Atlas vitamínov

Vitamín B4 – základná stavebná jednotka DNA

17.03.2019 / Kategória: Vitamíny

Vitamín B4 je najdôležitejším nosičom energie v ľudskom organizme a spolu s guanínom, cytozínom, uracilom a tymínom je aj jednou z báz našej DNA. Ak sú jeho hladiny v našom tele optimálne je všetko v poriadku. Ako sa prejavuje jeho nedostatok?

Vitamín B17 – zachráni nás kyanid?

15.03.2019 / Kategória: Vitamíny

Vitamín B17 (amygdalín) zažil pred pár rokmi celosvetovú popularitu – pripisovala sa mu schopnosť liečiť rakovinu a zbaviť organizmus onkologických nádorov a metastáz. Jeho účinky na organizmus nemusia byť tak úžasné. Kyanid, ktorý sa pri trávení amygdalínu uvoľňuje do organizmu, môže vo väčšom množstve mať na život človeka fatálne následky.

Vitamín B15 – vitamín opradený tajomnom

20.02.2019 / Kategória: Vitamíny

Vitamín B15 (známy tiež ako kyselina pangámová) je látka rozpustná vo vode a vplyvom tepla nestála. Aj keď je jej vplyv na organizmus priaznivý, stále sa zisťuje či a v akom množstve ju naozaj potrebujeme. Ide ale o látku, ktorá môže náš život skvalitniť a zlepšiť. Na rozhodnutie či kyselina pangámová patrí alebo nepatrí do skupiny B vitamínov si budeme musieť chvíľu počkať.

Vitamín B10 (PABA) a jeho zdravotné benefity

13.02.2019 / Kategória: Vitamíny

PABA alias kyselina aminobenzoová má niekoľko názvov a aj zaradení. Kým niektorí vedci ju radia medzi vitamíny, iní jej zas taký význam neprisudzujú. Podľa nich, PABA nie je látka nevyhnutná pre život. Ľudia túto látku pre zdravý a kvalitný život nepotrebujú. V odbornej verejnosti sa o nej vedú diskusie, ktoré raz hovoria o jej priaznivých, inokedy o negatívnych vplyvoch na ľudský organizmus. Ako to s ňou vlastne je?

Vitamín A

07.07.2016 / Kategória: Vitamíny

Z papyrusu pochádzajúceho z 2.tisícročia pred našim letopočtom sa dozvedáme, že vitamín A bol ľuďom známy (ajkeď nepriamo) už v starom Egypte. Liečili ním šeroslepotu. A to všetko za pomoci vývaru z teľacej pečene, ktorý kvapkali priamo do očí.

Vitamín B1

07.06.2016 / Kategória: Vitamíny

Tento vitamín bol zo skupiny vitamínov B objavený ako prvý. V roku 1926 ho v laboratóriu izolovali a o niečo neskôr sa začali pokusy na osobách postihnutých chorobu beri-beri. Vysoké dávky vitamínu B1 zachránili veľa ľudí postihnutých touto chorobou.

Vitamín B2 – riboflavín – prispieva k zdravej pokožke a k zníženiu vyčerpania a únavy

07.05.2016 / Kategória: Vitamíny

V roku 1879 objavili vedci pri mikroskopickom pozorovaní v mlieku žltozelenú látku, ktorú v roku 1933 Paul Gyorgy identifikoval ako riboflavín. Najprv túto látku pomenovali enzymatická žlť. Funkcie: hrá dôležitú úlohu pri telesnom raste, stimuluje tvorbu hormónu štítnej žľazy, napomáha vstrebávaniu železa a obnove tvorby červených krviniek..