16.9 C
Bratislava
štvrtok, 23 mája, 2024

Spoznajte Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm je vývojové postihnutie, s ktorým pacienti žijú celý život. Ľudia s týmto syndrómom vnímajú svet inak.

Tak ako dyslektik má problém s čítaním a pochopením textu, tak má pacient s Aspergerovym syndrómom problém pochopiť sociálne vzťahy, má problém začleniť sa, komunikovať. Má problém s intuíciou, emočnou alebo sociálnou reciprocitou.

Autizmus = Aspergerov syndróm?

Aspergerov syndróm je vrodené porucha niektorých mozgových funkcií. Pred pár rokmi boli pacienti s týmto syndrómom považovaní za autistov. V roku 1944 však pediater Hans Asperger (Rakúsko) opísal správanie detí, ktoré boli Aspergerovym syndrómom postihnuté. Názov tejto poruchy sa ujal až v roku 1981. Od roku 1994 je Aspergerov syndróm zavedený ako samostatná kategória v autistickom spektre.

Príznaky Aspergerovho syndrómu

Aj keď je táto porucha vrodená zistí sa až okolo 11–teho roku života, často krát aj neskôr, v puberte, či dospelosti. Ľudia s Aspergerovým syndrómom majú priemerné, ale neraz aj nadpriemerné rozumové schopnosti. Nemajú takmer žiadny rečový problém, no pri komunikácii s inými ľuďmi nedokážu pochopiť ich očakávania, majú problém začleniť sa do spoločnosti, chýba im predstavivosť.

 • Nedokážu porozumieť spoločenským pravidlám, správajú sa nevhodne.
 • Nerozoznávajú emócie – pôsobia necitlivo.
 • Ich verbálny, aj neverbálny prejav je zvláštny. Nezvládnu správne dedukovať neverbálnu komunikáciu, nedokážu vyčítať pocity z tváre iných ľudí.
 • Potrpia si na stereotypoch, rutine (do školy musia ísť stále tou istou cestou, na raňajky musia mať stále to isté..).
 • Zmyslová hypersenzitivita (pacienti sú citliví na hluk, fascinovaný svetlom, môžu byť nadpriemerne, ale aj podpriemerne citliví na chute, vôňu, farby, teplo..)
 • emočne a sociálne zaostalí,
 • Pri nadväzovaní vzťahov majú problémy v komunikácii.
 • Problém s pochopením gesta, obrazného pomenovania, či zmeny tónu v hlase (nerozumejú vtipom, sarkazmu, irónii, zvýšenému hlasu..)
 • Introverti alebo extroverti. Vyhýbajú sa osobným kontaktom, davom ľudí, často vyhľadávajú samotu, na druhú stranu sa môžu ľudia s Aspergovym syndrómom prejavovať výrazne – hlasnejšie hovoria, majú nápadnú gestikuláciu..
 • Záujmy – už od útleho detstva prejavujú intenzívny záujem o istú činnosť, vec.. Môžu sa intenzívne zaujímať o umenie, počítač, hudbu, autá.. Časom sa ich záujem môže zamerať na niečo iné. O svojom záujme dokážu viesť dlhé monológy.
 • Chýba im zručnosť, zmysel pre súťaživosť, sú neobratní a pomalší

Aspergerov syndróm – rozumové schopnosti

Deti trpiace Aspergovym syndrómom rozumovo nezaostávajú za svojimi rovesníkmi. Ich vedomosti môžu byť aj nadpriemerné, hlavne čo sa týka ich záujmov. O svojom „koníčku“ si dokážu nájsť mnoho informácií a pri rozhovoroch o danej téme pôsobia až dospelo (používajú vedecké odborné termíny). Nerobia im najmenšie problémy schémy, tabuľky, vedecké fakty či diagramy. V škole ale môžu mať problém s učivom, hlavne ak natrafia na predmet, ktorý ich vôbec nezaujme. Nakoľko nerozumejú obrazným pomenovaniam, metaforám, je pre nich napr. rozbor diela na literatúre tvrdým orieškom.

Liečba Aspergerovho syndrómu

Syndróm je vrodená porucha mozgových funkcií a ako taká sa nedá vyliečiť. Ich život ale môžete značne zjednodušiť ak ich naučíte s touto poruchou žiť. Naučte ich sociálnym zručnostiam, snažte sa pochopiť ich vnímanie sveta a vysvetlite im čo je vhodné a čo nie.

Prednosti Aspergerovho syndrómu

Aj keď to vyzerá, že ľudia s týmto syndrómom to nemajú v spoločnosti ľahké, môžu nájsť v živote uplatnenie. Medzi ich hlavné prednosti patrí pedantnosť, presnosť, dôslednosť a zmysel pre detail. Ak si nájdu zamestnanie, kde neprichádzajú často do kontaktu s ľuďmi a ich práca bude zároveň spadať pod ich záujem, môžu to dotiahnuť ďaleko. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Vernon Smith má diagnózu „Aspergerov syndrom“.

Ľudia s touto poruchou to nemajú v spoločnosti a ani v živote jednoduché. Musia prekonávať množstvo ťažkostí, vyrovnávať sa s množstvom problémov a nedorozumení. Potrebujú pomoc… pochopenie iných, aby mohli svoje schopnosti rozvinúť naplno.

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY