím sa zlepšia pohybové funkcie a koordinácia. Nakoľko pri jazde na koni treba zapojiť veľa svalov je táto terapia komplexnejšia než iné druhy fyzioterapií.
 • skolióza – jazda na koni a striedanie pohybových impulzov (dopredu – dozadu, doľava – doprava a hore – dole) núti človeka zapájať symetrické svaly na oboch stranách tela. Využijú to pacienti s ortopedickými a neurologickými problémami.
 • nesprávne držanie tela – jazda na koni si vyžaduje vzpriamené držanie trupu. Pacienti s problémami chrbtice, ramenného a panvového pletenca isto ocenia tento druh terapie.
 • nesprávne dýchanie – rytmický pohyb koňa stimuluje svalstvo na hrudníku, bruchu a bránicu. Zároveň s vnímaním pohybu koňa celým telom pacienta sa podriadi aj dýchanie, ktoré sa môže meniť tempom klusu koňa.

Hiporehabilitácia

Je jedným z pojmov, s ktorým sa pri tejto liečebnej metóde môžete stretnúť. Je zameraná na zlepšenie pohybových schopností pacienta na základe neustáleho sa prispôsobovania pohybu koňa. Už len pri kroku koňa vzniká 110 pohybových impulzov v troch rovinách – dopredu – dozadu, hore – dole a vpravo – vľavo. Tieto impulzy sa prenášajú na jazdca, ktorého telo musí motoricky odpovedať ak sa chce vyhnúť pádu. Vďaka takejto rehabilitácii sa zlepšuje motorika pacienta, nastáva reedukácia chôdze (pohybové impulzy kroku koňa navodia v pohybovom aparáte človeka pocit chôdze – nohy, pohyb vpred, prenášanie váhy z jednej strany na druhú) a zlepšenie držania chrbtice a rovnováhy.

Pedagogicko – psychologické jazdenie

Je ďalším poddruhom hipoterapie. Nejde tu len o jazdenie na koni. Pri tejto terapii sa využívajú psychoterapeutické a socioterapeutické metódy. Napríklad dieťa sa začne s koňom hrať, tancovať, naučí sa starať o koňa. Ide o nenútenú formu terapie, pri ktorej sa rozvíja pamäť, koncentrácia, dieťa sa učí prejavovať pocity, emócie. Zároveň sa v jeho správaní podporuje húževnatosť, cieľavedomosť, sebavedomie, empatia a tolerancia.

 • Odbúranie obáv, strachu, úzkosti a nedôvery – už len priblížiť sa k tak veľkému zvieraťu vyžaduje dosť odvahy. Pre deti, ktoré niečím z tohto trpia, je presne toto tá najlepšia terapia na zbavenie sa ich obáv. Prvé dotyky, starostlivosť o koňa až jazda na ňom – dieťa sa naučí dôverovať a prekonávať strach a obavy.
 • Vplyv na zníženie hyperaktivity, agresie – jazda na koni si vyžaduje isté správanie. Ak pacient/jazdec reaguje inak, kôň reaguje obranne. Ak si budete chcieť zajazdiť, bude to chcieť určitú disciplínu.

S čím hipoterapia pomôže

Terapia jazdením na koni môže výrazne skvalitniť život, ale aj pomôcť zlepšiť zdravotný stav pacientov s:

 • astmou,
 • cystickou fibrózou (ochorenie dýchacích ciest),
 • skoliózou,
 • roztrúsenou sklerózou,
 • svalovou disbalanciou,
 • detskou mozgovou obrnou.

Kôň vhodný na hipoterapiu

Tak ako ľudia, aj kone majú rôzne povahy. Nie každý kôň je vhodný na hipoterapiu. Aby bol kôň vhodný na túto liečebnú metódu, musí spĺňať isté kritériá. Musí byť spoločenský, mať rád ľudí a pokojný. Kôň musí byť zdravý s pevným chrbtom. Nesmie byť ľakavý, aby sa nezľakol pri nezvyčajných reakciách pacienta. Musí chcieť niesť dvoch jazdcov naraz, ľahko sa ovládať a musí mať aj istú dávku trpezlivosti. Všetky kone vhodné na hipoterapiu prechádzajú špeciálnym výcvikom. Terapia s jedným koňom by nemala nikdy trvať dlhšie než 2 hodiny – pre koňa je to psychicky aj fyzický náročná práca. Musí pacientom tolerovať to, čo by bežnému jazdcovi nikdy netoleroval.

Hipoterapia na lekársky predpis

Nie doslova, ale na hipoterapiu by ste mali mať súhlas alebo odporúčanie lekára. Ten rozhodne o vhodnosti tejto terapie.

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY