15.6 C
Bratislava
štvrtok, 30 mája, 2024

Poznáte Apgar – prvé vyšetrenie bábätka po pôrode?

Človek modernej doby si počas svojho života prejde mnohými vyšetreniami. To úplne prvé vyšetrenie absolvuje už v prvej a v piatej minúte svojho života, kedy ako novorodenec prechádza systematickým hodnotením, ktoré sa nazýva Apgar test. Dôvodom jeho vykonávania je snaha predchádzať možnému ohrozeniu zdravia bábätka a v prípade potreby mu bezprostredne poskytnúť lekársku pomoc, keďže samotné narodenie je v podstate veľmi kritický moment, kedy sa dieťa musí prispôsobiť novým podmienkam mimo maternicu.

Test sa začal vykonávať v päťdesiatych rokoch minulého storočia, konkrétne od roku 1953. Navrhla ho americká anesteziologička Virgínia Apgarová, po ktorej nesie svoj názov. Ide o rýchle zhodnotenie životných funkcií novorodenca. U novorodencov po fyziologickom pôrode vyšetrenie vykonáva pôrodná asistentka, u predčasne narodeného novorodenca, po cisárskom pôrode alebo u patologického novorodenca musí jeho stav zhodnotiť lekár. Ako sme už spomenuli, test sa vykonáva v 1. minúte života, opakuje sa v 5. minúte a v prípade potreby, ak je hodnota v druhom vyšetrení menej ako 7, aj v 10. minúte života.

Ktoré kritériá sú pri Apgar teste sledované?

Apgar test skúma a zhodnocuje nasledujúcich 5 životných funkcií:

  • dýchanie
  • srdcová frekvencia – pulz
  • reakcia na podnety – reflexy
  • svalový tonus – pohyby, aktivita
  • farba pokožky

Slovo Apgar môže predstavovať aj skratku odvodenú z anglických slov: Activity (aktivita), Pulse (pulz), Grimace (výraz), Appearance (vzhľad), Respiration (dýchanie), ktoré predstavujú sledované fyziologické funkcie.

Bodovací systém pre Apgar skóre

Jednotlivým kritériám sa prideľujú body 0, 1 alebo 2. Maximálny počet bodov je 10, minimum je 0.

Apgar skóre tabuľka

0 bodov 1 bod 2 body
dýchanie chýba pomalé, nepravidelné,
lapanie po dychu
pravidelné,
prípadne krik
srdcová frekvencia
pulz
chýba menej ako 100/min. viac ako 100/min.
reakcia na podnety
reflexy
žiadne slabé dobré, obranný,
pohyb, krik
svalový tonus
pohyby, aktivita
žiadny slabý spontánne pohyby
farba pokožky modrá/bledá modré miesta na koži,
modré končatiny
ružová

Čo vyplýva z hodnôt Apgar skóre?

Výsledok daného vyšetrenia zhodnotí celkovú aktuálnu životaschopnosť novorodenca a prípadnú nutnosť lekárskej pomoci.

Vyhodnotenie:

  • Ak sa dosiahol počet bodov 8 až 10 ide o zdravého novorodenca bez komplikácií.
  • Pri 4 až 7 bodoch sa vyžaduje krátkodobá lekárska pomoc, problémy väčšinou nepretrvávajú.
  • Od 0 do 3 bodov sú základné životné funkcie narušené a je nutná okamžitá liečba, prípadne resuscitácia – napríklad zavedenie kyslíka.

O čom vypovedajú nízke hodnoty Apgar skóre?

Nízke hodnoty v prvej minúte nemusia znamenať, že s bábätkom niečo nie je v poriadku. Smerodajnejšie sú hodnoty Apgar skóre v 5. minúte. Ak aj vtedy pretrvávajú nižšie hodnoty, vyšetrenie sa musí opakovať aj tretí krát v 10. minúte.

Za nízke Apgar skóre sa považujú hodnoty pod 7 bodov, ktoré pretrvávajú aj v druhom (5. minúte), či dokonca aj v treťom (10. minúte) vyšetrení. Nízke Apgar skóre sa vyskytuje hlavne u predčasne narodených novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou, u novorodencov narodených cisárskym rezom a s ťažkým pôrodom (napr. kliešťový pôrod).

Z dlhodobej perspektívy ani nízke hodnoty nemusia mať vplyv na zdravie a psychomotorický vývin dieťaťa. Práve okamžitá nasadená liečba dokáže zachrániť dieťa od nepriaznivej prognózy a poškodenia zdravia. Platí to aj opačne. Vysoké hodnoty Apgar skóre nie sú z dlhodobého hľadiska zárukou zdravia a nekomplikovaného vývinu.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY