21.6 C
Bratislava
streda, 24 júla, 2024

Animoterapia

Animoterapia

(z anglického animal – zviera, podľa iných názorov z latinského anima – duša a gréckeho therapeia – liečba, liečenie) znamená liečenie pomocou zvierat. Táto špeciálna liečebná terapia spočíva vo využití pozitívneho vplyvu zvieraťa na psychické, fyzické, aj emocionálne zdravie človeka. Liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Animoterapia je veľmi širokospektrálna a využíva sa na celom svete. Pri tejto metóde sa využívajú rôzne zvieratá, psy, mačky, kone, ale aj domáce zvieratá, ošípané, či zajace.

Podľa druhu zvierat delíme animoterapiu na:

 • canisterapia – terapia psom
 • felinoterapia – terapia mačkou
 • hipoterapia – pomocou koňa
 • delfínoterapia – terapia delfínmi
 • lamaterapia – terapia lamami
 • insektoterapia – terapia hmyzom
 • ornitoterapia – terapia vtáctvom

Animoterapia sa využíva pri liečbe ľudí všetkých vekových kategórií, od malých detí po seniorov a pri rôznych zdravotných problémoch. Terapia má výborné využitie pre telesne postihnutých s detskou mozgovou obrnou, svalovou dystrofiou, epilepsiou, kedy sa zlepšuje jemná aj hrubá motorika a celkovo pohybové ústrojenstvo. U autistov pozvoľným pôsobením môže zviera plniť úlohu sprostredkovateľa medzi ich vnútorným svetom a vonkajškom.

Animoterapia pomáha u ťažko chorých pacientov, ktorých primárnym problémom nemusí byť psychický problém, napríklad onkologickí pacienti, pacienti po operácii – a prostredníctvom hladenia zvieraťa a verbálnou či neverbálnou komunikáciou so zvieraťom sa aktivuje samo-liečenie a urýchľuje sa ich rekonvalescencia. Pri psychických ochoreniach pomáhajú zvieratá zlepšiť stav pacienta, „preberajú“ na seba ich starosti a problémy, svojou prítomnosťou odvádzajú pozornosť od problému a pomáhajú rýchlejšie prekonať prežité traumy. Často sa uzavretí jedinci „otvoria“ práve pri kontakte so zvieratkom a tým sa rýchlejšie začlenia späť do spoločnosti.

Pre koho je animoterapia určená?

 • týrané a zneužívané deti
 • hospitalizované deti
 • pacienti s onkologickým ochorením
 • seniori
 • telesne postihnuté osoby
 • mentálne postihnuté osoby
 • pacienti s autizmom
 • zmyslovo postihnuté osoby (nevidiaci)
 • pacienti s epilepsiou
 • osoby, ktoré sa dočasne ocitli v krízovej situácii
 • ľudia s depresiami

Asistenčné zvieratá (na túto úlohu sa veľmi často využívajú psy) sú individuálne vycvičené na vykonávanie príkazov, alebo na prácu pre nejakú osobu so špecifickým problémom, napríklad na pomoc telesne postihnutému človeku – na invalidnom vozíku, alebo na podopieranie pri slabej stabilite. Na tento výcvik sú vhodné psi s nekonfliktnou, priateľskou povahou, bez známok strachu, alebo agresivity voči ľuďom, či iným zvieratám. Špeciálne vycvičeným psom je vodiaci pes, ktorý pomáha nevidiacemu človeku. Terapeutické zvieratá sú integrálnou súčasťou liečebného procesu pre jednotlivca, alebo skupinu jednotlivcov s rovnakým problémom.

Zvieratká sú vhodnou voľbou aj pre starších osamelých ľudí, ktorým takáto spoločnosť pomôže z psychologického hľadiska. V prípade zadováženia si psíka to má aj sociálny a zdravotný benefit, so psíkom sú totiž nútení ísť na prechádzku, sú na čerstvom vzduchu a zároveň spoznávajú komunitu psičkárov. Deti sa naopak učia zodpovednosti za živého tvora, môžu sa podieľať na príprave kŕmenia, ošetrovania a podobne. Prítomnosť zvieratka pomáha budovať pasívnu imunitu, dokonca u detí, ktoré v prenatálnom období a v útlom veku boli v prítomnosti zdravých zvierat, je nižšia pravdepodobnosť vzniku alergie.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY