Kategória: Alternatívna medicína

Arteterapia

26.05.2015 / Kategória: Alternatívna medicína

Arteterapia je špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, spontánneho prejavu a komunikácie neverbálnymi cestami najmä u mentálne, telesne alebo sociálne slabších jedincov.

Arómaterapia

26.05.2015 / Kategória: Alternatívna medicína

Arómaterapia znamená liečenie prostredníctvom vôní. Je to prírodná alternatívna terapia, ktorá sa zakladá na ovplyvňovaní zdravotného a psychického stavu pomocou aromatických éterických olejov – (silica, prchavý olej, esenciálny olej, aromatický olej, vonný olej).

Anjelská terapia

26.05.2015 / Kategória: Alternatívna medicína

Anjelská terapia je metóda duchovného liečenia. Funguje na princípe vyššej komunikácie medzi anjelským terapeutom a vašim anjelom, ktorého poslaním je pomáhať a opatrovať vás. Pri tejto metóde vnímame vlastné duchovné prepojenie nielen s inými svetmi, ale aj s vlastným ja.

Animoterapia

26.05.2015 / Kategória: Alternatívna medicína

Animoterapia (z anglického animal – zviera, podľa iných názorov z latinského anima – duša a gréckeho therapeia – liečba, liečenie) znamená liečenie pomocou zvierat. Táto špeciálna liečebná terapia spočíva vo využití pozitívneho vplyvu zvieraťa na psychické..

Akupunktúra

26.05.2015 / Kategória: Alternatívna medicína

Akupunktúra je súčasťou tradičnej čínskej medicíny TČM po tisíce rokov. Je založená na celostnom chápaní ľudskej bytosti a jej cieľom je obnoviť harmonické prúdenie životnej energie vpichovaním ihiel do určitých, tzv. akupunktúrnych bodov na tele.

Akupresúra

26.05.2015 / Kategória: Alternatívna medicína

Akupresúra (nazýva sa aj digitopunktúra) je staroveké liečiteľské umenie, ktoré je súčasťou tradičnej čínskej medicíny (TČM) a bola vyvinuté pred viac ako 5000 rokmi. Akupresúra sa odvíja od tradičnej čínskej medicíny, podľa ktorej v tele koluje energia čchi cez dráhy.

Ajurvéda

26.05.2015 / Kategória: Alternatívna medicína

Ajurvéda je považovaná za najstarší liečebný systém na svete, zrodila sa v starobylej Indii pred 5000 rokmi a je často nazývaná „matkou všetkých liečebných systémov“. Jej názov pochádza zo slova „ayur“ – život, a „veda“ – vedomosti, náuka, poznanie čo doslova znamená veda o živote.