22.2 C
Bratislava
pondelok, 17 júna, 2024

Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave

Rakovina – ochorenie, ktorého sa mnohí obávajú. V súvislosti s ním väčšinu z nás hneď napadne známe zariadenie, ktoré sa práve liečbe tejto diagnózy venuje – Onkologický ústav svätej Alžbety.

Spolu s Národným onkologickým ústavom je to jedna z najznámejších nemocníc na liečbu onkologických ochorení nachádzajúca sa v Bratislave.

História

Toto zariadenie založili sestry Rehole svätej Alžbety v kláštore už v roku 1738. Pôvodne išlo o nemocnicu, v ktorej sa sestry starali o ťažko chorých pacientov, opustených a biednych ľudí.

Do prvej sv. vojny prijímali len ženy s chronickými chorobami (zväčša išlo o onkologické ochorenia). Po skončení vojny sa v tejto nemocnici začali liečiť aj muži.

V roku 1931 v týchto priestoroch vznikol Rádiumterapeutický ústav. Za jeho vznikom stál Prof. MUDr. Ľudovít Valach, ktorý sa intenzívne venoval liečbe rakoviny ožarovaním. O desať rokov neskôr sa Rádiumterapeutický ústav presťahoval do priestorov Štátnej nemocnice a Ústav sv. Alžbety bol liečebným oddelením pre onkologických a chronicky chorých pacientov. Nemocnica sa od tých čias zameriavala hlavne na liečbu onkologických chorôb.

V polovici 20. storočia sa nemocnica zamerala na diagnostikovanie a liečbu rakoviny a po 2.sv. vojne z nej vznikol Ústav pre výskum a liečbu rakoviny. Aj po zoštátnení (v roku 1950) sa nemocnica venovala výskumu a liečbe onkologických ochorení. Bol tu Ústav experimentálnej onkológie SAV a aj Ústav klinickej onkológie. Po nežnej revolúcii bol ústav v rámci reštitúcie vrátený Reholi sv. Alžbety. Táto rehoľa pokračovala v myšlienke, ktorá viedla k založeniu tohto ústavu – pomáhať a liečiť chorých. Od roku 1996 vznikol v priestoroch budovy Onkologický ústav sv. Alžbety.

Súčasnosť

V súčasnosti je tento ústav neštátnym zariadením. V nemocnici sa nachádza 7 posteľových oddelení s kapacitou 198 postelí a 11 kliník:

 1. Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA a SZU a OÚSA – ide o najväčšiu kliniku nukleárnej medicíny na Slovensku a významné centrum pre liečbu nádorov štítnej žľazy. Vyšetrenie sa vykonáva aj pomocou pozitrónovej emisnej tomografie a SPECT – CT.
 2. Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA – náročné chirurgické výkony zamerané na nádory čreva, pečene, štítnej žľazy, prsníkov, nádorov hlavy a krku.
 3. Klinika gynekologickej onkológie SZU a OÚSA – najstaršie špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré sa zameriava len na liečbu nádorových onkologických ochorení (zhubné nádory krčku maternice, tela maternice, vaječníkov a vonkajších pohlavných orgánov)
 4. Interná klinika VSŽaSP a OÚSA – komplexná starostlivosť o pacientov – protinádorová liečba, podporná liečba, liečba príznakov sprevádzajúcich onkologické ochorenia, …
 5. Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA – ako na jedinej klinike na Slovensku sa tu vykonáva brachyterapia rakoviny prostaty rádioaktívnymi zrnami a stereorádiochirurgia malígnych a nemalígnych ochorený centrálnej nervovej sústava a oka (brachyterapia – vnútorné ožarovanie. Zdroj žiarenia sa umiestni čo najbližšie k nádoru.)
 6. II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA
 7. Klinika stomatológie a maxilo–faciálnej chirurgie LF UK a OÚSA – liečba nádorových a iných ochorení tváre, hlavy a krku.
 8. Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VSŽaSP a OÚSA
 9. II. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA – zaisťuje pooperačnú starostlivosť o pacientov z rôznych oddelení Ústavu sv. Alžbety.
 10. Endokrinologická klinika SZU a OÚSA
 11. Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA

Nájdete tu aj množstvo ďalších nelôžkových oddelení (25)  a 75 odborných ambulancií.

Jednotlivé ambulancie, oddelenia a kliniky navzájom spolupracujú čím je pre každého pacienta zaistená prvotriedna a špičková starostlivosť. V Ústave laboratórnej medicíny sa vykonávajú rôzne vyšetrenia – imunologické, hematologické, genetické, biochemické.. Zameriavajú sa na rutinné laboratórne služby, ale aj na vysoko špecializované laboratórne diagnostiky.

Výučba študentov LFUK – pedagogická činnosť

Rôzne vyšetrenia, zákroky a aj niektoré liečebné postupy sa vykonávajú len v pracoviskách Onkologického ústavu sv. Alžbety. Vďaka tomu sa študenti LFUK môžu učiť na najmodernejších technológiách a dostanú sa tak do kontaktu s  najnovšími liečebnými postupmi. Na ich klinikách prebieha výučba:

 • onkologickej propedeutiky,
 • všeobecného lekárstva,
 • predklinická a klinická pregraduálna výučba zubného lekárstva (všetkých predmetov),
 • špecializuje sa aj na postgraduálnu prípravu lekárov pre odborA028 Radiológia,
 • zriadené centrum pre výučbu odborníkov pre stereorádiochirurgiu.

Je toho samozrejme viac, každá klinika sa podieľa na výučbe študentov medicíny. Zamestnanci ústavu sú školiteľmi študentov doktorantského postgraduálneho štúdia.

Názor a hodnotenia pacientov

Každú chvíľu poisťovne uskutočňujú prieskumy verejnosti so spokojnosťou v nemocniciach. Onkologický ústav sv. Alžbety sa v týchto prieskumoch vždy nachádza na vrchných pozíciách. V starostlivosti lekárov a sestier o pacienta, v informovanosti pacienta a jeho rodiny, v spokojnosti s kvalitou, prístupom personálu,… tento ústav patrí medzi najlepšie hodnotené nemocnice na Slovensku.

Členstvo v SAZCH

Onkologický ústav sv. Alžbety je členom Slovenskej asociácie zriedkavých chorôb – SAZCH. Konkrétne ide o oddelenie lekárskej genetiky, ktoré sa zaoberá genetickou analýzou dedičných nádorových syndrómov a mutácii nádorov.

Zriedkavé choroby sú ochorenia, ktoré postihujú nie viac ako 5 osôb na 10 000 obyvateľov. Existuje cca 7000 druhov zriedkavých chorôb. Organizácie a pracoviská  v Európe zamerané na výskum a liečbu zriedkavých chorôb sa združujú v EURORDIS (European Rare Disaeses Organisation). Na 90% ide o nevyliečiteľné, chronické ochorenia a nakoľko je ich výskyt zriedkavý je nevyhnutné pre lekárov navzájom spolupracovať a podeliť sa navzájom o dosiahnuté výsledky v liečbe… ale o tom niečo viac inokedy.

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava

Web: http://www.ousa.sk

Zdroje

[1] http://www.ousa.sk

[2] https://sk.wikipedia.org

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY